Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu
#1
Wysoki Sędzio!

Oskarżam Andrzeja Swarzewskiego o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem trzynastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Publiczne znieważenie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności) oraz ustępem dziewiątym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej, mającej na celu bezprawną zmianę ustroju Republiki Bialeńskiej lub bezprawne usunięcie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary śmierci). Obywatel Swarzewski zastraszył moją osobę i groził mi, że będę zmuszony uciekać z kraju i prosić o azyl na Micrze. Moja osoba poczuła się niezmiernie zagrożona i śmiem to traktować, jako groźbę wszczęcia rewolucji i obalenia demokratycznie wybranego prezydenta.

Wnoszę o zastosowanie pouczenia bądź minimalnego wymiaru kary oraz dodatkowo wnoszę o odebranie pozwanemu praw obywatelskich.

Z wyrazami estymy,
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin


Wiadomości w tym wątku
Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu - przez Feliks Spirkin - 03.07.2015, 21:52:06Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości