Stara ustawa o sądownictwie
#1
UWAGA, TA USTAWA JUŻ NIE OBOWIĄZUJE.

Cytat:Ustawa o sądownictwie
Art. 1
1. Tworzy się Sąd Ludowy, który jest właściwe do orzekania w sprawach cywilnych i karnych.
2. Tworzy się Sąd Najwyższy, który jest właściwy do stwierdzania ważności wyborów i referendów, rozwiązywania wątpliwości w interpretacji prawa oraz sprawdzania konstytucyjności ustaw.
Art. 2
1. Sąd Ludowy składa się z Prezesa Sądu Ludowego oraz sędziów.
2. Prezes Sądu Ludowego jest powoływany przez Parlament na wniosek Prezydenta.
3. Prezes Sądu Ludowego kieruje pracami sądu.
4. Sędziowie Sądu Ludowego są powoływani przez Prezydenta na wniosek Prezesa Sądu Ludowego. Sędziowie muszą:
a) Posiadać obywatelstwo bialeńskie.
b) W ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zostać skazanym prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 3
1. Sąd Najwyższy składa się z Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz sędziów.
2. Prezydent Republiki Bialeńskiej kieruje pracami sądu.
3. Sędziowie Sądu Najwyższego są powoływani uchwałą Rady Ministrów.
Art. 4
1. Sąd Ludowy i Sąd Najwyższy rozpatrują w składzie dwu- lub trzyosobowym.
2. Składy sędziowskie wybierane są przez kierują pracy sądu.
Art. 5
Sędziowie mają obowiązek kierowania się własnym sumieniem, prawem naturalnym oraz prawem Republiki Bialeńskiej.
Art. 6
Sędziowie odwoływani są w wyniku procedur identycznych, do tych w wyniku których zostali powołani.
Art. 7
Sędziowie są zobowiązani do złożenia przysięgi o następującej treści "Jako sędzia Sądu Ludowego/Najwyższego Republiki Bialeńskiej uroczyście ślubuję służyć wiernie Republice Bialeńskiej, stać na straży prawa i sprawiedliwości, obowiązki swoje wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z własnym sumienie, prawem naturalnym i państwowym oraz dochowywać wszelkich powierzonych mi tajemnic". Ślubowanie można złożyć z dodaniem "Tak mi dopomóż Bóg" lub dowolnej formuły religijnej.
Art. 8
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości