Konwencja OPM o wolnym dostępie do miejsc publicznych (2008 r.)
#1
Cytat:Konwencja o wolnym dostępie do miejsc publicznych

Wysokie Układające się Strony, przekonane o potrzebie swobodnego
przemieszczania się mieszkańców z jednego wirtualnego państwa do
drugiego, postanawiają co następuje:

Art. 1 [definicje]
1. Przez "miejsce publiczne", określone w niniejszej Konwencji,
uznaje się listy oficjalne i publiczne dyskusyjne i fora,
administrowane przez władze wirtualnego państwa.
2. Przez "mieszkaniec" rozumie się osobę na stałe mieszkającą w
wirtualnym państwie, Stronie niniejszej Konwencji, dysponującą pełnią
praw publicznych i zdolną do czynności prawnych.

Art. 2. [swoboda dostępu do miejsc publicznych]
1. Każda ze Stron niniejszej Konwencji zapewnia swobodny dostęp do
swoich miejsc publicznych mieszkańcom innych Stron niniejszej Konwencji.
2. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia
swobody dostępu do miejsc publicznych ze względu na swój interes lub
potrzeby bezpieczeństwa, wskazując to w Zastrzeżeniu do niniejszej
Konwencji. Ograniczenia te nie powinny dyskryminować żadnej ze stron
niniejszej Konwencji, z wyłączeniem punktu 3., oraz żadnej z grup
mieszkańców wirtualnego świata.
3. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia
swobody dostępu do miejsc publicznych dla mieszkańców państw
wirtualnych, z którymi nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych,
wskazując to w Zastrzeżeniu do niniejszej Konwencji.

Art. 3. [decyzja o wydaleniu]
1. Wydalenie mieszkańca drugiej Strony z miejsc publicznych może
nastąpić tylko na mocy wyroku sądowego lub zawierającej uzasadnienie decyzji
administracyjnej.
2. Przyczyną wyroku lub decyzji określonych w pkt. 1. może być naruszenie prawa
lub też ważny interes Strony podejmującej decyzję o wydaleniu.

Art. 4. [sądzenie przestępstw]
1. Przestępstwa popełnione w miejscach publicznych przez mieszkańca
jednej ze Stron podlegają osądzeniu w kraju jego popełnienia, według
prawa miejscowego.
2. Na wniosek obwinionego, przestępstwo może być osądzone w kraju
macierzystym, według prawa miejscowego.
3. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia
lub wyłączyć stosowanie punktu 2. dla mieszkańców państw wirtualnych,
z którymi nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych, wskazując to w
Zastrzeżeniu do niniejszej Konwencji.

Art. 5. [depozytariusz Konwencji]
Depozytariuszem Konwencji jest Sekretarz Generalny Organizacji
Polskich Mikronacji.

Art. 6. [przystępowanie do Konwencji]
1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich członków Organizacji
Polskich Mikronacji, oraz dla v-państw nie będących jej członkami,
lecz spełniającymi warunki członkostwa.
2. Podpisanie Konwencji następuje poprzez zgłoszenie do
Depozytariusza Konwencji.

Art. 7. [obowiązywanie Konwencji]
Konwencja wchodzi w życie po podpisaniu jej przez co najmniej trzy
wirtualne państwa, członków Organizacji Polskich Mikronacji.

Źródło: http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-117.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Konwencja OPM o wolnym dostępie do miejsc publicznych (2008 r.) - przez Hewret von Thorn - 03.09.2017, 19:50:48Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości