Statut Miasta Bengazi
#1
Cytat:Statut
Miasta Bengazi

Art. 1
Miasto Bengazi jest miastem Republiki Bialeńskiej.
Art. 2
Miasto Bengazi należy do wszystkich jego mieszkańców.
Art. 3
Prawo w mieście stanowią:
a) Prawa Republiki Bialeńskiej, zgodnie z konstytucyjnym porządkiem,
b) Niniejszy Statut,
c) Uchwały Komitetu Miejskiego,
d) Prawo zwyczajowe.
Art. 4
a) Miastem Bengazi zarządza Komitet Miejski składający się ze wszystkich mieszkańców posiadających obywatelstwo bialeńskiej.
b) Na czele Komitetu Miejskiego zasiada Komisarz Miejski.
Art. 5
Komitet Miejski Bengazi jest:
a) Organem decyzyjnym Miasta Bengazi,
b) Placówką społecznej wymiany myśli, poglądów i idei,
c) Organem zarządzającym finansami miasta,
d) Organem wprowadzającym nowych mieszkańców w procesy demokratyczne.
Art. 6
Komitet Miejski Bengazi może wybierać spośród siebie urzędników na czas określony, w celu wykonania konkretnych zadań.
Art. 7
Komitet Miejski Bengazi odpowiada przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej.
Art. 8
Świętami miejskimi są:
a) 25 grudnia - Dzień nadania niniejszego statutu,
b) 23 marca - Nadanie praw miejskich w czasie Powstania Marcowego.
Art. 9
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
N.N
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Statut Miasta Bengazi - przez AndrzejSwarzewski - 25.12.2013, 20:12:08Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości