1. Brodryjska Dywizja Zmechanizowana
#1
Federacja Brodryjska w początkowym okresie istnienia czyli w czasach "przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej" organizowała swoje siły zbrojne przy pomocy bialeńskich doradców wojskowych i na bazie sprzętu, który dostarczyła bialeńska firma Razor Arms. Cześć tego najcenniejszego sprzętu (cześć jednak z braku części była już kanibalizowana w FB) udało się emigrantom brodryjskim ewakuować na terytorium RB.

W Dowództwie Sił Zbrojnych RB, które udzielało pomocy w organizowaniu brodryjskich dywizji zachowała się dokumentacja tych jednostek. W porozumieniu z Rządem Federacji Brodryjskiej na Uchodźtwie i pod patronatem Prezydenta FB na Uchodźtwie Andrzeja Swarzewskiego rozpocznie się proces odtwarzania przynajmniej częściowo Wojsk Lądowych FB.

[attachimg=1]
Struktura organizacyjna brodryjskiej DZ z okresu jej tworzenia w FB.

Część najcenniejszego sprzętu czyli...

1. Czołgi

[attachimg=2]
Pluton czołgów 1. BDZ.

2. Bojowe wozy piechoty

[attachimg=3]
Drużyna zmechanizowana przy BWP.

3. Kołowe transportery opancerzone

[attachimg=4]
Drużyna (obecnie w składzie kompanii rozpoznawczej) przy KTO

4. Opancerzone wozy rozpoznawcze

[attachimg=5]
Drużyna rozpoznawcza na opancerzonych pojazdach rozpoznawczych.

... trafiła na terytorium Republiki Bialeńskiej. Sprzęt ten zostanie wykorzystany do stworzenia 1. BDZ - jednak dywizja ma spore braki, bo podczas ewakuacji drogą morską trzeba było wybierać co można ewakuować (z powodu ograniczeń ładowności statków) i nie części pojazdów (przede wszystkim transportowych) nie ewakuowano. Powstaje też problem artylerii, gdyż i tutaj są spore braki.

W tej chwili toczą się rozmowy na temat wydzierżawienia przez SZ RB pojazdów znajdujących się w rezerwie sprzętowej, tak aby umożliwić pełną organizację dywizji brodryjskiej. Jest tez problem logistyczny, gdyż większość żołnierzy ewakuowała się na własną rękę, bez swojego sprzętu, a nawet bez umundurowania. Tutaj też konieczna będzie pomoc SZ RB.

Najprawdopodobniej będzie konieczne dokonanie pewnych korekt w etacie dywizji - w zależności od tego co uda się uzyskać z magazynów bialeńskich, jednocześnie zostanie zapewne dodany integralny oddział śmigłowców bojowych ponieważ udało się ewakuować około 30 maszyn z terenów FB.

[attachimg=6]

Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym zostanie zawarta umowa na wydzierżawienie sprzętu wojskowego
Rządowi Federacji Brodryjskiej na Uchodźtwie i organizacja 1. BDZ zostanie rozpoczęta.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
Po przeprowadzeniu analizy sprzętowej i kadrowej dokonano restrukturyzacji dywizji:

1. Dotychczasowa struktura trzybrygadowa została zmieniona na dwubrygadową, ponieważ nie wszystkie pojazdy pancerne udało się ewakuować (pozostawiono pojazdy niesprawne i kanibalizowane) - nie ma więc w obecnej chwili możliwości stworzenia 5 batalionów czołgów, sprzętu wystarczyło na 4 bataliony.

2. Kolowe transportery opancerzone po dawnych trzech batalionach zmechanizowanych zostają użyte jako element rozbudowanych batalionów rozpoznawczych (które faktycznie są lekkimi batalionami zmechanizowanymi).

3. Z powodu braku artylerii samobieżnej trzeba było zlikwidować integralną artylerię brygadową, a ewakuowane armatohaubice holowane 152mm (54 sztuki) oraz wydzierżawione przez SZ RB holowane haubice 122mm (54 sztuki) grupowano w dywizyjnej brygadzie artylerii, która posiada 6 dywizjonów - 3 z armatohaubicami 152mm i 3 z haubicami 122mm. Z magazynów SZ RB przekazano również starsze modele transporterów opancerzonych AVT-2 (już nie używane w SZ RB), które będą pełnić role holowników dział i pojazdów amunicyjnych w działonach. Przekazano również pewną ilość starszych transporterów dowodzenia AVT-2M-HQ, które będą rozmieszczone w każdej baterii.

[attachimg=1]
Działon armatohaubicy 152mm.

[attachimg=2]
Działon haubicy 122mm.

[attachimg=3]
Opancerzony wóz dowodzenia baterią.

4. Istnieje możliwość na bazie sprzętu dwóch istniejących brygad przeszkolenia kadr dla kolejnej brygady, gdyby pojawiła się możliwość zakupu sprzętu. Na razie będzie funkcjonował skadrowany element dowódczy dla ewentualnego rozwinięcia kolejnej brygady.

5. Struktury logistyczne - zostały na razie wyposażone w wycofane (starsze, nietypowe) z SZ RB pojazdy transportowe.

Obecna struktura 1. Brodryjskiej Dywizji Zmechanizowanej wygląda następująco:

[attachimg=4]

- Dowództwo dywizji
- Batalion dowodzenia
- Pułk logistyczny
- Pancerny batalion rozpoznawczy (dwie kompanie, w każdej po 3 plutony - po 2 czołgi i dwa BWP w każdym)
- Dywizjon śmigłowców bojowych (dwie eskadry po 14 śmigłowców szturmowych - 12 operacyjnych i 2 rezerwowe)
- Brygada artylerii (3 dywizjony po 18 armatohaubic 152mm i 3 dywizjony po 18 haubic 122mm)
- 2 Brygady zmechanizowane  w każdej:
-- dowództwo
-- kompania dowodzenia
-- batalion logistyczny
-- kompania saperów
-- batalion rozpoznawczy (2 kompanie na KTO i kompania na opancerzonych wozach rozpoznawczych)
-- 2 bataliony czołgów (po 4 kompanie - każda 14 czołgów)
-- 2 bataliony zmechanizowane (po 3 kompania zmechanizowane i kompania moździerzy)

Dywizję umieszczono tymczasowo w kompleksie Militarewo i na poligonie obok tego kompleksu. W celach szkoleniowych ten związek taktyczny będzie wykorzystywał bazę szkoleniową OSWL i 1 DZC.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości