Oświadczenie przewodniczącego Rady Autonomii Siedmiogrodu ki
#1
[align=center:3jduchp8]Oświadczenie przewodniczącego Rady Autonomii Siedmiogrodu kierowanie do rządu Bialenii ws. RLS[/align:3jduchp8]
[align=center:3jduchp8]Drodzy Bialeńczycy! Sojusznicy, dobrzy ludzie.[/align:3jduchp8]

Na wstępie chciałbym pochwalić i podziękować wszystkim osobom, które pomagały we wspólnej integracji Siedmiogrodu z Bialenią oraz tych, które wysuwały wspaniałomyślne idee oraz tych, którzy nie szczędzili swego cennego czasu poświęcając go na rozwój naszej autonomii oraz całej bialeńsko-siedmiogrodzkiej wspólnoty.

Całe oświadczenie jest pisane od serca i naprawdę wszystkie słowa, które są zawarte w tymże akcie są całą prawdą, którą pragnę wyjawić od paru dni, a nawet tygodni.

Kiedy nastał czas rewolucji majowej, każdy cieszył się, iż Siedmiogród znowu stanie na nogi po długim okresie hibernacji. Wielu obywateli odeszło, w tym przywódca, rewolucjonista Towarzysz David Kovacs. Po bardzo długim okresie zawieszenia forum upadło, a zarazem przepadły wszystkie cenne zapisy i wiele lat pracy, którą obywatele siedmiogrodzcy wkładali w rozwój wielkiej ojczyzny. Kiedy już nadeszła rewolucja majowa, uradowaliśmy się, gdyż zjawiło się kilku starych obywateli, jak i tych nowych, którzy przybywają z innych granic v-świata. Włożyliśmy swoje wszystkie siły w rozwój Siedmiogrodu, jednakże po jakimś czasie idea się wypaliła, w naszej ojczyźnie zrobiły się pustki, a traciłem ponownie nadzieję na dalszy rozwój.
Za namową innych obywateli (a dokładniej jednego z nich) przystąpiłem to podpisania „aktu stowarzyszeniowego” z Bialenią. Bardzo się cieszyłem, gdyż Bialenia dała nam szansę na dalsze działanie oraz rozwój, co prawda nie jako niepodległy twór, ale jako autonomia. Osobiście bardzo się cieszyłem, gdyż Bialenia to dobrze rozwinięta mikronacja, która ma potencjał oraz obywateli z charakterem, którzy naprawdę potrafią zjednoczyć się ze sobą oraz dobrze bawić się. Siedmiogrodzianie cieszyli się, iż przyłączamy się do Bialenii, lecz kosztem państwowości. Myślałem, iż przyłączając się do Bialenii będę miał więcej pomysłów również dla reszty Bialenii, nie tylko dla siedmiogrodzkiej autonomii. Miałem wiele inicjatyw, które miałem nadzieję zrealizować. Chciałem coś działać, jednakże z dnia na dzień było coraz gorzej. Moje pomysły uciekały szybciej, niż za czasów państwowości. Nie mając wielu możliwości moje pomysły spełzały na niczym, nie miałem pomysłów i idei, aby zarządzać Siedmiogrodem jako prowincją. Nie byłem zbytnio przygotowany, to wszystko działo się za szybko, aby cokolwiek uporządkować. Zresztą, cały bialeński system, ten forumowy, jak i gospodarczy oraz polityczny po prostu nie pozwalał mi się odnaleźć a co za tym idzie, to wszystko zniechęciło mnie i moja aktywność wynosiła mniej niż zero – gorzej, niż po rewolucji majowej.

Podsumowując to całe zdarzenie, cieszyłem się, lecz wyszedłem bardziej na minus w bialeńskiej autonomii niż w niepodległej państwowości. Jestem głębokim siedmiogrodzkim patriotą – to mój rodzinny kraj (pierwszy w historii mikronacji), wiele w nim przeżyłem, wielu ludzi poznałem, wiele skandali i zwycięstw toczyło się również koło mnie i będę bronił i trwał przy Siedmiogrodzie aż do upadku idei polskich mikronacji. Zawsze chciałem dobrze dla swojej ojczyzny, nawet teraz, gdy przyłączyliśmy nasz raj do Republiki Bialenii mając nadzieję, iż sprawa przybierze dobry, pozytywny obrót, jednakże patrząc po mnie i porównując dział z autonomią na forum bialeńskim, a forum niepodległościowe stwierdzam, iż wyszliśmy tylko na gorsze.
Nie podważam tutaj kompetencji władz bialeńskich, gdyż to my, Siedmiogrodzianie, wysunęliśmy prośbę o przyłączenie do Bialenii ze względu trudnej sytuacji w kraju. Zdaję sobie sprawę, że taki nagły obrót moich ideologii i poglądów wobec unii Siedmiogrodu i Bialenii się gwałtownie zmienił, gdyż niedawno byłem ochoczo ucieszony faktem przyłączenia, a teraz jestem tym zniechęcony. Nie podważam tu również roli Bialenii jako sojusznika, gdyż bialeński sojusznik to dobry sojusznik oraz przyjaciel. Zawsze osobiście uważałem Bialenię za kraj pełen możliwości i pomysłów, a Bialeńczyków jako naród energiczny i stanowczy.

Teraz zdałem sobie sprawę, że lepiej byłoby, jakby w niepodległościowym forum niepodległego Siedmiogrodu pojawiał się nawet ten jeden post dziennie, ale zawsze pojawiałby się post w niepodległym kraju. Aktywność teraz nie ma dla mnie znaczenia – bardzo zżyłem się z Siedmiogrodem (jako postać wirtualna, chociaż realnie też trzymam respekt chociaż do pomysłu tej mikronacji) i jestem niezmiernie wdzięczny towarzyszom rewolucjonistom z Wielkim Towarzyszem Generałem Davidem Kovacsem i dzięki jego idei powstania Siedmiogrodu mam ten ogromny zaszczyt kontynuować ten dobrze przemyślany twór.

Zdaję sobie z tego sprawę, iż ten akt prowadzący do zerwania aktu tworzącego z RLS autonomię Bialenii nie jest na zbyt dyplomatycznym poziomie, gdyż sam akt został zawarty niedawno i jak już wcześniej wspominałem na tym oświadczeniu, sami ochoczo przystąpiliśmy do podpisania aktu. Do podpisania aktu zachęcił mnie Towarzysz Rewolucjonista Tobiasz Richtoffen, który będąc dobrze obeznany w Bialenii i zżyty z tamtejszą społecznością zaproponował mi na niezwykle ważnym posiedzeniu akt przyłączenia się do Bialenii – ja, zauważywszy problem aktywności owy narastający w Siedmiogrodzie zgodziłem się na ten pomysł. Jednakże to, co teraz skłoniło mnie do napisania tego oświadczenia, którego wy czytacie jest to, iż nigdy nie zamieszkiwałem Bialenii, nie utrzymywałem kontaktów z oficjalną twarzą tego kraju oraz z całą społecznością, gdyż nigdy nie potrafiłem odnaleźć prawdziwego siebie w Republice Bialenii jak i we wcześniejszych odsłonach, które były równie dobre jaka jest nam obecna.

Teraz zdałem sobie sprawę, że aktywność nie jest najważniejsza. Liczy się idea, którą zaprzepaściłem i bardzo tego żałuję – idea rewolucji majowej. Naprawdę zadaję sobie pytanie „dlaczego przyłączyłem swą ojczyznę do społeczności, której w ogóle nie znam?” Zdaję sobie z tego sprawę, iż w prawdziwym świecie nawet nie miałoby miejsce oderwanie części kraju za pomocą dyplomacji, a tym bardziej wchłonięcie większego od siebie giganta w swoje objęcia. Wiem, iż wiele jest mikronacji, które przyjmują inne, upadające mikronacje i ich obywateli z otwartymi ramionami tak jak zrobiła to Bialenia, ale przyznaję – nie czuję się Bialeńczykiem, nie czuję przywiązania do Bialenii, nie czuję potrzeby działania na rzecz Republiki Bialeńskiej i jej chwały – zawsze będę wierny swojej pierwotnej, wirtualnej ojczyźnie – Republice Ludowej Siedmiogrodu.

Jestem gotów prowadzić swoją mikronację nawet samodzielnie, chociaż dla jednego postu dziennie mając nadzieję, że wszystko się polepszy. Chciałbym ze swojego całego serca przeprosić i prosić o wybaczenie Towarzysza Rewolucjonistę Tobiasza Richtoffena, który wysunął propozycję przyłączenia się do Bialenii. Bardzo pomógł mi w rozwoju i ożywieniu Siedmiogrodu po hibernacji oraz pomógł mi sprowadzić wielu starych obywateli, a więc by wszystko wynagrodzić Towarzyszowi Rewolucjoniście przystąpiłem do pomysłu aktu przystąpienia wysuniętego przez niego. Nie obwiniam tutaj Towarzysza Rewolucjonisty Tobiasza Richtoffena, gdyż wysuwając ten pomysł chciał zrobić dobrze dla naszej socjalistycznej ojczyzny i pomimo, iż bywał w Siedmiogrodzie od krótkiego czasu to wykazał swoją patriotyczną i socjalistyczną ustawę. Bardzo przyjemnie pracowało mi się z Towarzyszem Rewolucjonistą, szczególnie za czasów niepodległej RLS po rewolucji majowej jak i na przykład w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu, gdzie toczy się fabularna wojna międzyfrakcyjna – tam też wspaniale dogadywaliśmy się ze sobą i nasze relacje pozostawały na poziomie pozytywnym. Za co chciałbym przeprosić Towarzysza Rewolucjonistę – za to, iż bez niego przygotowałem to oświadczenie – jako, iż bardzo mi pomógł powinienem to z nim skonsultować, jednakże czuję się bardziej zżyty z Siedmiogrodem zapewne niż Towarzysz Richtoffen, gdyż jak już wspominałem, Siedmiogród to moja pierwsza mikronacja i włożyłem w nią dużo pracy i serca kiedyś, jak i po rewolucji majowej, którą miałem zaszczyt poprowadzić i doprowadzić lud do władzy.

Serdecznie chciałbym przeprosić władze Bialenii i Bialeńczyków i chciałbym prosić o zrozumienie mnie i mojej bojowej postawy, gdyż zrozpaczony swoją ogólną sytuacją a przez to postępem bardzo groźnej realiozy, na którą zachorowało i umiera coraz więcej wirtualnych obywateli postanowiłem wystosować to oświadczenie prowadzące do zerwania aktu przyłączenia RLS do Bialenii. Wiem, może nie zachowałem się tak jak powinienem – przystąpić do podpisania aktu, ale naprawdę bardzo mi zależy na tym, aby Siedmiogród znowu stał się niepodległym podmiotem międzymikronacyjnym.

Chciałbym również przeprosić wszystkich tych, którzy poświęcili swój cenny czas na rozwój np. korpusu bialeńskiego w Siedmiogrodzie głównie przeze mnie, gdyż to podpisałem ten akt prowadzący do wstąpienia RLS w objęcia Bialenii.

Również zdałem sobie sprawę, iż Siedmiogród podtrzymuje jedyny w całym polskim mikroświecie socjalistycznej mikronacji z klimatem i charakterem pomimo niskiej aktywności, która dla mnie jest nieistotna. Zdałem sobie sprawę, iż nie ma sensu istnienia prawie komunistycznego państwa w demokratycznym państwie – to nie kooperuje ze sobą. Wiem, że trudno będzie zerwać akt ze względu, iż Bialenia ma swoje zasady i w tym państwie liczy się prawo, ale proszę o zrozumienie mnie już nie jako obywatele, ale jako normalni ludzie z ludzkimi uczuciami i pozytywne rozpatrzenie mojej propozycji. Jeszcze raz chciałbym przeprosić szczególnie Towarzysza Tobiasza oraz innych, którzy włożyli mnóstwo pracy w rozwój autonomii, ale niestety – nie nadaję się na Bialeńczyka i nie czuję się jakkolwiek zżyty z Bialenią – wybaczcie. Po prostu nie przewidziałem sytuacji i pochopnie to wszystko zrobiłem, nie wiedziałem, że narobię tak wielkiego bigosu i kłopotu tym moim oświadczeniem, lecz bardzo mi zależy, aby RLS znowu była niepodległa. Naprawdę nie zależy mi już na aktywności ale chociażby na satysfakcji, iż RLS jest niepodległym krajem.

W ramach dalszych dobrych stosunków RLS-Bialenia po zerwaniu aktu jestem skłonny podarować połowę wyspy Cayo bądź Karluscyń Bialenii. (wyspy Siedmiogród, nawet połowy, nie oddam Big Grin Big GrinBig Grin Mogę oferować jedynie połowę tych małych wysp) Niech przypieczętuje to nasze dobre kontakty oraz pozostawi potomnym historię, kiedy to Siedmiogród znalazł się w objęciach bialeńskich – niekoniecznie złych. Bardzo dziękuję wszystkim za dobrą współpracę w Bialenii i chciałbym jeszcze raz, tu i teraz, oficjalnie przeprosić jedną osobę, gdyż napisałem to tylko i wyłącznie z woli swojej, a nie skonsultowałem tego z tym Towarzyszem. Po prostu jestem w Siedmiogrodzie dłużej i dla Towarzysza Rewolucjonisty Tobiasza nie zrobiło dużego wrażenia przyłączenie RLS, ale na mnie jak najbardziej - zależy mi na rozwoju tej mikronacji nawet gdyby miałoby nie być aktywności oprócz mojej.
PS: Chciałem to uprzednio skonsultować z tow. Swarzewskim, jednakże jego raczej nie ma więc wyjawiam pomysł. Nie znaczy to, że opuszczam Bialenię. Po odzyskaniu niepodległości każdy Bialeńczyk będzie ciepło powitany. Na prawdę, jeszcze raz proszę o poważne i pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy. Serdecznie dziękuję.

Dlaczego głównie chcę się wyswobodzić? Z też swoim realnym kolegą sąsiadem mamy ideę, dzięki której mamy zamiar rozwijać Siedmiogród.

Podpisano,
(-) Siergiej Makłow,
Przewodniczący Rady Autonomii Siedmiogrodu
Odpowiedz
#2
Szkoda, że nie napomknąłeś o tym wcześniej - choćby na PW (na zasadzie "proszę się wstrzymać parę dni") - przecież o wszystkim dyskutowano, nie marnowałbym kupy czasu na tą zabawę z rozbudową armii o jednostki powstałe z Waszej GCz, które w tej chwili mogę spokojnie wywalić i do tego zmarnować kolejny dzień na przywrócenie SZ RB do pierwotnego stanu.

Jak dla mnie to podejście mało poważne... ale cóż i tak bywa. Jak widać mój sceptycyzm co do tego połączenia był uzasadniony.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Jak już Andrzej na to odpowie, to zorganizujemy w Siedmiogrodzie referendum w sprawie wypowiedzenia umowy akcesyjnej (zgodnie z art. 2, p. 2 tejże). Jeśli przegłosowane zostanie wyjście, unia (jeśli mogę się tak anachronicznie wyrazić) zostanie zerwana w ciągu tygodnia. Zgodnie z art. 2, p. 3 referendum zostanie przeprowadzone wedle prawa bialeńskiego. To oznacza, że musi poprzeć wniosek o to (od Prezydenta, Premiera, jakiegokolwiek ministra bądź min. 3 obywateli) 3/4 Parlamentu, a następnie należy zgromadzić do głosowania przynajmniej połowę obywateli, by referendum było ważne. Także Siergieju - powodzenia w zbieraniu ludzi do głosowania, i posłów do poparcia (w obecnym składzie Parlamentu 4 musi to poprzeć).

Mówiąc prywatnie - myślę, że mogę to napisać publicznie - ja poparłem aneksję Siedmiogrodu głównie dlatego, że gwarantowała ona napływ nowych, aktywnych obywateli z ciekawymi pomysłami i świeżym spojrzeniem na Bialenię. Niestety, większość z nowych obywateli nawet się jeszcze nie zarejestrowała (w zasadzie żaden z tych, którzy nie byliby tu obecni wcześniej), a jeden z nich zdążył już zrzec się obywatelstwa.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#4
Cóż, skoro taka jest Wasza decyzja, to nie będziemy utrudniać.
Moim prywatnym zdaniem tak szybkie zmienianie zdania jest niepoważne, ale oczywiście macie prawo do tej niepoważności i respektuję Wasze zdanie.
N.N
Odpowiedz
#5
Mam bardzo podbne odczucia do Macieja, popieralem aneksje bo miala dac nowychcobywateli, okazalo sie ze sa oni pustymi wpisami. Uwazam tak szybka zmiane decyzji za niedojrzalai zycze powodzenia w odlaczaniu RLS na drodze prawnej obowiazujacej w Republice.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#6
Cytat:Uwazam tak szybka zmiane decyzji za niedojrzalai zycze powodzenia w odlaczaniu RLS na drodze prawnej obowiazujacej w Republice.

Jest u was tak sztywno, że nawet boję się powiedzieć że jak nam nie pozwolicie to wyzwolimy się zbrojnie, ponieważ "ale jak to, prawo na to nie pozwala, nie macie funduszy na to sramto i owamto, nie stawiacie kropek na końcu zdania, fabuła nie może decydować, jak to wojna, wszystko musi być realne, ta armia i ta nie istnieje, bla bla bla"
[Obrazek: RYOjyN.png]
Odpowiedz
#7
Cytat:Jest u was tak sztywno, że nawet boję się powiedzieć że jak nam nie pozwolicie to wyzwolimy się zbrojnie, ponieważ "ale jak to, prawo na to nie pozwala, nie macie funduszy na to sramto i owamto, nie stawiacie kropek na końcu zdania, fabuła nie może decydować, jak to wojna, wszystko musi być realne, ta armia i ta nie istnieje, bla bla bla"
To Wy zabiegaliście o przyłączenie do Republiki, dlatego nie zachowujcie się tak jakbyśmy Was okupowali i narzucali rzekomą sztywność. Z chwilą połączenia powinniście przestać mówić "u was", a zacząć mówić "u nas". Ja tak traktowałem unię.
Ale nie mam zamiaru Wam czegokolwiek zabraniać. Jestem zainteresowany dalszą współpracą. Gwarantuję, że będę przeciwdziałał wszelkim przejawom imperializmu, również ze strony naszego kraju.
N.N
Odpowiedz
#8
Osobiście jestem zdania, że nic na siłę... Jeżeli Autonomia Siedmiogrodu chce się od RB odłączyć to moim zdaniem należy im to jak najszybciej umożliwić. Nawet poprzez specjalne działania rządu RB.

Walki o piksele uprawiać chyba nie ma sensu - mamy ich dość choćby na Anatolii.

Ze swojej strony w dniu dzisiejszym postaram się rozwiązać jednostki stworzone dla 4 KA - na zasadzie to co przyjąłem, że było własnością dawnej GCz pozostaje w RLS, a to co zostało wydane z magazynów SZ RB wraca do magazynów RB i rozstajemy się w zgodzie. Choć na pewno z mojej strony pozostanie niesmak ze względu na sytuację, gdy najpierw dopytywano się "kiedy", a potem gdy zostało to stworzone kosztem kilkunastu godzin (jak się okazało niepotrzebnej) pracy następnego dnia pada informacja, że można w zasadzie wszystko pokasować.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Jako obywatel Bialenii jestem zobowiązany przestrzegać prawo i zapewniam iż tak będę postępował cały czas. Również uważam że konflikty zbrojne w mikronacjach nie mają sensu, gdyż każdy twierdzić będzie iż tą wojnę wygrywa. Co innego konflikty fabularne, ale to zupełnie inny świat. Pragnę rozwiązać ten problem pokojowo oczekując decyzji organów państwowych. Nie uważam natomiast że bialenia posiadała zapędy imperialistyczne wobec Rls, gdyż owszem to my, Siedmiogrodzianie chcieliśmy przystąpić do tego aktu i żywiliśmy nadzieję że sytuacja w RLS się polepszy i dzięki temu sprowadzimy również swoich obywateli do Bialenii jednak nic takiego nie miało miejsca.
Odpowiedz
#10
Cytat:Również uważam że konflikty zbrojne w mikronacjach nie mają sensu, gdyż każdy twierdzić będzie iż tą wojnę wygrywa. Co innego konflikty fabularne, ale to zupełnie inny świat.
Teoretycznie konflikt militarny miałby rację bytu, gdyby chciały go prowadzić osoby z pewną wiedzą, które wcześniej umawiają się do pewnych zasad "fair play". Znane są i innych forów (realowych) bardzo ciekawe dyskusje na temat alternatywnych działań w rzeczywistych, historycznych wojnach. Oczywiście to teoria bo musiały by się znaleźć osoby chętne do takiej "wojny dyskusyjnej".

Natomiast armie są raczej pewnym zagadnieniem organizacyjnym i właśnie fabularnym. Bo aby stworzyć działania fabularne, trzeba najpierw mię do tego pewną bazę, punkt wyjścia do fabuły. Fabuła polegająca na bieżącym wymyślaniu "co kto ma na stanie" prowadzi w zasadzie do bezsensu, natomiast fabuła oparta na wcześniej stworzonej podstawie może być całkiem ciekawa. W zasadzie będzie wirtualnym odpowiednikiem realowych dyskusji o "historii alternatywnej".

Ale oczywiście nie mam zamiaru wywoływać konfliktów, jednostki przewidziane dla Autonomii RSL zostały rozwiązane, część sprzętu wraca do magazynów SZ RB, a część (to co przyjęliśmy z Tobiaszem, że pochodziło z GCz) pozostaje w RSL i... to już Wasza sprawa czy w ogóle i jak sobie zorganizujecie swoje siły zbrojne. Zmarnowałem trochę czasu na to, ale mówi się trudno. Takie życie... jak widać również wirtualne.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
Tak, ale jaki to sens prowadzić wojenki kiedy jest możliwość wyjścia z sytuacji zgodnie z literą prawa.
Odpowiedz
#12
Cytat:Tak, ale jaki to sens prowadzić wojenki kiedy jest możliwość wyjścia z sytuacji zgodnie z literą prawa.
W tym samym celu o jakim napisałeś - w celu fabularnym, w celu ciekawej dyskusji alternatywnej (która w sumie alternatywna nie będzie bo będzie w świecie wirtualnym).

Natomiast w tej konkretnej sytuacji - oczywiście nie ma to żadnego sensu. Osobiście jestem zdania jak napisałem wcześniej... czyli chcecie się odłączyć, to jestem zdania, ze należy Wam to jak najbardziej ułatwić. Gdybym był Prezydentem to pewnie bym wydał specjalny dekret w tej sprawie i wybrał opcję "kasuj" i po Autonomii RSL... ale nie jestem, czyli to pewnie to trochę potrwa.

Ja ze swojej strony w zasadzie wyczyściłem sprawę - Tobiasza ze służby zwolniłem, jednostki rozwiązałem (dokumentacja trafiła do archiwum wojskowego). Katalog sprzętu wyczyściłem ze śladów po sprzęcie z GCz (pozostał ten, który był przekazany przez RB i teraz wrócił do magazynów). Jak dla mnie sprawy nie ma i jak dla mnie Siedmiogród przestał istnieć. Osobiście życzę powodzenia w realizacji swoich pomysłów (szczególnie życzę wytrwałości w nich, a nie zmiany zdania co parę dni - bo to tylko zniechęca innych do współpracy i traktowania w miarę poważnie, jak z tym wojskiem dla Autonomii RLS) - bo grunt to dobra zabawa, a każdy z nas ma na nią nieco inne zapatrywanie.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#13
Cytat:Jest u was tak sztywno, że nawet boję się powiedzieć że jak nam nie pozwolicie to wyzwolimy się zbrojnie,
I słusznie, bo to może się zakończyć karą śmierci (czyli banlandią forever). Vide:
Przestępstwami przeciwko Republice Bialeńskiej są:
[...]
2. Podejmowanie działań mających na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary śmierci.


Parlament obecnie czeka na sygnowany przez wskazaną prawnie osobę projekt referendum.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#14
Z niecierpliwością czekam na werdykt głosowania.
Odpowiedz
#15
Cytat:Z niecierpliwością czekam na werdykt głosowania.
To chwilę poczekasz, bo najpierw musi zostać w Parlamencie złożony projekt referendum (żeby było nad czym głosować). W celu przyspieszenia procesu polecam napisać go samodzielnie i przedstawić Prezydentowi, Premierowi lub któremuś ministrowi.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#16
A więc zabieram się do pracy, referendum napiszę w miarę możliwości.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości