2. Samodzielna Brygada Pancerna
#1
2. Samodzielna Brygada Pancerna

2. Samodzielna Brygada Pancerna zostaje sformowana z dniem 17.06.2014 wg etatu nr SBP140617A

2 SAMODZIELNA BRYGADA PANCERNA WCHODZI W SKŁAD 3 KA STACJONUJĄCEGO NA ANATOLII

Struktura 2 SBPanc

[attachment=1:1tq7uddk]

- Dowództwo
- Kompania dowodzenia
- 3 Bataliony pancerne
- Batalion zmechanizowany
- Pancerny batalion rozpoznawczy
- Dywizjon Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów


Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady.

Batalion Czołgów

Batalion Czołgów składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii czołgów (drużyna dowodzenia i 3 plutony czołgów)

Pluton rozpoznawczy rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=2:1tq7uddk]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=3:1tq7uddk]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
W plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się ponadto:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=1:39ux6ilv]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa gąsienicowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=2:39ux6ilv]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie gąsienicowych transporterów opancerzonych.

Natomiast w składzie plutonu logistycznego jest m.in. drużyna remontowa.

- Drużyna techniczna

[attachment=3:39ux6ilv]
Drużyna techniczna ma w swoim składzie dwa wozy zabezpieczenia technicznego na podwoziach czołgowych oraz dwa wozy techniczne na podwoziach transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Kompania czołgów

Dowództwo:

Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowodzenia oraz sekcji szefa kompanii.

[attachment=2:4t90ctwk]
Sekcja dowódcy liczy 8 żołnierzy i ma dwa czołgi.

[attachment=3:4t90ctwk]
Sekcja szefa kompanii podobnie jak w przypadku kompanii zmechanizowanej liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy z km oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe.

3 plutony czołgów

[attachment=1:4t90ctwk]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 62,5 tony, uzbrojone w armatę 120mm i 2 km-y (jeden sprzężony, a drugi zamontowany na wieży również do ognia plot). Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 105mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:20w2pv0x]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=2:20w2pv0x]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
W plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się m.in.:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=2:2fj718cd]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa gąsienicowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=1:2fj718cd]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie gąsienicowych transporterów opancerzonych.

Natomiast w plutonie logistycznym znajduje się drużyna techniczna

[attachment=3:2fj718cd]
Drużyna techniczna na dwa wozy zabezpieczenia technicznego na podwoziu transportera opancerzonego oraz dwa  opancerzone transportery techniczne.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
ciężki, dobrze opancerzony ponad 30-tonowy bojowy wóz piechoty, gąsienicowy z działem 60mm i sprzężonym km

[attachment=1:2u38sce5]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Drużyna moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- kierowca TO
- strzelec TO
gąsienicowy transporter opancerzony z wkm
2 moździerze 60mm

[attachment=2:2u38sce5]
Drużyna moździerzy 60mm przed transporterem opancerzonym.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy z km
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachment=3:2u38sce5]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca d-cy plutonu/dowódca BWP
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- sanitariusz
- działonowy BWP
- kierowca BWP
ciężki, dobrze opancerzony ponad 30-tonowy bojowy wóz piechoty, gąsienicowy z działem 60mm i sprzężonym km

[attachment=1:hwdyuviy]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny/dowódca BWP
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec wyborowy
- działonowy BWP
- kierowca BWP
ciężki, dobrze opancerzony ponad 30-tonowy bojowy wóz piechoty, gąsienicowy z działem 60mm i sprzężonym km

[attachment=2:hwdyuviy]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 105mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

[attachment=1:27in6uet]
Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny moździerzy - w każdej dwa gąsienicowe transportery opancerzone wraz z obsługami moździerzy 105mm (ogień można prowadzić z pojazdu lub po wyniesieniu moździerza poza pojazd). Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 moździerzy 105mm.

[attachment=2:27in6uet]
Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny PPK - w każdej dwa gąsienicowe transportery opancerzone wraz z obsługami PPK  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 ciężkich wyrzutni PPK.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Dywizjon Artylerii

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii samobieżnych armato-haubic 155mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- baterii samobieżnych małokalibrowych zestawów plot. (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachment=1:266w0upm]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 155mm (na podwoziu czołgowym) oraz opancerzony transporter amunicyjny. Pluton ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 30 żołnierzy

[attachment=2:266w0upm]
Pluton ogniowy samobieżnych zestawów przeciwlotniczych składa się z transportera dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się samobieżny zestaw przeciwlotniczy z dwoma działkami przeciwlotniczymi 40mm i stacją naprowadzania. Pluton ogniowy liczy łącznie 5 pojazdów i 16 żołnierzy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#10
Pancerny Batalion Rozpoznawczy

Pancerny Batalion Rozpoznawczy składa się z:

- Kompanii dowodzenia
- 3 kompanii rozpoznawczych

Pancerny batalion rozpoznawczy składa się z plutonu dowodzenia i trzech kompanii rozpoznawczych, które wykorzystują mieszane plutony czołgów i BWR (odmiana rozpoznawcza BWP). Każda kompania ma pluton dowodzenia (2 BWR) oraz 3 plutony rozpoznawcze. W plutonie rozpoznawczym są 2 bojowe wozy rozpoznawcze (BWR) i dwa czołgi (identyczne jak w batalionach pancernych).

[attachment=1:2ahpg6n9]
W dowództwie kompanii znajdują się dwa BWR.

[attachment=3:2ahpg6n9]
Sekcja szefa kompanii

[attachment=2:2ahpg6n9]
Pluton rozpoznawczy ma dwa bojowe wozy rozpoznawcze (odmiana BWP) oraz dwa czołgi identyczne jak w batalionach czołgów brygady.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości