"Pan Bialeńczyk" - Poradnik Bialeńczyka
#1
PAN BIALEŃCZYK
czyli wspaniały zajazd w Wolnogradzie

H E W R E T   F A R A D O B U S

[Obrazek: paseczek.png]

Mały przewodnik dla nowo przybyłych do Republiki Bialeńskiej, którzy mają styczność z mikronacjami po raz pierwszy


                  Witaj serdecznie w Republice Bialeńskiej!


    Znajdujesz się właśnie w centralnym miejscu mikronacji - Bialenii, czyli na forum dyskusyjnym. To jest serce Naszej społeczności, omawiamy tutaj sprawy życia codziennego, prowadzimy dyskusje, urzędy wydają swe decyzje, odbywają się kampanie wyborcze. Po prostu w Bialenii funkcjonowanie wirtualnego państwa odbywa się poprzez skrypt grup dyskusyjnych, zwanym po prostu forum. Nie bój się zakładać wątków i wygłaszać swoje zdanie. Panuje tutaj życzliwość i gościnność, jeśli coś leży na sercu, możesz śmiało to wygłosić. Wszyscy staramy się tutaj prowadzić dyskusje, wymieniać opinie we wzajemnym szacunku i poszanowaniu. Opis działów forum znajdziesz w dalszej części poradnika.


Republika Bialeńska powstała 15 listopada 2013 r., lecz historia samej Bialenii sięga 2010 roku. Bialenia znajduje się na Valhalli - subkontynencie Nordaty (Kontynentu Północnego). Mapa ukazująca Nasze położenie względem całego mikroświata (Pollinu) znajduje się TUTAJ (autor: KIK/Dreamland). To co nazywamy wyspą "Bialenia" historycznie nosi nazwę "Valhallę Zachodnią", natomiast "Anatolia" dawniej nazywała się Valhalla Wschodnia. Pochodzenie tych nazw poznasz w następnym akapicie.
Również z własnej ciekawości może przejrzeć mapę etniczną Nordaty - KLIK (autor: Aryk Goki/Kugaria). Pamiętaj, że polskie mikronacje szybko się zmieniają - jedne upadają, drugie powstają. Kartografowie, którzy z pasji tworzą takie mapy nie nadążają za trendem, więc takie mapy szybko stają się nieaktualne. Należy przyjąć, że są one poglądowe. 


Przejdźmy dalej do historii. W mikronacjach dzieli się ona na "narracyjną" i "faktyczną". Narracyjna jest to historia wymyślona, spisana dla wprowadzenia klimatu w państwie. Tak jak w rzeczywistości, wypadałoby, aby każda mikronacja posiadała swoją historię. W Naszym poradniku skupimy się wyłącznie na faktycznej. Historię narracyjną możesz odnaleźć na forum, dokładniej w kawiarni artystycznej. 


Aby nie przynudzać, historię opiszę w w wielkim skrócie, abyś posiadał chociaż szczątkową wiedzę nt. historii ziemi, na której znajduje się Bialenia oraz wiedział co nieco powstaniu Bialenii. Uprzedzam tylko, że początkowo opisane dzieje będą dotyczyć Cesarstwa Valhalli, a później zahacza o skrawek historii Królestwa Teutonii. Można by to powiedzieć, że jest to geneza dzisiejszego kształtu Republiki Bialeńskiej, której nie można lekceważyć.

Valhalla została odkryta (po prostu faktycznie stworzona przez kartografa Roberta "RCA" von Thorna z Księstwa Sarmacji) w 2006 lub w 2007 r. w wyniku migracji części Sarmatów na północny-wschód od obszarów Sarmacji, gdzie powstało Cesarstwo Valhalli. Było to miejsce w którym schronić się mogli ludzie rozczarowani ówczesną sytuacją w Sarmacji i Wandystanie. Kaizerem wybrany został Robert Janusz von Thorn, który - przyjąwszy imię Fryderyka I - funkcję pełnił do czasu wydarzeń "[i]Wandejskiego Czerwca". 11 czerwca 2007 roku ówczesny Kaizer wysłał na Listę Dyskusyjną Cesarstwa Valhalli list, w którym można było m.in. wyczytać: [/i]

          "Podjąłem decyzję, iż zgłoszę swoją kandydaturę w elekcji nowego Księcia Rzeczpospolitej Sarmackiej, gdy tylko nastanie czas kandydatur zgłaszania."


Zaowocowało to ożywioną dyskusją o wydźwięku negatywnym. 12 czerwca 2007 roku Fryderyk I przedstawił swoją wizję nowego superpaństwa którego miałby być władcą. Superpaństwa wobec którego Cesarstwo Valhalli miałoby się stać krajem podrzędnym, którego prawo ustanawiane przez parlament stałoby wyżej nad prawem państwowym Cesarstwa, na rzecz władcy którego Cesarstwo miałoby się zrzec przywileju nadawania tytułów arystokratycznych, na rzecz którego Cesarstwo miałoby zrzec się prowadzenia polityki zagranicznej i finansowej, oraz którego system gospodarczy Cesarstwo miałoby przyjąć bez zachowania kontroli nad nim. Dyskusja znów rozgorzała i można było się domyślić, że nie zakończy się consensusem. Wieczorem tego samego dnia Fryderyk I świadomy nieuchronnie zbliżającego się końca postanowił wycofać swoją kandydaturę w sarmackiej Wolnej Elekcji i poprosił o wybaczenie oraz nowy kredyt zaufania. Nie otrzymał go i będąc świadomym, że w przeciągu kilku godzin rozpocznie się głosowanie nad jego odwołaniem sam w okolicach północy abdykował. Zgromadzenie Elektorskie w dniu 15 czerwca 2007 roku obrało Krzysztofa Janusza Kowalczykowskiego nowym władcą Cesarstwa Valhalli.


Nowy władca rozpoczął porządki w państwie i ogłosił rozpoczęcie wyprawy badawczej mającej na celu przybliżyć Valhallijczykom ich kraj. 28 lipca 2007 roku wyprawa dotarła do miejsca oznaczonego na starych mapach jako Ragnarok. Dalsza historia się urywa.

Cesarstwo Valhalli w pewnym momencie upadło. Nie są znane dokładne przyczyny tych wydarzeń, można o to zapytać Roberta Janusza von Thorna, który obecnie mieszka w Księstwie Sarmacji. Ostatnio osobiście wystosował list do władz i mieszkańców Republiki Bialeńskiej odnośnie wysp Bialenia i Anatolia. Konfliktu tego nie będę tutaj przywoływać, jednak pewne informacje odnajdziesz w hiperłączu.

Kontynuując.... Po upadku Cesarstwa i zaniechaniu aktywności stała się obszarem bez przynależności państwowej. W wyniku kolejnej migracji z Wyspy Sarmacja pod przywództwem Andrzeja Swarzewskiego Valhalla zostaje ponownie odkryta 24 września 2010, a ostatecznie 21 listopada tego samego roku powstaje na niej Królestwo Bialenii. Wywołało to wiele kontrowersji w tym próby pozwania go do sądu w Księstwie Sarmacji oraz odebrania obywatelstwa sarmackiego. W królestwie panowała monarchia absolutna. Przed założeniem państwa były plany o założeniu republiki o tej samej nazwie. Wkrótce w wyniku niechęci sarmackiej zaniechano aktywność, a po upadku państwowości miało powstać jako ''Wolne Miasto Królisko'' co się nie udało. Potem Andrzej Swarzewski w południowo-zachodniej części wyspy założył Klume i ustanowił państwo Republika Klume, które następnie w 2011 r. zostało włączone do Królestwa Bialenii. 


Historia najnowsza łączy się z powstaniem marcowym (wśród teutońskich powstańców znane jako Czyn Narodowy Teutonii), trwającą w Sarmacji w marcu 2012. Pierwszy zryw 11 marca zakończył się pacyfikacją przez Sarmackie siły porządkowe oraz internowaniem przywódcy Armii Wyzwolenia Teutonii, Jana de Kaniewskiego. Drugie wystąpienie rozpoczęło się 18 marca, skutkowało zajęciem kilku miast Sarmackich, tj. Auterry, Czarnolasu, Feru oraz Ab'Dorst.

21 marca proklamowano powstanie Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej ze stolicą w Auterze oraz z zapleczem militarnym na przekazanej powstańcom wyspie Bialenii. 

Dwa dni później wykorzystano wizytę Towarzysza Generała Jana de Kaniewskiego oraz jego współpracownika Towarzysza Majora Andrzeja Swarzewskiego na wyspie Bialenii, skazując ich na banicję z Księstwa Sarmacji. Wzmocniono ochronę granic oraz schwytano Towarzyszy Pitera i Akrypę. Towarzysz Piter został wydalony z Sarmacji jako cudzoziemiec 27 marca, ponieważ nie przyjął propozycji składanych mu przez Księstwo. Towarzysz Akrypa schwytany został kilka dni później. Pomimo tortur i propozycji nie wyrzekł się Powstania, za co 1 kwietnia Książę na wniosek Sejmu pozbawił go obywatelstwa, a 3 kwietnia wydalił z terytorium Księstwa. Nieugięta postawa Towarzyszy Pitera i Akrypy została uznana przez Powstańców za niezwykłe bohaterstwo oraz nagrodzona odpowiednimi odznaczeniami

Powstanie początkowo było skierowane przeciwko wszechwładnym rządom Sarmackim na terenie Teutonii,  domagano się autonomii dla kraju teutońskiego. Z czasem ten czyn zbrojny przekształcił się w ogólnospołeczny sprzeciw wobec obecnemu porządkowi społecznemu oraz układom. 

12 lipca 2012 roku Książę ułaskawił Andrzeja Swarzewskiego, 6 grudnia 2012 roku Jana de Kaniewskiego, a 10 lutego 2013 roku Akrypę. Piter nie doczekał się ułaskawienia, zmarł później w Dżamahiriji jako bohater narodowy. Strona sarmacka nie ogarnęła rozmiarów powstania. Powstańcy byli pacyfikowani i prześladowani, skutkiem czego było utworzenie Dżamahiriji, która przeniosła się z terenów spornych na Wyspę Bialenię. Tym samym powstańcy wyemigrowali z Księstwa Sarmacji. 

Po upadku Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej powstał Wolny Wolnograd, który po jakimś czasie został włączony do Islamskiej Federacji. Pod wpływem przekształcenia Federacji w inną autonomię państwowość upadła, a wkrótce potem powstała Dżamahirija Bialeńska na terenie już wtedy nieaktywnego państwa Wolnograd. Aktywna była do 29 września 2013 r.

15 listopada 2013 r. zaczyna się historia współczesna, trwająca do dziś. Proklamowano Republiką Bialeńską przez Komitet Założycielski w składzie: Jan de Kaniewski, Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski, Abdullah Aykm oraz Andrzej Swarzewski. 

Historia pokazuje, że wiele elementów w Republice Bialeńskiej nie wzięto "z powietrza".


[Obrazek: paseczek.png]


                  Od czego zacząć swoją działalność?


     Przede wszystkim powinieneś oswoić się z działami na forum. Jak na początku wspomniałem - są to fundamenty działalności Bialenii. Poklikaj, poczytaj, szybko zapoznasz się, co się dzieje w danym dziale. Na początek polecam założyć własny wątek powitalny [i]Plac Zielony -> Powitania, napisać coś o sobie, wymienić własne zainteresowania. Właśnie Twoje umiejętności mają kluczową rolę w mikronacji. Powinieneś zajmować się tym, co lubisz robić najbardziej, czym się właśnie interesujesz. Lubisz sztukę i w "realu" gracz w teatrze? Nie ma problemu, możesz założyć własny teatr w Wolnogradzie i przedstawiać krótką sztukę, zatrudniając przy tym aktorów. Znasz się na prawie, jesteś studentem prawa? Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej poszukuje takich jak Ty! Lubisz piłkę nożną, chciałbyś poprowadzić własną drużynę? Nic bardziej trudnego, Bialeński Związek Sportowy czeka na menedżerów! Pamiętaj, że Bialeńczycy są bardzo pomocni, jeśli do kogoś się zgłosisz, udzieli Ci pomocy jak tylko będzie potrafił. Smile[/i]

Gdy napiszesz pierwsze swoich 10 postów, będziesz mógł złożyć wniosek o obywatelstwo tymczasowe, które w odróżnieniu od obywatelstwa stałego nie pozwala na kandydowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Poza tym cieszysz się pełnią swoich praw wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Aby złożyć wniosek, musisz przejść TUTAJ, a następnie kliknąć odnośnik "Wniosek o obywatelstwo Republiki Bialeńskiej". Wypełniasz pola własnymi danymi i wysyłasz. Potem czekasz tylko na rozpatrzenie przez Prezydenta. 

Nie będę tutaj umieszczać informacji o organach, urzędach i instytucjach. Wszystko znajduje się na stronie głównej. W Bialenii, jak w każdym państwie obowiązują przepisy prawne. Znajdziesz je na forum, w Biuletynie Ustaw. Interesować Cię powinny 3 działy z Biuletynu - Konstytucja, ustawy regulacyjne i kodeksy. Tam znajdziesz najbardziej aktualne przepisy, które Cię dotyczą na obszarze Republiki Bialeńskiej (obszarem wirtualnego państwa są przynależące, bądź kontrolowane przez Rząd strony internetowe). 

Przejdźmy teraz do działów na forum Republiki Bialeńskiej.


Wyróżnia się główne kategorie:

-> Obywatele Republiki Bialeńskiej (widoczny tylko dla obywateli RB) - dział do omawiania spraw obywatelskich, dotyczących tylko Republiki Bialeńskiej i nie powinny być widoczne dla obcokrajowców.

-> Kultura i społeczeństwo - podstawowa kategoria na forum, podzielona na kilka działów. 
Najbardziej kluczowym jest "Plac Zielony", w którym podejmuje się najwięcej dyskusji oraz rozmów. W kawiarni artystycznej znajdziesz m.in. epopeję narodową "O przypadkach dzielnych praszczurów..." pisaną głównie przez Macieja Kamińskiego i Konstantego Jerzego Michalskiego. Dalej jest Trybuna Honorowa, czyli dział sportowy. W ramach trybuny działa tam Bialeński Związek Sportowy. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w igrzyskach, bądź w innych wydarzeniach sportowych, bądź poszukujesz zajęcia w tej materii, to powinieneś się tam zgłosić.

Następnie jest wieża medialna, czyli gazety, radio, telewizja. Przeważają artykuły prasowe, czyli gazety. Ale co jakiś czas pojawiają się inne materiały audiowizualne. Tworzenie takich jest czasochłonne, a też czasami chęci nie ma za wiele. Niżej znajduje się miasteczko akademickie. Do niektórych zawodów, np: sędziego potrzebne jest wykształcenie wyższe (kierunkowe, dokładniej prawnicze) uzyskane na uczelni. Znajdziesz tam listę działających uniwersytetów oraz ich ofertę edukacyjną.

Niżej znajdziesz odnośniki, odsyłacze na forum państw stowarzyszeniowych. Są to państwa, które podpisały układ stowarzyszeniowy z Repubiką Bialeńską i współdzielą forum.

-> Rzesza Bialeńska - związek lenników i osadników Republiki Bialeńskiej.

"Majątki lenne" i "Wolne miasta" to nic innego, jak ziemie wydzierżawione od Republiki Bialeńskiej przez posiadaczy folwarków (które nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej przy okazji ważnych wydarzeń państwowych).

"Lew Wolnogradu" to siedziba namiestnika Rzeszy Bialeńskiej. On przewodniczy lennikom i osadnikom, jest ich przełożonym. Poza tym otwiera i zamyka Sesje Rzeszy Bialeńskiej, podczas których ustala się decyzje dotyczące Rzeszy Bialeńskiej.


-> Władze Republiki Bialeńskiej - bardzo ważna kategoria, gdyż znajdują się tutaj instytucje państwowe.
W Biuletynie Ustaw, tak jak wspomniano w poradniku wcześniej, znajdziesz obowiązujące, bądź archiwalne rozporządzenia, ustawy i uchwały. Wszystko jest podzielone na kategorie, co ułatwia wyszukiwanie odpowiednich przepisów (w razie trudności polecam wcisnąć Ctrl + F i szukać według wyrażenia). Niżej znajduje się Pałac Prezydencki. Tam składa się wnioski różnej maści: od obywatelstwa po założenie partii politycznej. Również znajdują się różne spisy i informacje wynikające z obowiązku ich prowadzenia przez ustawy. Potem są działy administracji publicznej - Ministerstwa, czyli działy w których swoją pracę wykonują ministrowie. Następnie jest Parlament, w którym toczy się życie poselskie, a później jest Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej, w którym możesz wytoczyć komuś proces cywilny (jeśli są ku temu podstawy).

-> Organy państwowe - czyli inne instytucje i organy, które nie należą do władz wykonawczych, ustawodawczych, bądź sądowniczych. Są to instytucje publiczne, powołane na drodze przepisów.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej, jaka sama nazwa mówi, jest to dział przeznaczony dla wojska. W dowództwie możesz złożyć wniosek o przyjęcie do służby, rozpatrzy je Dowódca SZ (Sił Zbrojnych). W Urzędzie Rady Gospodarczej znajdziesz spis działających aktualnie przedsiębiorstw. Również możesz tam złożyć wniosek o założenie własnej firmy. 

Na samym dole jest Krajowa Rada Informatyczna, czyli organ odpowiedzialny za strony internetowe Republiki Bialeńskiej (najprościej mówiąc - jeżeli masz problem techniczny, bądź jakąś prośbę natury informatycznej, to tam to po prostu zgłaszasz).

-> Instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa - tutaj już nie będę opisywać poszczególnego działu. Są to organizacje pozarządowe prowadzone przez mieszkańców. Jest to kategoria uporządkowana, problemu ze znalezieniem odpowiedniego adresu mieć nie powinieneś.

-> Peryferia - najogólniej mówiąc jest to dział, który w penym sensie nie dotyczy Republiki Bialeńskiej. Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy jest to miejsce, w którym rozmawia się o świecie "realnym" (gdyż w pozostałych działach obowiązuje zakaz rozmawiania o świecie rzeczywistym). Niżej znajduje się odnośnik do archiwum państwowego, a na końcu kosz, do którego trafiają śmieci, czyli rzeczy po prostu niepotrzebne z całego forum. 

Poniżej wszystkich działów jest shoutbox "Krzykopudełko" (dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego), na którym możesz porozmawiać z innymi poprzez błyskawiczne wiadomości.


[Obrazek: paseczek.png]


                  Na zakończenie...


Myślę, że wyczerpująco poruszyłem najważniejsze kwestie. Z czasem, z obyciem nabierzesz wiedzy i staniesz się jednym z Nas - Wzorowych Bialeńczyków. Mam nadzieję, że będziesz regularnie uczestniczył w życiu Republiki Bialeńskiej oraz przyczynisz się do jej dynamicznego rozwoju. Kto wie...? Może staniesz się bohaterem narodowym i wspominanym w historii Bialenii? Wszystko przed Tobą, nic straconego.
Jeśli masz jakieś pytania, możesz śmiało je napisać do jednego z obywateli Republiki Bialeńskiej. Z chęcią udzielą Ci odpowiedzi. 

                  Życzę powodzenia i pomyślności na Twojej wirtualnej drodze!
                  /-/ Hewret Faradobus

[i]Historię oparłem na podstawie informacji z Micropedii.
Dziękuję Maciejowi Kamiskiemu oraz Andrzejowi Swarzewskiemu za wskazanie drobnych błędów.
[/i]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości


Wiadomości w tym wątku
"Pan Bialeńczyk" - Poradnik Bialeńczyka - przez Hewret von Thorn - 09.08.2016, 12:31:14Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości