PU o zmianie ustawy o WKNF
#1
Szanowny Marszałku,
Wysoka Izbo!


Przedkładam Wysokiej Izbie projekt zmiany ustawy o WKNF. Jak każdy zapewne zauważa, Komisja działa dość licho. Nie widzę zatem potrzeby utrzymywania skomplikowanego sposobu powoływania jej członków. Projekt zakłada powierzenie tego obowiązku Prezydentowi (jako że Komisja jest organem władzy wykonawczej, co wynika z przepisów ustawy). Ponadto projekt uelastycznia ilość członków Komisji - nie konkretnie 3, a nie więcej niż 3 - na wypadek, gdyby znów spotkał nas kryzys aktywnościowy. Poza tym, ułatwia proces powołania Wysokiego Komisarza.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dn. xx 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r. z późniejszą zmianą.

Artykuł 2.

Art. 4 ust. 1 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:1. W skład Komisji wchodzą:

a) nie więcej niż 3 przedstawicieli powołanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej w formie postanowienia;

b) po jednym przedstawicielu z każdego państwa włączonego do bialeńskiego systemu finansowego.

Artykuł 3.

Art. 4 ust. 2 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:2. Członkowie Komisji powoływani są na kadencję równą kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, przez którego zostali powołani. Każdorazowy Prezydent Republiki Bialeńskiej ma obowiązek powołać członków Komisji w ciągu 7 dni od momentu objęcia urzędu. Do tego czasu dotychczasowi członkowie pełnią obowiązki członków.

Artykuł 4.

Art. 5 ust. 2 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:2. Wysokiego Komisarza wyznacza Prezydent Republiki Bialeńskiej w momencie powoływania. Komisarz może zostać odwołany z funkcji Komisarza przez Komisję bezwzględną większością głosów.

Artykuł 5.

Wykreśla się art. 5 ust. 6 wzmiankowanej ustawy.

Artykuł 6.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 24 godzin od momentu jej opublikowania.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy:
a) skraca się kadencję urzędujących członków Komisji;
b) zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do niezwłocznego uzupełnienia składu Komisji.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
PU o zmianie ustawy o WKNF - przez Tadeusz Krasnodębski - 05.11.2017, 14:51:40Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości