Rozporządzenie Prezydenta RB ws. Rady Dyplomatycznej
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. RADY DYPLOMATYCZNEJ

z dn. 22 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Tworzy się Radę Dyplomatyczną i nadaje jej się charakter instytucji publicznej.

Artykuł 2.

Rada Dyplomatyczna:
a) wspiera Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej i ministra właściwego ds. polityki zagranicznej w sprawowaniu polityki zagranicznej;
b) uczestniczy w dyskusjach odnośnie kierunku rozwoju bialeńskiej polityki zagranicznej;
c) bierze udział w procesie powoływania i odwoływania ambasadorów, mając prawo opiniowania kandydatur i decyzji;
d) opiniuje wszelkie inne działania dotyczące polityki zagranicznej;
e) podejmuje dodatkowe działania zlecone przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej lub ministra właściwego ds. polityki zagranicznej.

Artykuł 3.

1. W skład Rady Dyplomatycznej wchodzą:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
b) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
c) członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
d) ambasadorowie Republiki Bialeńskiej.

2. Na czele Rady Dyplomatycznej stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej, chyba że przewodnictwo nad Radą przekaże innemu członkowi Gabinetu.

Artykuł 4.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie MSZ ws. utworzenia Rady Dyplomatycznej z dn. 24 kwietnia 2016 r.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości