Samodzielna Brygada Specjalna
#1
Z dniem 26.06.2014 Wojska Lądowe przystępują do formowania Samodzielnej Brygady Specjalnej.

Brygada jest jednostką nietypową i bardzo specyficzną - posiada nietypową organizacje oparta na strukturze, która składa się z uniwersalnych batalionów zmechanizowanych i stosunkowo niewielkiej ilości pododdziałów brygadowych.

Przewiduje się, że zostanie sformowanych do 5 batalionów, z których każdy będzie posiadał:
- kompanię dowodzenia
- kompanię czołgów
- kompanię rozpoznawczą (w zasadzie kompanię zmechanizowaną na kołowych pojazdach bojowych)
- dwie kompanie zmechanizowane (na gąsienicowych BWP)
- baterię artylerii
- kompanię logistyczną.

Bataliony będą posiadały bardzo dużą samodzielność z własną rozbudowaną logistyką.

Na szczeblu brygady będą się znajdowały:

- kompania dowodzenia (brygadowa)
- kompania specjalna (aeromobilna)
- bateria przeciwlotnicza
- kompania saperów
- kompania logistyczna (brygadowa)

Struktura brygady

[attachment=1:2fujca60]

Poszczególne bataliony zostaną wyposażone w zróżnicowany sprzęt, który przekaże firma zbrojeniowa Razor Arms, przy czym bataliony (na razie cztery) będą posiadały:

1. batalion - sprzęt typowy dla Sił Zbrojnych RB i będą w nim testowane wszelkie nowe propozycje modernizacyjne i nowy sprzęt

2. batalion - zostanie wyposażony w sprzęt pochodzący z kontraktu zagranicznego RA dla NUPIA, soprzęt ten znajduje się w ofercie produkcyjnej RA, a firma posiada pewien jego zapas.

3. batalion - zostanie wyposażony w sprzęt pochodzący z dawnego kontraktu realizowanego dla FB i choć to państwo z niego zrezygnowało to znajduje się on dalej w ofertach produkcyjnych RA, podobnie jak przypadku sprzętu dla 3 batalionu firma RA posiada pewnie zapas tego sprzętu.

4. batalion - zostanie wyposażony z sprzęt pochodzący z magazynów SZ RB, charakterystyczny dla wielu państw na Nordacie  bo jakoś tak się składa, że używają zwykle sprzętu wzorowanego na realowym sprzęcie rosyjskim, a w magazynach SZ RB znajduje się pewna ilość tego sprzętu, z czasów sprzed reorganizacji i zmian wyposażeniowych armii.

Zadaniami Samodzielnej Brygady Specjalnej będzie:

- testowanie nowych rozwiązań sprzętowych i organizacyjnych dla SZ RB;
- badania możliwości sprzętu potencjalnych przeciwników i ewentualnych sojuszników;
- działanie w charakterze "agresorów" na ćwiczeniach poligonowych bialeńskich SIł Zbrojnych;
- zapoznawanie w systemie kursów żołnierzy SZ RB ze sprzętem odmiennym od własnego;
- wykonywanie na zlecenie przemysłu zbrojeniowego testów nowych produktów (zgodnie z umową z RA i RAT).
- dodatkowo będzie się w brygadzie testowało nowe rozwiązania logistyczne, broń strzelecką,umundurowanie itd.

Ma to na celu wybór najlepszych rozwiązań dla SZ RB oraz zapobieganie sytuacji charakterystycznej dla większości armii, że są one najlepiej przygotowane do walki z... własnymi jednostkami. bataliony brygady będą oczywiście posiadały pełne zdolności bojowe, choć z racji odmienności sprzętowej w razie konieczności będą raczej wykonywały zadania specjalne i samodzielne.

Wyposażenie batalionów zostanie im przekazane w najbliższym czasie i wtedy ruszy proces ich praktycznego tworzenia. Na razie zostanie sformowane dowództwo brygady i służby logistyczne.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
1 batalion Samodzielnej Brygady Specjalnej

Batalion uzyskał gotowość bojową w dniu 1.08.2014, a jego aktualnym zadaniem jest sprawdzenie funkcjonowania nowej struktury batalionu dla części związków taktycznych RB.

Nowa struktura batalionu przewiduje, że podstawową komórką organizacyjną bezie właśnie uniwersalny batalion o złożonym składzie i dużej samodzielności w działaniu. Brygady mają składać się z trzech takich batalionów i spełniać w zasadzie funkcje dowódcze, koordynacji działań oraz wsparcia sprzętem bojowym i logistycznym przydzielonym ze szczebla dywizji. taka struktura ma być przeznaczona dla związków taktycznych, które są zmuszone zapewniać obronę dużych obszarów za pomocą sił o stosunkowo niewielkiej liczebności (np. w przypadku Anatolii). Bataliony będą mogły być rozmieszczane samodzielnie, a dzięki złożonej strukturze stanowić będą samodzielne grupy bojowe.

Dodatkowo aktualnie w batalionie jest testowany nowy opancerzony pojazd rozpoznawczy AVW-5 oraz jako BWP i WWO pojazdy z serii CVT-5, dotychczas wykorzystywane tylko w pododdziałach rozpoznawczych szczebla dywizji, a przewidziane do zastąpienia starszych BWP z serii CVT-4. Żołnierze batalionu zostali też wyposażeni w nowe oporządzenie oraz w ujednoliconą, docelową broń strzelecką.

W skład 1 batalionu wchodzą:
- Dowództwo
- kompania dowodzenia
- kompania logistyczna
- kompania zmechanizowana na kołowych wozach bojowych
- 2 kompanie zmechanizowane na gąsienicowych wozach bojowych
- kompania czołgów
- bateria artylerii samobieżnej.

[attachimg=1]
Schemat batalionu

PODODDZIAŁY BATALIONU

Kompania zmechanizowana na gąsienicowych pojazdach bojowych

Kompania składa się z:
- plutonu dowodzenia
- 3 plutonów zmechanizowanych
- plutonu wsparcia

Pluton dowodzenia

Drużyna dowódcy

[attachimg=2]
Drużyna dowódcy liczy 7 żołnierzy i posiada BWP typu CVT-5-30

Drużyna moździerzy 60mm

[attachimg=3]
Drużyna moździerzy liczy 10 żołnierzy, posiada 2 moździerze 60mm i BWP CVT-5-30:
- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm / 3 żołnierzy
- obsługa moździerza 60mm / 3 żołnierzy
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP


Sekcja szefa kompanii

[attachimg=4]
Sekcja szefa kompanii liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe 6x6.

Pluton zmechanizowany

Drużyna dowodzenia i wsparcia

[attachimg=5]
Drużyna dowodzenia i wsparcia liczy 10 żołnierzy:
- dowódca plutonu
- strzelec wyborowy
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy lekkiego działa b.o
- pomocnik celowniczego
- sanitariusz
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP

Drużyna posiada BWP CVT-5-30 oraz ukm kaliber 7,62mm, lekkie działo bezodrzutowe 84mm


3 drużyny zmechanizowane

[attachimg=6]
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
- dowódca drużyny
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)
- dowódca BWP / z-ca d-cy drużyny
- działonowy BWP
- kierowca BWP

Drużyna posiada BWP typu CVT-5 oraz 2 kbkm 5,56mm, 2 granatniki ppanc, 5 kbk, 3 pm.


Pluton wsparcia

Pluton wsparcia liczy 28 żołnierzy i posiada 4 wozy wsparcia ogniowego typu CVT-5-120 (uzbrojone w działa 120mm). Każdy WWO poza 3-osobową załogą przewozi 4 żołnierzy. Pluton jest podzielony na dwa półplutony (d-ca pierwszego jest jednocześnie dowódcą plutonu, z d-ca drugiego jego zastępcą) liczące po 2 WWO i 8-osobową drużynę.

[attachimg=7]
Pluton wsparcia - 4 WWO CVT-5-120 i 28 żołnierzy.

[attachimg=8]
Po spieszeniu desant każdego półplutonu tworzy 8-osobową drużynę w składzie:
- dowódca
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)
- strzelec z kb 7,62mm / z-ca d-cy drużyny
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)


____________________________________________________________

Kompania zmechanizowana na kołowych pojazdach bojowych

Kompania składa się z:
- plutonu dowodzenia
- 3 plutonów zmechanizowanych
- plutonu wsparcia

Pluton dowodzenia

Drużyna dowódcy

[attachimg=9]
Drużyna dowódcy liczy 7 żołnierzy i posiada kołowy BWP typu CVW-5-IFV

Drużyna moździerzy 60mm

[attachimg=10]
Drużyna moździerzy liczy 10 żołnierzy, posiada 2 moździerze 60mm i kołowy transporter opancerzony CVW-5-APC:
- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm / 3 żołnierzy
- obsługa moździerza 60mm / 3 żołnierzy
- dowódca KTO
- kierowca KTO


Sekcja szefa kompanii

[attachimg=11]
Sekcja szefa kompanii liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe 6x6.

Pluton zmechanizowany

Drużyna dowodzenia i wsparcia

[attachimg=12]
Drużyna dowodzenia i wsparcia liczy 10 żołnierzy:
- dowódca plutonu
- strzelec wyborowy
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy lekkiego działa b.o
- pomocnik celowniczego
- sanitariusz
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP


Drużyna posiada kołowy BWP CVW-5-IFV oraz ukm kaliber 7,62mm, lekkie działo bezodrzutowe 84mm[/i]

3 drużyny zmechanizowane

[attachimg=13]
Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
- dowódca drużyny
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)
- strzelec kbkm (5,56mm)
- strzelec / pomocnik celowniczego kbkm
- strzelec z granatnikiem ppanc. (jednorazowy)
- dowódca BWP / z-ca d-cy drużyny
- działonowy BWP
- kierowca BWP

Drużyna posiada kołowy BWP typu CVW-5-IFV oraz 2 kbkm 5,56mm, 2 granatniki ppanc, 5 kbk, 3 pm.


Pluton wsparcia

Pluton wsparcia składa się:
- sekcji dowódcy
- 2 działonów moździerzy 105mm
- 2 działonów ciężkich wyrzutni PPK

[attachimg=14]
Sekcja dowódcy liczy 8 żołnierzy i posiada kołowy BWP CVW-5-IFV

[attachimg=15]
Działon moździerza 105mm liczy 8 żołnierzy (w tym d-ca i kierowca KTO) i porusza się transporterem opancerzonym CVW-5-APC

[attachimg=16]
Działon ciężkiej wyrzutni PPK liczy 7 żołnierzy (w tym d-ca i kierowca KTO) i również porusza się transporterem opancerzonym CVW-5-APC

____________________________________________________________

Kompania czołgów

Kompania składa się z:
- drużyny dowodzenia
- 4 plutonów czołgów

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia składa się z z sekcji dowódcy oraz sekcji szefa kompanii.

[attachimg=17]
Sekcja dowódcy liczy dwa czołgi T-4B (czołg dowódcy i zastępcy) i 8 żołnierzy, a sekcja szefa kompanii licząca 6 żołnierzy ma samochód terenowy i dwa samochody ciężarowo-terenowe 6x6

4 plutony czołgów

[attachimg=18]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi T-4B oraz liczy 16 żołnierzy.

____________________________________________________________

Bateria artylerii samobieżnej

Bateria składa się z:
- plutonu dowodzenia i zaopatrzenia
- 2 plutonów ogniowych

Pluton ogniowy

[attachimg=19]
Pluton ogniowy składa się z opancerzonego pojazdu dowodzenia oraz 3 działonów posiadających działa samobieżne (armatohaubice 155m) typu SGH-6-155.

[attachimg=20]
Po lewej transporter opancerzony dowódcy plutonu (5 żołnierzy), a po prawej działon armatohaubicy, w skład którego wchodzi 8 żołnierzy, armatohaubica SGH-6-155 i pancerny pojazd amunicyjny AVT-2-AR.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Kompania dowodzenia

Kompania dowodzenia składa się z:
- plutonu dowodzenia
- plutonu rozpoznawczego
- plutonu obrony przeciwlotniczej
- plutonu saperów
- plutonu łączności
- plutonu chemicznego

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowódcy oraz 3 drużyn rozpoznawczych.

[attachimg=1]
Drużyna dowódcy liczy 8 żołnierzy i ma dwa opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5

[attachimg=2]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i ma 3 opancerzone samochody rozpoznawcze (uzbrojone w wkm i granatnik automatyczny) typu AVW-5

Pluton obrony przeciwlotniczej

[attachimg=3]
Pluton składa się z opancerzonego pojazdu dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz 3 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych z działkami 35mm i stacją radiolokacyjną.

Pluton saperów

[attachimg=4]
Pluton saperów składa się z 29 żołnierzy i ma 4 ciężkie kołowe transportery opancerzone typu AVW-4-SPC.

W plutonie dowodzenia, łączności i chemicznym wykorzystywane są gąsienicowe transportery opancerzone serii AVT-2.

[attachimg=5]
Transportery AVT-2 w różnych odmianach specjalistycznych (dowodzenia, łączności, techniczna, chemiczna).

____________________________________________________________

Kompania logistyczna

Kompania dowodzenia składa się z:
- plutonu zaopatrzenia
- plutonu technicznego
- plutonu medycznego
- plutonu transportowego
- plutonu amunicyjnego
- plutonu paliwowego

[attachimg=6]
Pluton medyczny liczący 18 żołnierzy posiada 3 opancerzone pojazdy sanitarne CVT-5B-AM i 3 samochody ciężarowo-terenowe 6x6 ze sprzętem do rozwinięcia batalionowego punktu medycznego.

[attachimg=7]
Pluton techniczny poza pojazdami samochodowymi i opancerzonymi transporterami technicznymi AVT-2-RV ma 2 pojazdy ewakuacyjne na podwoziach czołgowych RVT-2A i RVT-2B.

[attachimg=8]
Podstawą transportu logistycznego są samochody ciężarowo-terenowe 4x4 i 6x6, również w odmianach wyspecjalizowanych np. autocysterna.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości