Projekt Kodeksu Porządkowego
#1
Wysoka Izbo!
Cytując klasyka, pałka się przegła. Zgłaszam projekt Kodeksu Porządkowego, gdyż jeszcze kilka tygodni zaczynania zdań od małej litery, zaczynania imion od małej litery, niestawiania znaków interpunkcyjnych na końcu lub stawiania ich w nadmiarze, a także kilkuliterowych postów, a na stałe zagościmy w gronie jojonacji. A ja nie o taką Bialenię walczyłem. A walczyłem i byłem prześladowany, z resztą nie tylko ja.

Cytat:KODEKS WYKROCZEŃ
Art. 1
1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ten Kodeks.
2. Nie popełnia wykroczenie ten, kto popełnił czyn nieumyślne lub z powodu swojej nieumiejętności, a który po zwróceniu uwagi zaprzestał jego popełniania.
Art. 2
Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła wykroczenie na forum Republiki Bialeńskiej.
Art. 3
Karami są:
a) Nagana,
b) Chłosta,
c) Grzywna,
d) Pozbawienie wolności do dni pięciu, w przypadku recydywy.
Art. 4
1. Osobą właściwą do wydawania kar określonych w par. a-c art.3 jest każdy policjant.
2. Osobą właściwą do wydania kary określonej w par. d art. 3 jest Prezes Policji Krajowej, po zasięgnięciu opinii Sądu Krajowego.
Art. 5
Zabronione jest:
a) Publiczne żebranie,
b) Złośliwe rozpowszechnianie niebezpiecznych stron,
c) Złośliwe rozpowszechnianie reklam,
d) Złośliwe wprowadzanie w błąd innych osób,
e) Złośliwe niepokojenie innych osób,
f) Nieuzasadnione odpowiednimi okolicznościami publiczne używanie wyrazów wulgarnych,
g) Niestosowanie się do zasad kultury słowa pisanego, określonych w art. 6.
Art. 6
Zasady kultury słowa pisanego obowiązujące na Forum Republiki Bialeńskiej:
a) Zdania zaczyna się wielką literą, a kończy kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem w odpowiedniej ilości, tj. maksymalnie trzema znakami,
b) W wątkach wypowiada się na temat określony tematem i pierwszym postem,
c) Posty muszą zawierać co najmniej 30 znaków oraz co najmniej dwa zdania,
d) Znaki interpunkcyjne muszą następować bezpośrednio po słowie,
e) Nazwy własne muszą być zaczynane wielką literą,
f) Zdania powinny zawierać przecinki w odpowiedni miejscach, w miarę możliwości autora wypowiedzi.
Art. 7
Policjanci są uprawnieni do usuwania skutków wykroczeń, jeśli jest to pożądane ze względu na interes publiczny.
Art. 8
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Debata potrwa do 22:00 1 stycznia.

Za zezwoleniem i na wniosek ustawodawcy jedno słowo w projekcie zostało zmienione ze względów czysto stylistycznych.
Maciej Kamiński, Prezes Policji Krajowej
Na podstawie art. 5, punkt d ustawy o Policji Krajowej
N.N
Odpowiedz
#2
Pytanie:
-jeśli ktoś nie potrafi dokładnie ocenić gdzie dać znaki interpunkcyjne w zdaniu to co tez będzie karany (za to ze ze jako Polak ma problemy z interpunkcja pisana)?
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#3
To jest wkurzające jak popełnia się karygodne błędy i to wile, wiele razy. To już wtedy staje się denerwujące. Będę ZA ustawą.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#4
Cytat:To jest wkurzające jak popełnia się karygodne błędy i to wile, wiele razy. To już wtedy staje się denerwujące. Będę ZA ustawą.

Janek jak mi pomożesz w interpunkcji pisania to tez będę za ta ustawa bo ja mam już od zawsze problemy z interpunkcja polskiego w pisaniu
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#5
Ja rozumiem, że w realu można mieć problemy i to nawet stwierdzone na piśmie. Republika Bialeńska nie powinna przez to, że ktoś ma zdefiniowany problem za to "prześladować", bo to będzie "polowanie na czarownice" jednak służę pomocą tak samo jak służą ją słowniki internetowe.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#6
Napisałem przecież, że przecinki w miarę możliwości autora wypowiedzi. Za to kar nie będzie. Ale wielkie litery na początku i kropki/wykrzykniki/pytajniki na końcu to naprawdę nie jest problem.
Cytat:f) Zdania powinny zawierać przecinki w odpowiedni miejscach, w miarę możliwości autora wypowiedzi.
N.N
Odpowiedz
#7
W celu uniknięcia głosowania nad projektem w czasie wyborów parlamentarnych rozpoczynam głosowanie, które potrwa do 23:59 3 stycznia.
N.N
Odpowiedz
#8
Jestem za projektem ustawy o Kodeksie Porządkowym.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#9
Jestem kategorycznie przeciw projektowi ustawy o Kodeksie Porządkowym.
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#10
Nikt tego projektu ustawy nie czyni aby kogoś prześladować, eliminować, czy podobne inne niestworzone rzeczy. To jest tylko zadbanie o poziom wypowiedzi w naszym państwie. Nikt nikomu cenzury nie zakłada.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#11
Miejmy nadzieję, że marszałek Michalski zdąży zagłosować, bowiem jeśli tego nie zrobi, to będziemy mieli niewyjaśnioną sytuację i Kodeks przejdzie do głosowania w II Kadencji.
N.N
Odpowiedz
#12
Trzymamy kciuki za marszałka Michalskiego Wink
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#13
Mamy remis. Wobec tego projektem Kodeksu zajmie się Parlament II Kadencji, już od poniedziałku. Smile SmileSmile
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości