Anatolia Brodryjska
#8
A więc proponuję analogiczny akt prawny.

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ANATOLII BRODRYJSKIEJ
z dnia x lipca 2017 r.

Artykuł 1. [Przepisy wstępne]

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej oraz organizacji wewnętrznej Anatolii Brodryjskiej jako jednostki samorządu terytorialnego Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [O Anatolii Brodryjskiej]

1. Terytorium Anatolii Brodryjskiej przeznacza się na:

a) organizację wydarzeń kulturowych związanych z kulturą i historią brodryjską;

b) organizację obchodów uroczystości Dnia Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej i innych;

c) przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych z państw brodryjskich.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Gubernatora Anatolii Brodryjskiej oraz ministra właściwego ds. kultury i aktywności do podejmowania wszelkich działań mających na celu fabularyzację i wzrost aktywności na terytorium Anatolii Brodryjskiej.

Artykuł 3. [Władza nad terytorium Anatolii Brodryjskiej]

1. Anatolią Brodryjską zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej uprawniony do podejmowania zarządzeń będących powszechnie obowiązującymi aktami prawa wykonawczego na terytorium Wysp.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo powołać spośród obywateli Republiki Bialeńskiej Gubernatora Anatolii Brodryjskiej oraz przekazać mu część bądź wszystkie uprawnienia, jakimi dysponuje na terytorium Wysp.

Artykuł 4. [Nadzór nad działalnością Gubernatora Anatolii Brodryjskiej]

1. Działalność Gubernatora podlega stałej kontroli i nadzorowi ze strony Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo uchylania zarządzeń Gubernatora.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo w każdej chwili odwołać z urzędu Gubernatora Anatolii Brodryjskiej.

Artykuł 5. [Zamieszkiwanie i zameldowanie na terytorium Anatolii Brodryjskiej]

1. Prawo zamieszkiwania w Anatolii Brodryjskiej i przysługuje każdej osobie, która wyrazi publicznie taką chęć.

2. Istnieje możliwość zameldowania się na terytorium Anatolii Brodryjskiej

3. Zamieszkiwanie na terytorium Anatolii Brodryjskiej nie podlega opodatkowaniu.

4. Nie istnieje możliwość tworzenia folwarków oraz majątków lennych na terytorium Wysp Przyjaźni.

Artykuł 6. [Przepisy końcowe]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w dniem ogłoszenia.

(-)
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Anatolia Brodryjska - przez Ametyst Faradobus - 27.06.2017, 17:05:52Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości