Kwestia Wysp Przyjaźni
#1
Heart 
Ekscelencjo Prezydencie @"Ametyst Faradobus",
Wasza Carska Wysokość @"Aleksandra Dostojewska",
Bialeńczycy i Brodryjczycy.

Traktat stowarzyszeniowy Bialenii z Brodrią wszedł w życie 25 marca - ponad rok temu. Od tego czasu Bialenia miała kilku Prezydentów, Carycą wciąż pozostaje Aleksandra. Kompletnie nic nie ruszyło jednak w kwestii Wysp Przyjaźni. A szkoda, bo to ciekawe miejsce, którym można w równie ciekawy sposób zarządzać.

Jako że jestem autorem aktualnie obowiązującego układu, pomysł na nasz archipelag miałem od samego początku - gdybym nie miał, nie poświęciłbym mu osobnego rozdziału w traktacie. Miałem zamiar zaproponować m.in. pełną fabularyzację terytorium Wysp. Chciałem uczynić je miejscem, które nie będzie skupiało się na walkach politycznych, prawodawstwie czy nawet gospodarce. W swojej głowie widziałem archipelag jako zakątek Pollinu, gdzie kwitnęłaby kultura, fabuła; w którym organizowane byłyby międzynarodowe eventy, wydarzenia, konkursy. Pola elizejskie mikroświata. Niezobowiązująca kawiarenka dla jego mieszkańców.

W związku z tym, że ze strony zarówno Republiki Bialeńskiej, jak i Brodrii Południowej nie widzę żadnego zainteresowania Wyspami Przyjaźni, zwracam się do Waszej Ekscelencji Prezydenta, Waszej Carskiej Mości oraz Narodów Bialenii i Brodrii o wyrażenie zgody na przekazanie mi Wysp pod opiekę - broń Boże dyktatorską. Chciałbym prosić o ustalenie konkretnego, niedużego okresu czasu, w jakim zobowiązany będę uczynić z Wysp Eden polskiego mikroświata. Oczywiście nie mógłbym zapomnieć przy tym o Republice oraz Carstwie, ponieważ są nieodłączną historią Wysp Przyjaźni - dlatego też już w tym momencie mógłbym zadeklarować władzom obu państw udział w rządzeniu niepodległym archipelagiem.

Moja wizja to Triumwirat Wysp Przyjaźni - monarchia parlamentarna, choć "parlamentarna" to za dużo powiedziane. Deputowanymi mogliby być praktycznie wszyscy obywatele, więc byłaby to władza ludu - jednak "monarchia ludowa" nie brzmi zbyt zachęcająco i błędnie wskazuje na powiązania z socjalizmem.
Triumwirat - a więc trzech władców. Proponuję każdorazowo Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i Carowi Carstwa Brodrii Południowej urząd współksięcia, co pozwoli im zachować realny wpływ na Wyspy.

Jeśli moja propozycja spotka się z uznaniem - na co bardzo liczę - prosiłbym także o ocenę tego projektu traktatu zmieniającego układ stowarzyszeniowy. Dzięki niemu będę mógł od razu wziąć się do pracy.


Cytat:
Traktat o Wyspach Przyjaźni
z dnia xxx

Wysokie Układające się Strony

Republika Bialeńska

reprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej Ametysta Faradobusa

oraz

Carstwo Brodrii Południowej

reprezentowane przez Jej Carską Wysokość Aleksandrę Izabellę Dostojewską-Swarzewską

p o s t a n a w i a j ą , co następuje:

Artykuł 1.


W Traktacie Stowarzyszeniowym z Carstwem Brodrii Południowej uchylić:
a) art. 10 Traktatu;
b) art. 11 Traktatu;
c) art. 12 Traktatu;
d) art. 14 Traktatu;
e) art. 19 Traktatu;
f) lit. c w art. 17 Traktatu;
g) ust. 2 w art. 21 Traktatu.

Artykuł 2.


1. Nadać art. 13 Traktatu Stowarzyszeniowego z Carstwem Brodrii Południowej brzmienie:

Cytat:1. Strony powołują Radę Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej, zwaną dalej Radą.

2. Zaleca się Radzie podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do pogłębienia przyjaźni i współpracy bialeńsko-brodryjskiej oraz nadaje się jej prawo podejmowania uchwał w tej dziedzinie.

2. Nadać art. 18 ust. 2 Traktatu Stowarzyszeniowego z Carstwem Brodrii Południowej brzmienie:

Cytat:Uchwały Rady stają się obowiązujące w momencie podpisania ich przez Przewodniczącego.

Artykuł 3.


1. Zobowiązać Tadeusza Krasnodębskiego do wprowadzenia w ciągu maksymalnie jednego miesiąca na terytorium Wysp Przyjaźni suwerennego państwa o nazwie: Triumwirat Wysp Przyjaźni z uwzględnieniem udziału Republiki Bialeńskiej oraz Carstwa Brodrii Południowej w sprawowaniu władzy.

2. Na czas wprowadzania Triumwiratu Wysp Przyjaźni, oddać terytorium Wysp Przyjaźni pod dzierżawę i opiekę Tadeusza Krasnodębskiego.

3. Uznać państwowość Triumwiratu Wysp Przyjaźni w momencie jego proklamowania przez Tadeusza Krasnodębskiego.

4. Zrzec się praw i roszczeń wobec terytorium Wysp Przyjaźni.

Artykuł 4.

Niniejszy Traktat wchodzi w życie w momencie jego ratyfikacji przez obie ze Stron.

Kochani, pomóżcie uczynić Wyspy pięknym miejscem!
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski


Wiadomości w tym wątku
Kwestia Wysp Przyjaźni - przez Tadeusz Krasnodębski - 26.04.2017, 20:02:16Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości