Zebrania Komisji ds. Promocji
#1
Zebranie Komisji ds. Promocji

Cytat:Regulamin Komisji ds. Promocji
1.
Komisja ds. Promocji prowadzi prace koncepcyjne i organizuje promocję Sojuszu.
2.
W skład komisji wchodzi 1-3 przedstawicieli każdego z państw członkowskich, powołanych przez te państwa.
3.
Przewodniczącego Komisji powołuje Rada Sojuszu na wniosek Komisji. Wiceprzewodniczącego wybiera sama komisja. W razie braku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, pełniącego obowiązki przewodniczącego powołuje tymczasowo przewodniczący obrad Rady Sojuszu.
4.
Komisja zbiera się co najmniej raz na miesiąc. Obrady zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, zapraszając przy tym członków Rady Sojuszu, który mają prawo udziału z głosem doradczym.
5.
Komisja przedstawia Radzie Sojuszu do zatwierdzenia plany pracy i sprawozdania, co najmniej raz na 6 miesięcy.
6.
Przedsięwzięcia, obejmujące więcej niż dwa państwa Sojuszu, organizowane są pod nadzorem Rady Sojuszu.
7.
Komisja może angażować do swych prac ekspertów i doradców.
8.
Ewentualne koszty prac komisji pokrywa Rada Sojuszu.

Cytat:Lista członków:

1. Eddard Noqtern - Królestwo Hasselandu
4. Iwan Iwanowicz - Królestwo Hasselandu
3. Piotr Paweł de Zaym - Królestwo Hasselandu
2. Andrzej Swarzewski - Republika Bialeńska
5. Konstanty Jerzy Michalski - Republika Bialeńska

Lista członków jest wciąż otwarta - nie mamy jeszcze nikogo z Brodrii i Azymutii.

Na początku musimy zwołać wybory przewodniczącego.

Terminarz wyborów:

do 9.01.15r. g. 19:00 - Zgłaszanie kandydatur na stanowisko przewodniczącego.
9.01.15r. g. 19:00 - 12.01.15r. g. 23:59 - Głosowanie.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.


Wiadomości w tym wątku
Zebrania Komisji ds. Promocji - przez Eddard Noqtern - 08.01.2015, 17:31:40Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości