[Karbonowo] Statut miasta
#1
Cytat:Statut miasta Karbonowa

Art. 1. [Rada Miasta]
Władzę uchwałodawczą na terenie miasta Karbonowa, dalej zwanego miastem, pełni Rada Miasta, dalej zwana radą, składająca się ze wszystkich mieszkańców miasta. Obradom rady przewodniczy Burmistrz Miasta Karbonowa, dalej zwany burmistrzem.

Art. 2. [Burmistrz Miasta Karbonowa]
Burmistrzem może zostać każdy mieszkaniec miasta, będący również obywatelem bialeńskim. Urząd burmistrza jest niekadencyjny - wybiera lub odwołuje go rada większością głosów. Burmistrz pełni władzę wykonawczą.

Art. 3. [Mieszkańcy miasta]
Za mieszkańca miasta uznaje się osobę wpisaną na listę mieszkańców miasta, na wniosek mieszkańca Republiki Bialeńskiej. Status mieszkańca przyznaje burmistrz poprzez wpisanie na listę mieszkańców miasta. Burmistrz może wypisać mieszkańca z listy tylko i wyłącznie po zasięgnięciu wiążącej opinii rady.

Art. 4. [Majątek]
Majątkiem miasta zarządza Burmistrz. 

Art. 5. [Przepisy końcowe]
1. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Możliwe jest dokonywanie zmian w statucie większością 2/3 głosów rady.

Macieju, mam dopisywać przed tytułami po prostu "[Karbonowo]", czy lepiej, gdybym miał własny dział? Chyba jednak lepiej dopisywać. Big Grin
(–) Kristian Arped
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
[Karbonowo] Statut miasta - przez Kristian Arped - 28.11.2014, 20:30:49Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości