Rozporządzenie WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r.

Artykuł 1.

Wynagrodzenie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wypłacane jest według systemu kadencyjnego w oparciu o zasady uregulowane w ustawie o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

1. Ustala się stawkę bazową wynagrodzenia dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego na kwotę 40 bialenów.

2. Ustala się stawkę bazową wynagrodzenia dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego na kwotę 80 bialenów.

Artykuł 3.

Wynagrodzenie Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przewidzianym dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości