Już czas... na coup d'etat
#1
Późnym i dusznym popołudniem na ulicach Wolnogradu panowała spokojna atmosfera. Wielomiliononowe, przeludnione miasto, jak na swe rozmiary było tego dnia wyjątkowo ciche. Mieszkańcy stolicy znudzeni swym życiem w ciasnych slumsach, z obojętnością patrzyli na działania władzy w ostatnich miesiącach. Nie obchodziły ich kolejne nieudolne rządy. Podstawowe warunki do życia mieli zapewnione – polityka socjalna państwa funkcjonowała akurat wyjątkowo dobrze. Pomijając ten fakt, mieszkańcy tak czy siak nie mieli by możliwości protestować, czy wyrażać swój sprzeciw wobec władzy. Rozbudowany aparat policyjny z największą surowością ścigał tych, którzy byli niezadowoleni. Tego wieczora sytuacja w stolicy i całym państwie miała się jednak diametralnie zmienić...

Na korytarzu budynku Parlamentu spotkało się dwóch mężczyzn. Przekazali sobie uścisk dłoni i skierowali się w stronę jednego z wejść sali parlamentarnej. Weszli na salę razem, zdecydowanie. Jednocześnie inne wejścia zostały otwarte, a w nich pojawiły się takie same dwójki mężczyzn. Na sali rozgrzmiały wystrzały z broni automatycznej. Nikt jednak nie zginął, strzały pofrunęły w sufit. Przerażeni posłowie od razu schowali głowy pod ławy. Zaczęły się krzyki - „Ręce na głowy!”, „Nie ruszać się!”. Mężczyźni zaczęli skuwać wybranych posłów.

W tym samym czasie pod Pałac Prezydencki podjechały czarne limuzyny. Wysiedli z nich żołnierze i rozpoczęła się strzelanina. Część oddziału sforsowała drzwi do pałacu, zabijając przy tym kilku strażników. W środku żołnierze połączyli się z częścią zrewoltowanych strażników. W holu i na korytarzach grzmiało od wystrzałów, a ze ścian od uderzeń kul odlatywał tynk. Oddział wpadł do gabinetu prezydenckiego aresztując przebywającego w nim Prezydenta.

Rozgłośnia radiowa także padła ofiarą uzbrojonych bojowników. Nie bacząc na porę dnia od razu zaczęto emitować komunikaty...

Kiedy Bialenia zasypiała, na szczytach jej władzy zaczynało świtać…

Był to znany wszystkim głos prezydenta w czasach świetności kraju – Hewreta von Thorna.

Obywatele! Nie obawiajcie się! Nadszedł już czas nieudolnych rządów obecnego prezydenta – o ile jego Gabinet można nazwać rządem… Musimy obudzić się z marazmu i ruszyć wprzód, musimy zdać sobie sprawę z fatalnej sytuacji w kraju, musimy na nowo rozpalić ogień innowacyjności w Naszych sercach!

Obywatele! Nowi i starzy! Wzywam Was do działania, ojczyzna potrzebuje Obywateli, a Obywatele potrzebują ojczyzny! Bialenia jest Naszym wspólnym domem, który wspólnie zbudowaliśmy. Razem osiągnęliśmy dużo i osiągniemy jeszcze więcej! Jedynie czego Ojczyzna oczekuje od Obywatela, to uwagi i poświęcenia. Pomysłu i zapału… Musimy ruszyć dalej razem!

Obywatele! Nowy rząd poszukuje specjalistów! Przyłącz się do przewrotu lipcowego!

Jeszcze Bialenia nie zginęła!


Od tej chwili ma się zmienić wszystko...

[official]
DEKRET 1/2018/07/12
o organizacji Rządu Tymczasowego w Republice Bialeńskiej

Art. 1.
Od tego momentu władze naczelne Republiki Bialeńskiej funkcjonować będą według poniższych przepisów.

Art. 2.
Wprowadza się następującą hierarchię aktów prawnych: ustawy uchwalone przez Rząd Tymczasowy, dekrety Przewodniczącego Rządu Tymczasowego, dekrety Ministrów, reskrypty, postanowienia administracyjne.

Art. 3.
Rząd Tymczasowy jako władza zwierzchnia wydawać będzie dekrety i reskrypty. Dekrety, nie mając charakteru ustaw, normować będą stosunki w sposób ogólny, natomiast wszelkie zarządzenia Rządu Tymczasowego, nie mające charakteru norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów.

Art. 4.
Zarówno dekrety jak i reskrypty zaopatrzone powinny być w podpisy Ministra odpowiedzialnego za dany przydział spraw oraz Przewodniczącego Rządu Tymczasowego.

Art. 5.
Przewodniczący Rządu Tymczasowego jest naczelnikiem rządu Republiki Bialeńskiej i reprezentuje ten rząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, kontrasygnuje wszelkie dekrety, reskrypty i postanowienia administracyjne, przy czym osobiście wydaje dekrety, reskrypty oraz postanowienia administracyjne samodzielnie; czuwa nad wykonywaniem przepisów; przewodniczy Rządowi Tymczasowemu, kieruje pracami Rządu i czuwa nad wykonywaniem uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Ministrów; odwołuje i powołuje wszelkich urzędników państwowych.

Art. 6.
Rząd Tymczasowy składa się z Przewodniczącego oraz z wszystkich Ministrów.

Art. 7.
Ministrowie Rządu Tymczasowego sprawują władzę w powierzonych ministerstwach według przekazanym im przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego kompetencji.

Art. 8.
Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

Art. 9.
Projekty ustaw uchwalane są zwykłą większością głosów członków Rządu Tymczasowego. W razie przyjęcia ustawy podpisywany jest on przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego. Może on odmówić podpisania ustawy wraz z uzasadnieniem. Wówczas projekt ponownie wraca do rozpatrywania przez Rząd Tymczasowy. Projekt ustawy może być zwracany do rozpatrywania tylko dwukrotnie.

Art. 10.
Do Ministra Sprawiedliwości należą wszelkie sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i więziennictwa.

Art. 11.
Do Ministra Spraw Wewnętrznych należą wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, kontroli i prowadzenia gospodarki państwowej, samorządów terytorialnych i polityki zdrowotnej.

Art. 12.
Do Ministra Oświaty, Propagandy i Wyznań należą wszelkie sprawy związane ze szkolnictwem, opieką nad literaturą i sztuką, wychowaniem obywatelskim, fabularyzacją, propagandą oraz ze sprawowaniem kontroli nad związkami wyznaniowymi w kraju.

Art. 13.
Powoływanie urzędników Ministerstw należy do właściwych Ministrów.

Art. 14.
Zawiesza się obowiązywanie wszystkich ustaw oraz rozporządzeń Republiki Bialeńskiej wydanych do 12 lipca 2018 r. włącznie z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

Art. 15.
Niniejszy dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i obowiązuje do czasu uchwalenia stosownej ustawy.

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego

/-/ gen. Iwan Pietrow
Dowódca Sił Zbrojnych przy Rządzie Tymcasowym[/podpis][/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości


Wiadomości w tym wątku
Już czas... na coup d'etat - przez Hewret von Thorn - 12.07.2018, 17:40:59Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości