Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw
#1
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam kolejny projekt rozporządzenia - jest to wprowadzenie pierwszego podatku - od przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności zajmiemy się rozporządzeniem nt. księgowości, ponieważ są tam zawarte pewne definicje, które tutaj są użyte. Zapraszam do zgłaszania uwag.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU OD PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia XX 2017 r.

Na podstawie art. 4, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości, częstotliwości oraz sposobu pobierania podatku od przedsiębiorstw.

Artykuł 2.

Podatek od przedsiębiorstw jest podatkiem bezpośrednim liniowym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi 15%.

2. Podatek jest naliczany od zysków przedsiębiorstwa (różnicy wpływów i wydatków).

3. Jeżeli różnica wpływów i wydatków przedsiębiorstwa jest ujemna lub równa 0, przedsiębiorstwo jest zwolnione z płacenia podatku.

4. Nie wyznacza się kwoty wolnej od podatku.

5. Z podatku zwolnione są przedsiębiorstwa w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Artykuł 4.

1. Podatek jest uiszczany przez przedsiębiorstwo w dniu opublikowania sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa.

2. Niewykonanie przelewu w terminie na konto Skarbu Państwa skutkuje nałożeniem kary finansowej zgodnie z Kodeksem Gospodarczym.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.Wiadomości w tym wątku
Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw - przez Antoni Kacper Burbon-Conti - 25.12.2017, 00:39:31Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości