Konstytucja Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii (czerwiec 2011 r.)
#1
Cytat:Konstytucja Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii. UWAGA: Konstytucja została specjalnie tak, aby żaden mieszkaniec nie miał problemów z jej interpretacją!

1. Zjednoczone Królestwo Santanii i Burgii ( w skrócie ZKSiB) jest niezależnym państwem.
2. ZKSiB rządzi niezależny od nikogo monarcha, zwany królem.
3. Król jest jednostką, która wprowadza w życie ustawy przyjęte przez Sejm.
4. Tron dziedziczony jest z ojca na syna, w przypadku braku męskiego potomka
lub przedwczesnej śmierci monarchy władzę wykonawczą w kraju przejmuje Rada Regencyjna, złożona z mieszkańców
o stopniu społecznym wyższym bądź równym szlachcie.
5. Hierarchia społeczna ZKSiB (od najwyższego szczebla):
- król,
- rodzina królewska,
- szlachta,
- urzędnicy,
- obywatele.
6. Każdy mieszkaniec (poza gościem zagranicznym) może podjąć każdą pracę zarobkową.
7. Pracę zarobkową można podjać poprzez napisanie podania w wyznaczonym miejscu forum.
8. Praca polega na wykonaniu czynności wyznaczonej przez pracodawcę.
9. Pracodawca po wykonaniu pracy przez pracownika zobowiązany jest do wysłania pensji na konto bankowe pracownika.
10. Hierarchia szlachty w ZKSiB:
- książę,
- margrabia,
- hrabia,
- baron.
- szlachcic.
11. Bank jest instytucją państwową zarządzaną przez Wielkiego Bankiera powoływanego przez króla.
12.Każdy nowy mieszkaniec ma zakładane konto bankowe i dostaje od państwa 500 rików, które są oficjalna
walutą ZKSiB.
13. Wniosek o wypłacenie badź wpłacanie pieniędzy należy sformułować w określonym dziale forum.
14. Aktualny stan konta mieszkańca jest informacją poufną i znaną jedynie władcy, Wielkiemu Bankierowi i
posiadaczowi konta.
15. Gość zagraniczny ma ograniczone możliwości życia w państwie.
16. Gość zagraniczny może posiadać mieszkanie, zwierzęta, meble i części ubioru.
17. Gosć zagraniczny nie może podjąć pracy zarobkowej ani reprezentować władzy królewskiej.
18. Nick na forum musi być minimum dwuczłonowy, zawierajacy imię i nazwisko.
19. Każdy mieszkaniec może założyć odłam religii.
20. ZKSiB jest państwem ateistycznym.
21. Wojsko jest organizacją państwową, której przewodzi generał wybierany przez króla lub sejm.
22. Hierarchia wojskowa dowódców w ZKSiB:
- Generał,
- Oficer,
- Podoficer.
23. Hierarchia wojskowa żołnierzy w ZKSiB:
- weteran - zasłużony żołnierz, tytuł ten nadaje generał,
- żołnierz - członek armii, który zaliczył jedną aktywność w wojsku,
- rekrut - żołnierz, który zapisał się do armii, lecz nie zaliczył tam żadnej aktywności.
24. W Sejmie naraz zasiadać może maksymalnie piętnastu posłów.
25. Decyzją Sejmu moze byc zmieniony każdy punkt Konstytucji.
26. Sejmowi przewodniczy marszałek wybierany przez króla.
27. Wniosek o rozprawę sądową może wnieść każdy mieszkaniec.
28. W rozprawie udział biorą: Sędzia, Prokurator, Obrońca, oskarżony i w niektórych przypadkach poszkodowany i świadkowie.
29. Media mają prawo pisać o wszytskim, w tym krytykować rząd, ale nie mogą obrażać ani używać niecenzuralnych słów.
30. Każdym miastem w ZKSiB rządzi burmistrz wybierany przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych.
31. Każdy obywatel może być odwołany z każdego stanowiska przez króla.
32. Król nadaje wszystkie stanowiska w państwie, nie licząc stanowisk we własnościach prywatnych.
33. Król może zostać odwołany przez Sejm, jeżeli za usunięciem władcy będzie minimum 75% głosujących.
34. W razie braku człowieka na ważnym stanowisku państwowym Król lub członkowie Rady Regencyjnej mogą pełnić
ten urząd, aż do znalezienia odpowiedniej osoby.
35. Każdy władca panuje rok od koronacji, po tym czasie musi ustapić i przekazać koronę tak jak mówi art.4.
36. W razie przedwczesnej śmierci króla władzę w państwie przejmuje jego najstarszy potomek płci męskiej.
37. Każdy obywatel ma prawo do założenia rodziny, o czym jednak trzeba poinformować w siedzibie burmistrza zamieszkiwanego miasta.
38. Po skończeniu panowania przez króla zwołuje się referendum państwowe i przyszły władca wybiera spośród zgłoszonych propozycji przydomek dla swego poprzednika. Każdy mieszkaniec może zgłosić swoją propozycję.
39. Każdy mieszkaniec może założyc partie polityczną, która musi być zatwierdzona przez króla.
40. Do partii politycznej może się zgłosić każdy poseł.
41. Partia polityczna może zgłosić swojego kandydata do Sejmu, o ile należy on do tej partii.
42. O przyjęciu kandydata na posła decyduje sejm, poddając to głosowaniu.
43. Kandydatem na posła może zostać mieszkaniec bez członkostwa partyjnego, o ile poprą go cztery osoby.
44. Minister ma za zadanie kontrolowanie i polepszanie sytuacji w swojej kategorii.
45. Ministrowie wybierani są przez króla. Przy zmianie monarchy, ministrowie kończą swoją kadencję.
46. Każdy minister na okres swojej kadencji otrzymuje mandat poselski.
47. Król ma prawo zawetować każdą ustawę, którą przegłosuje sejm. Nie ma prawa wprowadzać własnych ustaw.
48. Zanim wniosek trafi do głosowania w sejmie musi być zatwierdzony przez marszałka.
49. Kadencja ministra, posła i burmistrza trwa trzy miesiące.

Źródło: http://www.santaniaiburgia.fora.pl/wielk...11,21.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Nie miałem problemów z interpretacją.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości