1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej
#1
1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej

1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej istniejący od marca 2014 z dniem 23.06.2014 otrzymuje nowy etat nr GPOT140623 - etat zawiera minimalne zmiany w stosunku do etatu poprzedniego

Struktura 1 GPOT

[attachment=1:188ai2m4]

- Dowództwo
- Kompania dowodzenia
- Kompania logistyczna
- Pluton rozpoznawczy
- Pluton saperów
- 2 Bataliony piechoty górskiej
- Górski batalion zmotoryzowany
- Bateria haubic
- Kompania przeciwpancerna
- Kompania moździerzy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Szczegółowa organizacja pododdziałów 1 GPOT

Pluton rozpoznawczy pułku.

Pluton rozpoznawczy GPOT składa się z dowództwa, w którym znajdują się dwa samochody terenowe, samochód ciężarowy szefa plutonu oraz dwa samochody ciężarowe do przewozu motocykli. Razem dowództwo plutonu składa się z 11 żołnierzy i ma 5 pojazdów.

[attachment=1:29gl1x1h]
Dowództwo plutonu rozpoznawczego

Pluton liczy 3 drużyny przy czym dwie pierwsze posiadają wyłącznie zwiadowców na motocyklach, a trzecia pełni rolę drużyny wsparcia i oprócz motocykli ma też 4 quady.

1 i 2 drużyna rozpoznawcza

- Dowódca drużyny (motocykl)
- Zastępca dowódcy drużyny  (motocykl)
- 6 zwiadowców (6 motocykli)

[attachment=2:29gl1x1h]
Drużyna rozpoznawcza

3 drużyna wparcia

- Dowódca drużyny  (motocykl)
- Celowniczy km (quad)
- Pomocnik celowniczego km  (motocykl)
- Celowniczy km (quad)
- Pomocnik celowniczego km  (motocykl)
- Celowniczy granatnika ppanc. (quad)
- Pomocnik celowniczego granatnika ppanc  (motocykl)
- Celowniczy granatnika ppanc. (quad)
- Pomocnik celowniczego granatnika ppanc  (motocykl)

[attachment=3:29gl1x1h]
Drużyna wsparcia
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Batalion Piechoty Górskiej

Batalion skała się z:

- Dowództwa
- plutonu dowodzenia i zaopatrzenia
- plutonu samochodowego
- dwóch kompanii piechoty górskiej

Kompania piechoty górskiej

Kompania piechoty górskiej składa się z drużyny dowodzenia i 3 plutonów piechoty górskiej. Pododdział działa zasadniczo pieszo, ale do transportu na terenach gdzie istnieją przejezdne drogi i do realizacji codziennych zadań otrzymuje przydzielone samochody terenowe i ciężarowe z plutonu samochodowego.

W drużynie dowodzenia znajdują się:

-Dowódca kompanii
-Zastępca d-cy kompanii
-Zespół snajperski z kbw 12,7mm (snajper i obserwator)
-Zespół snajperski z kbw 7,62,mm (snajper i obserwator)
-2 obsługi moździerzy 60mm
przydzielone mają dwa pojazdy: samochód terenowy i ciężarowy

[attachment=1:1gpuiadc]
Sekcja dowódcy

... oraz sekcja szefa kompanii licząca 6 żołnierzy i mająca samochód terenowy i dwa samochody ciężarowe.

[attachment=2:1gpuiadc]
Sekcja szefa kompanii
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
3 Plutony piechoty górskiej

Drużyna dowodzenia:

- Dowódca plutonu
- Zastępca dowódcy plutonu
- Celowniczy ukm
- Pomocnik celowniczego ukm
- Celowniczy granatnika ppanc.
- Pomocnik celowniczego granatnika ppanc.
- Strzelec z granatnikiem podwieszanym
- Sanitariusz
Samochód ciężarowy wraz z kierowcą

[attachment=1:hnth08ar]
Drużyna dowodzenia plutonu

3 drużyny piechoty górskiej

- Dowódca drużyny
- Zastępca d-cy drużyny/strzelec wyborowy
- Celowniczy rkm/kbkm
- Pomocnik celowniczego rkm/kbkm
- Strzelec z granatnikiem podwieszanym
- Strzelec z granatnikiem podwieszanym
- Strzelec
- Strzelec
Samochód ciężarowy wraz z kierowcą

[attachment=2:hnth08ar]
Drużyna piechoty górskiej
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Górski batalion zmotoryzowany
Batalion skała się z:

- Dowództwa
- plutonu dowodzenia i zaopatrzenia
- dwóch kompanii zmotoryzowanych

Kompania zmotoryzowana posiada trzy plutony posługujące się samochodami pancernymi ze zróżnicowanym uzbrojeniem. Samochody bez wieży i zamontowanym karabinem maszynowym na wsporniku, są odkryte z góry i pełnią rolę lekkich transporterów piechoty, a pojazdy z działkiem 25mm lub działem 90mm pełnią rolę pojazdów wsparcia. Dwuosiowe, niewielkie samochody pancerne umożliwiają szybkie działania na górskich drogach - z reguły wąskich i krętych. Każda kompania ma 3 plutony zmotoryzowane, przy czym dwa pierwsze mają identyczne składy, a trzeci posiada samochody pancerne z działami 90mm i pełni rolę wsparcia.


1 i 2 pluton

Sekcja dowódcy

- Dowódca plutonu
- Pomocnik dowódcy plutony
- 3 żołnierzy załogi samochodu pancernego
Samochód pancerny z działkiem 25mm

[attachment=1:2otszu4g]
Sekcja dowódcy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
1 drużyna

- Dowódca drużyny
- Zastępca dowódcy drużyny
- Celowniczy rkm/kbkm
- Pomocnik celowniczego
- Strzelec z granatnikiem podwieszanym
- Strzelec z granatnikiem podwieszanym
- Kierowca samochodu pancernego
Samochód pancerny z km
- 4 żołnierzy załogi samochodu pancernego
Samochód pancerny z działkiem 25mm

2 drużyna
Skład identyczny jak 1 drużyna

[attachment=2:1ktnayem]
1 lub 2 drużyna zmotoryzowana

3 drużyna

- Dowódca drużyny
- Celowniczy ukm
- Pomocnik celowniczego ukm
- Celowniczy granatnika ppanc
- Pomocnik celowniczego granatnika ppanc.
- Strzelec wyborowy
- 3 żołnierzy obsługi moździerza 60mm
moździerz lekki 60mm
- 2 kierowców
2 samochody pancerne z km

[attachment=3:1ktnayem]
3 drużyna zmotoryzowana

3 pluton
Składa się z pojazdu dowódcy oraz dwóch drużyn po 4 pojazdy

Każda drużyna liczy 16 żołnierzy załóg samochodów pancernych
- 4 samochody pancerne z działami 90mm

[attachment=1:1ktnayem]
Drużyna w 3 plutonie zmotoryzowanym
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Bateria haubic 105mm

Bateria składa się z drużyny dowodzenia i 2 plutonów ogniowych.


[attachment=1:2isj2uyb]
W skład plutonu ogniowego wchodzi dowództwo plutonu (4 żołnierzy) z lekkim transporterem opancerzonym uzbrojonym w wkm oraz trzy działony liczące po 9 żołnierzy (2 kierowców i 7 obsługi haubicy 105mm) i mający dwa lekkie transportery, jeden do holowania działa i przewozu obsługi, a drugi do przewozu amunicji.


Kompania przeciwpancerna

Kompania przeciwpancerna składa się z drużyny dowodzenia i 2 plutonów ogniowych (w każdym 6 PPK).

[attachment=3:2isj2uyb]
W skład plutonu ogniowego wchodzi dowództwo (4 żołnierzy i lekki transporter z wkm) oraz trzy drużyny po dwie obsługi wyrzutni PPK - każda obsługa ma do dyspozycji jeden lekki transporter opancerzony.


Kompania moździerzy

Kompania moździerzy składa się z drużyny dowodzenia i 2 plutonów ogniowych (w każdym 6 moździerzy).

[attachment=2:2isj2uyb]
W skład plutonu ogniowego wchodzi dowództwo (4 żołnierzy i lekki transporter z wkm) oraz trzy drużyny po dwie (5+1) obsługi moździerzy 105 mm - każda obsługa ma do dyspozycji jeden lekki transporter opancerzony
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Ilości sprzętu w pułku oraz poszczególnych jego elementach.

[attachimg=1]

Niektóre ilości nie sumują się w poziomie - ponieważ część pojazdów czy sprzętu znajduje się w elementach pułku niewyszczególnionych w tabeli (np. dowództwa różnego szczebla) i są ujęte tylko w sumarycznych stanach jednostki.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości