W/16/2016 (wniosek odrzucony)
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 29 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

postanawia:

Art. 1.
Uchylić postanowienie z dnia 14 października 2016 r. dotyczące wniosku o wykładnię prawa, złożonego 13 października 2016 r. przez Hewreta Faradobus.

Art. 2.
Odrzucić wniosek o wykładnię prawa.

UZASADNIENIE

[justify]W myśl art. 2 lit. d ustawy o sądownictwie oraz art. 17 ust. 2 lit. c Konstytucji Republiki Bialeńskiej Sąd Ludowy odpowiedzialny jest za "dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa". Jednocześnie art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej definiuje katalog źródeł prawa. Elementami rzeczonego zbioru nie są wyroki, wydawane przez Sąd Ludowy. Tymczasem, faktycznym przedmiotem wniosku z dnia 13 października 2016 r. jest wyrok Sądu Ludowego o sygnaturze akt K/4/2016. Co prawda deklaratywnym przedmiotem rzeczonego wniosku jest Konstytucja Republiki Bialeńskiej, jednakże wnioskodawca nie sprecyzował wykładni, jakich norm prawnych, w niej zawartych, ma dokonać Sąd, co więcej treść wniosku wskazuje na to, że Sąd miałby dokonać wykładni wyroku, który, w myśl art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Ergo, należy stwierdzić, że Sąd nie posiada odpowiednich ustawowych kompetencji ku temu, by interpretować swoje własne wyroki i orzeczenia, a podjęcie się wykładni, o którą wnioskuje wnioskodawca byłoby przekroczeniem ustawowych i konstytucyjnych uprawnień. Co prawda ustawa o sądownictwie nie przewiduje możliwości, by z powodów merytorycznych odrzucony został wniosek o wykładnię prawa, lecz Sąd rozumując per analogiam z art. 13 ustawy o sądownictwie, wywiódł, że wniosek o wykładnie prawa może zostać odrzucony, o ile ma dotyczyć sprawy, która nie mieści się w art. 2 lit. d ustawy o sądownictwie.

Należy wreszcie zaznaczyć, że sam wniosek posiadał błędy formalne - rzekomy przedmiot wniosku nie miał pokrycia w treści wniosku, jednocześnie będąc zbyt nieostrym, by Sąd zdecydował się na wykładnię legalną. Wedle wzoru wniosku o wykładnię prawa, opublikowanego przez Sąd, przedmiotem wniosku winien być "przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, interpretacją których ma zająć się Sąd Ludowy". Wymogi te nie zostały zrealizowane przez wnioskodawcę. W myśl art. 29 ust. 2 ustawy o sądownictwie upoważnia to Sąd do odrzucenia wniosku, zawierającego błędy formalne, co Sąd postanowił uczynić. Należy też zaznaczyć, że na taką decyzję Sądu w myśl wzmiankowanego przepisu prawnego, wnioskodawcy nie przysługuje zażalenie.
[/justify]

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep


Wiadomości w tym wątkuUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości