[Archiwalne] 7. Brygada Obrony Terytorialnej
#1
7. Brygada Obrony Terytorialnej

7. Brygada Obrony Terytorialnej zostaje sformowana z dniem 16.06.2014 na podstawie etatu nr BOT140616S - podstawą formowania dywizji są elementy Gwardii Czerwonej Siedmiogrodu oraz sprzęt z zapasów SZ RB

7 BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ STACJONUJE W SIEDMIOGRODZIE I POD WZGLĘDEM OPERACYJNYM I LOGISTYCZNYM ZOSTAJE PODPORZĄDKOWANA DOWÓDCY 4 KA, A Z RACJI SPECYFIKI WOJSK OT MOŻE ZOSTAĆ RÓWNIEŻ UŻYTA LOKALNIE NA PODSTAWIE DECYZJI WŁADZ AUTONOMII SIEDMIOGRODU.

Struktura 7 BOT

[attachment=2:37d9kafq]

7. Brygada OT składa się z:

- Dowództwa
- kompanii dowodzenia
- 3 Batalionów Zmechanizowanych
- Batalionu czołgów
- Dywizjonu Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów


Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady zmechanizowanej OT.

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 81mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

[attachment=1:37d9kafq]
Pluton rozpoznawczy ma 7 opancerzonych wozów rozpoznawczych (uzbrojonych w wkm 14,5mm i km 7,62mm - wóz dowódcy plutonu oraz 3 drużyny po dwa pojazdy. Drużyna rozpoznawcza liczy 8 żołnierzy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
15-tonowy gąsienicowy bojowy wóz piechoty z działkiem 30mm, wyrzytnią PPK i karabinem maszynowym 7,62mm.

[attachment=1:3oki8zfu]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Sekcja granatników automatycznych 30mm

- pomocnik dowódcy kompanii
- obsługa granatnika automatycznego 30mm (3 żołnierzy)
- obsługa granatnika automatycznego 30mm (3 żołnierzy)
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
15-tonowy gąsienicowy bojowy wóz piechoty z działkiem 30mm, wyrzytnią PPK i karabinem maszynowym 7,62mm.
dwa granatniki automatyczne 30mm

[attachment=2:3oki8zfu]
Sekcja granatnika przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Sekcja medyczna

- podoficer sanitarny
- 2 sanitariuszy
- kierowca
opancerzony pojazd sanitarny na podwoziu BWP

[attachment=1:3awkm3jx]
Sekcja medyczna przed pojazdem

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachment=2:3awkm3jx]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca d-cy plutonu/dowódca BWP
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- sanitariusz
- strzelec wyborowy
- działonowy BWP
- kierowca BWP
15-tonowy gąsienicowy bojowy wóz piechoty z działkiem 30mm, wyrzytnią PPK i karabinem maszynowym 7,62mm.

[attachment=2:1shc0t9d]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny/dowódca BWP
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- działonowy BWP
- kierowca BWP
15-tonowy gąsienicowy bojowy wóz piechoty z działkiem 30mm, wyrzytnią PPK i karabinem maszynowym 7,62mm.

[attachment=1:1shc0t9d]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 81mm i 2 plutonów przeciwpancernych.

[attachment=2:29h9yaou]
Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia oraz trzy działony moździerzy - w każdej lekki kołowy transporter opancerzony wraz z obsługą moździerza 81mm. Razem pluton ma 4 transportery opancerzone i 3 moździerze 81mm.

[attachment=1:29h9yaou]
Pluton przeciwpancerny posiada samochód pancerny dowódcy (wkm 14,5mm i km 7,62mm) oraz trzy samobieżne wyrzutnie PPK. Razem pluton ma 4 pojazdy w tym 3 wyrzutniami PPK.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Batalion Czołgów

Batalion Czołgów składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii czołgów (dowództwo i 3 plutony czołgów)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy kompanii dowodzenia ma skład identyczny jak w batalionie zmechanizowanym - ma 7 opancerzonych wozów rozpoznawczych (uzbrojonych w wkm 14,5mm i km 7,62mm - wóz dowódcy plutonu oraz 3 drużyny po dwa pojazdy. Drużyna rozpoznawcza liczy 8 żołnierzy

[attachment=1:2gzgb4q3]
Pluton rozpoznawczy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Kompania czołgów

Dowództwo:

Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowodzenia oraz sekcji szefa kompanii.

[attachment=3:1v0kdl6n]
Sekcja dowódcy liczy 6 żołnierzy i ma dwa czołgi.

[attachment=1:1v0kdl6n]
Sekcja szefa kompanii podobnie jak w przypadku kompanii zmechanizowanej liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy z km oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe.

3 plutony czołgów

[attachment=2:1v0kdl6n]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 41 ton, uzbrojone w armatę 125mm i 2 km-y (jeden sprzężony, a drugi zamontowany na wieży również do ognia plot). Załogi są 3-osobowe i tym samym pluton liczy 12 żołnierzy. Są to czołgi starszego typu niż używane w dywizjach zmechanizowanych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Dywizjon Artylerii

Dywizjon artylerii składa się z:

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii holowanych haubic 122mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- baterii  małokalibrowych działek plot na samochodach ciężarowych (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachment=1:1ers9oz4]
Pluton ogniowy haubic 122mm składa się z pojazdu dowodzenia (lekki transportek opancerzony) oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się  holowana haubica 122mm oraz samochód ciężarowy do jej holowania, przewożenia obsługi i amunicji.

[attachment=2:1ers9oz4]
Pluton ogniowy działek przeciwlotniczych składa się z samochodu terenowego, pojazdu dowodzenia, samochodu amunicyjnego oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się sprzężone podwójnie działko przeciwlotnicze 23mm na samochodzie ciężarowym.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
W DNIU 19 CZERWCA 2014 ZGODNIE Z ROZKAZEM DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ JEDNOSTKA ZOSTAJE ROZWIĄZANA.

1. Sprzęt i uzbrojenie pochodzące z Gwardii Czerwonej RLS pozostaje na terenie RLS.
2. Sprzęt i uzbrojenie wydane z magazynów SZ RB zostaje zwrócone do magazynów SZ RB.
3. Dokumentacja jednostki zostaje przekazana do Archiwum Wojskowego.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości