Realizacja kontraktu dla Laszk-OutiesPL
#1
Postanowiłem zastosować dużą "promocję" ponieważ Laszk i Outies są pierwszymi klientami firmy w jej działalności na rynku zewnętrznym - a więc za tą samą kwotę otrzymacie znacznie większy oddział pracowników firmy RazorShield i znacznie więcej sprzętu.

Ze względu jednak na ilość sprzętu i tempo działania, nie mogłem uzyskać tej ilości wcześniej zapowiadanego sprzętu z Razor Arms, bo nie podlega on seryjnej produkcji (jeszcze). Oddział otrzymał więc wyposażenie w sprzęt będący aktualnie w produkcji seryjnej, co zdaje się wyjdzie na korzyść, zresztą zwiększyłem jego ilość.

Komponent naziemny

Grupa naziemna została podzielona na sposób wojskowy i posiada:

- Grupę dowodzenia i zaopatrzenia
- dwie kompanie bojowe na pojazdach gąsienicowych
- dwie kompania bojowe na pojazdach kołowych

W skład Grupy dowodzenia i zaopatrzenia wchodzi:

1/ Sekcja dowodzenia, w której znajdują się dwa pojazdy pancerne typu AVW-4-SPC (jeden dla dowódcy grupy RS, a drugi do przewozu pracodawców) oraz 2 opancerzone pojazdy sanitarne CVW-5B-AM.

- Razem grupa liczy 16 ludzi i 4 pojazdy.

[attachment=1:159a5g4e]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
2/ Sekcja gospodarcza, w której są dwa samochody ciężarowe, dwa osobowe-terenowe oraz jeden uzbrojony samochód terenowy UVL-5A-MG.

[attachment=1:1h22ljnn]

- Razem grupa liczy 9 ludzi i 5 pojazdów.

3/ Sekcja amunicyjna, w której jest jeden uzbrojony samochód terenowy UVL-5A-MG oraz trzy samochody ciężarowo-terenowe 6x6.

[attachment=2:1h22ljnn]

- Razem grupa liczy 9 ludzi i 4 pojazdy.

4/ Sekcja paliwowa, w której jest jeden uzbrojony samochód terenowy UVL-5A-MG oraz trzy samochody ciężarowo-terenowe 6x6.

[attachment=3:1h22ljnn]

- Razem grupa liczy 9 ludzi i 4 pojazdy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
Kompania bojowa na pojazdach gąsienicowych, składa się z:

1/ Drużyny dowodzenia, składającej z 3 BWP typu CVT-5-30
- sekcja dowódcy kompanii
- sekcja granatników automatycznych
- sekcja moździerzy 60mm

[attachment=1:2g0ylyoc]
Drużyna dowodzenia

Razem drużyna dowodzenia liczy 29 ludzi, 3 BWP.

2/ Trzech plutonów podzielonych na 2 półplutony, w każdym znajduje się jeden bojowy wóż piechoty (BWP) typu CVT-5-30 oraz jeden wóz wparcia ogniowego (WWO) CVT-5-120. Dówódca pierszego półplutonu jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dówódca drugiego jego zastępcą.

[attachment=2:2g0ylyoc]
Półpluton - BWP (3+7) i WWO (4+4)[attachment=3:2g0ylyoc]
Bojowy wóz piechoty CVT-5-30 z załogą (3) i desantem (dówódca i 2 sekcje 3-osobowe)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#4
[attachment=1:1k9v9ufl]
Wóz wsparcia ogniowego CVT-5-120 z załogą (4) i desantem (4)

Razem pluton liczy 36 żołnierzy i ma dwa BWP (z armatami 30mm) i 2 WWO (z armatami 120mm)

[attachment=2:1k9v9ufl]
Pojazdy drużyny dowodzenia kompanią

[attachment=3:1k9v9ufl]
Pojazdy plutonu


Razem kompania liczy 137 ludzi oraz posiada 9 BWP i 6 WWO.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
Kompania bojowa na pojazdach kołowych, składa się z:

1/ Drużyny dowodzenia, składającej z jednego BWP typu CVW-5-IFV oraz dwóch transporterów opancerzonych CVW-5-APC (uzbrojonych w wkm 12,7mm)
- sekcja dowódcy kompanii (BWP CVW-5-IFV)
- sekcja granatników automatycznych (TO CVW-5-APC)
- sekcja moździerzy 60mm (TO CVW-5-APC)

[attachment=1:2uzgzhqm]
Drużyna dowodzenia[attachment=2:2uzgzhqm]
Sekcja granatników automatycznych (2 granatniki 40mm)[attachment=3:2uzgzhqm]
Sekcja moździerzy 60mm (2 moździerze 60mm)

Razem drużyna dowodzenia liczy 29 ludzi, 3 BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#6
2/ Trzech plutonów podzielonych na 2 półplutony, w każdym znajdują się dwa kołowe bojowe wozy piechoty (BWP) typu CVW-5-IFV (czyli dwie drużyny po 11 ludzi i 1 BWP). Dowódca pierwszego półplutonu jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca drugiego jego zastępcą.

[attachment=1:1olp0qq7]
Półpluton - 2 BWP i 22 ludzi)[attachment=2:1olp0qq7]
Drużyna - bojowy wóz piechoty, z załogą (3) i desantem (7)


Razem pluton liczy 44 żołnierzy i ma cztery kołowe BWP (z armatami 30mm)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#7
[attachment=1:2ybwhxwx]
Pojazdy drużyny dowodzenia kompanią

[attachment=2:2ybwhxwx]
Pojazdy plutonu


Razem kompania liczy 161 ludzi i posiada 13 kołowych BWP i 2 transportery opancerzone.


Stan osobowy oddziału lądowego Razor Shield wynosi 639 ludzi, 12 WWO z działami 120mm, 18 gąsienicowych BWP, 26 kołowych BWP, 4 transportery opancerzone, 2 ciężkie transportery opancerzone oraz 2 opancerzone pojazdy sanitarne. Ponadto ma jeszcze 5 samochodów terenowych i 8 ciężarowych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#8
Komponent lotniczy

Grupa lotnicza składa się z:

- dwóch kluczy śmigłowców szturmowych (po 4 maszyny oraz 8 pilotów - dwie zmiany)
- klucza śmigłowców obserwacyjnych (4 maszyny oraz 8 pilotów i 8 obserwtorów - dwie zmiany)
- klucza technicznego (37 ludzi i 12 pojazdów zabezpieczenia).

[attachment=1:34jrokhv]

[attachment=2:34jrokhv]
Śmigłowiec szturmowy HA-8


[attachment=3:34jrokhv]
Śmigłowiec obserwacyjny H0-2

Razem zabieracie 700 ludzi i sprzęt jak powyżej.

Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony... prosiłbym jednak o niezapominaniu o wstawianiu loga mojej firmy (tego, który jest w wątku tytułowym - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...opic=589.0
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości