Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 sierpnia 2017 r., W/6/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 18 sierpnia  2017 r.
sprawy W/6/2017 z wniosku: Ametysta Faradobusa
o brzmieniu: Czy w przypadku orderów i odznaczeń posiadających wiele klas istnieje możliwość bycia wielokrotnym kawalerem jednego orderu lub odznaczenia, a w szczególności przyznania jednej osobie tego samego orderu lub odznaczenia w kilku klasach?

orzeka następująco:

W przypadku orderów, medali i odznaczeń posiadających wiele klas nie istnieje możliwość bycia wielokrotnym kawalerem jednego orderu, medalu lub odznaczenia, w tym przyznania jednej osobie tego samego orderu lub odznaczenia w kilku klasach.

UZASADNIENIE

Ustawodawca nie zawarł w ustawie o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r. dosłownego zakazu bycia honorowanym jednocześnie wieloma klasami tego samego odznaczenia. Jednakowoż, od momentu wejścia w życie ustawa zawiera brzmiący następująco przepis dotyczący Krzyża Walecznych:
Cytat:d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.
Jest to jedyne odznaczenie, w stosunku do którego przepis ten jest w mocy. Ponieważ posiada ono jedną klasę, nie jest przedmiotem tego wyroku, jasno jednak wskazuje, że intencją ustawodawcy było, by ordery i odznaczenia dzielące się na klasy były nadawane awansem, tzn. wedle zasady, że wraz z uzyskaniem wyższej klasy traci się kawalerstwo w klasie niższej, co jest także uświęcone zwyczajem. Dodatkowe wsparcie merytoryczne w tej kwestii stanowią przepisy dotyczące Orderu Tytułu Bohatera, który jako jedyne odznaczenie dzieli się nie na klasy, a na kategorie. Intencją ustawodawcy w jego przypadku było właśnie zapewnienie możliwości noszenia naraz kilku wersji jednego odznaczenia, tak więc zastosowanie podziału innego, niż tradycyjny klasowy, utwierdza Sąd w przekonaniu, iż system klas funkcjonować winien na zasadach, jakie opisane zostały powyżej.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.


Wiadomości w tym wątku
Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 sierpnia 2017 r., W/6/2017 - przez Maciej Kamiński - 18.08.2017, 22:08:50Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości