7. Dywizja Zmechanizowana Szybka
#1
7. Dywizja Zmechanizowana Szybka

Struktura 7DZS

- Dowództwo
- Batalion dowodzenia
- Batalion rozpoznawczy
- Eskadra śmigłowców
- 3  Brygady Zmechanizowane (71, 72 i 73 BZ)
- Pułk Artylerii
- Pułk Logistyczny


[attachment=1:3ipwmo4c]

Brygada Zmechanizowana

- brygada zmechanizowana jest typu szybkiego, wyposażona jest wyłącznie w kołowe bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone, samochody pancerne oraz inne pojazdy kołowe, w tym kołowe działa samobieżne - nie posiada czołgów.

Brygada Zmechanizowana (szybka) składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 4 Batalionów Zmechanizowanych
- Dywizjonu Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów
- Kompanii przeciwlotniczej


7. Dywizja Zmechanizowana Szybka jest fazie organizacji i jest organizuje się wg etatu nr DZS140613 - wejdzie w skład 3 KA na Anatolii.

Szczegółowa struktura pododdziałów wraz z ich ilustracją zostanie przedstawiona po dostarczeniu sprzętu dla dywizji, który aktualnie został zamówiony.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady zmechanizowanej.

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 105mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:1x5wt4sh]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=2:1x5wt4sh]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
W plutonie dowodzenia batalionu, znajduje się m.in.:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=2:x31vyupn]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=1:x31vyupn]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie kołowych transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=1:2higsqom]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Drużyna moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- dowódca TO
- kierowca TO
kołowy transporter opancerzony
2 moździerze 60mm

[attachment=2:2higsqom]
Drużyna moździerzy 60mm przed transporterem opancerzonym.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy z km
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachment=3:2higsqom]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca d-cy plutonu/dowódca BWP
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- sanitariusz
- działonowy BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=1:3e3dr99x]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny/dowódca BWP
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec wyborowy
- działonowy BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=2:3e3dr99x]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 105mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

[attachment=1:2v85k9ne]
Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny moździerzy - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z obsługami moździerzy 105mm (ogień można prowadzić z pojazdu lub po wyniesieniu moździerza poza pojazd). Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 moździerzy 105mm.

[attachment=2:2v85k9ne]
Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny PPK - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z obsługami PPK  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 ciężkich wyrzutni PPK.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Dywizjon Artylerii

Dywizjon artylerii składa się z:

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 4 baterii samobieżnych armato-haubic 155mm na podwoziach kołowych (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachment=1:3bhiqgck]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 155mm (na podwoziu kołowym) oraz opancerzony, kołowy transporter amunicyjny. Pluton ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 30 żołnierzy

Kompania przeciwlotnicza

Kompania przeciwlotnicza  składa się z:

- Plutonu dowodzenia
- 3 plutonów ogniowych działek przeciwlotniczych 23mm

[attachment=2:3bhiqgck]
Pluton ogniowy składa się z samochodu terenowego, pojazdu amunicyjnego oraz trzech sprzężonych działem przeciwlotniczych 23mm ustawionych na samochodach ciężarowo-terenowych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Jednostki dywizyjne

Pułk Artylerii

Pułk artylerii składa się z:
- Dowództwa i baterii dowodzenia
- 2 dywizjonów artylerii rakietowej (3 baterie samobieżnych wyrzutni 122mm)
- Dywizjonu przeciwlotniczego (3 baterie samobieżnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych)
- Dywizjonu logistycznego

[attachment=1:2nnsyeax]
Dywizyjna artyleria składa się 40-prowadnicowych wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych na podwoziach kołowych (podwozie samochodu ciężarowo-terenowego). Każda z trzech baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema wyrzutniami. Pluton ogniowy składa się z pojazdu dowodzenia oraz trzech działonów - każdy działon ma 40-prowadnicową wyrzutnię artyleryjskich pocisków rakietowych oraz samochód amunicyjny. Łącznie dywizjon posiada 18 samobieżnych wyrzutni rakiet 122mm.

[attachment=2:2nnsyeax]
Dywizyjna artyleria przeciwlotnicza składa się z samobieżnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych na podwoziach samochodów terenowych. Każda z trzech baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema 8-prowadnicowymi wyrzutniami rakiet oraz samochodem terenowym dowódcy plutonu.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Batalion rozpoznawczy

Dywizyjny batalion rozpoznawczy składa się z kompanii dowodzenia i dwóch kompanii rozpoznawczych, które posiadają 2,5-tonowe samochody terenowe. Każda kompania ma pluton dowodzenia oraz 3 plutony rozpoznawcze.

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:2ivf1ehq]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=2:2ivf1ehq]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości