Statut Miasta Bengazi
#1
Cytat:Statut
Miasta Bengazi

Art. 1
Miasto Bengazi jest miastem Republiki Bialeńskiej.
Art. 2
Miasto Bengazi należy do wszystkich jego mieszkańców.
Art. 3
Prawo w mieście stanowią:
a) Prawa Republiki Bialeńskiej, zgodnie z konstytucyjnym porządkiem,
b) Niniejszy Statut,
c) Uchwały Komitetu Miejskiego,
d) Prawo zwyczajowe.
Art. 4
a) Miastem Bengazi zarządza Komitet Miejski składający się ze wszystkich mieszkańców posiadających obywatelstwo bialeńskiej.
b) Na czele Komitetu Miejskiego zasiada Komisarz Miejski.
Art. 5
Komitet Miejski Bengazi jest:
a) Organem decyzyjnym Miasta Bengazi,
b) Placówką społecznej wymiany myśli, poglądów i idei,
c) Organem zarządzającym finansami miasta,
d) Organem wprowadzającym nowych mieszkańców w procesy demokratyczne.
Art. 6
Komitet Miejski Bengazi może wybierać spośród siebie urzędników na czas określony, w celu wykonania konkretnych zadań.
Art. 7
Komitet Miejski Bengazi odpowiada przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej.
Art. 8
Świętami miejskimi są:
a) 25 grudnia - Dzień nadania niniejszego statutu,
b) 23 marca - Nadanie praw miejskich w czasie Powstania Marcowego.
Art. 9
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
N.N
Odpowiedz
#2
Coś za szybko skopiowany został ten statut...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości