1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka.
#1
RESTRUKTURYZACJA
Struktura dywizji sprzed restrukturyzacji w Archiwum Wojskowym - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...opic=397.0

1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka zostaje z dniem 21.11.2014 przeformowana (w ramach modernizacji i ujednolicania struktur) na nowy etat nr DZC141121

struktura 1DZC po zmianach dokonanych w dniu 21.11.2014

[attachimg=1]

- Dowództwo
- Batalion dowodzenia
- Batalion rozpoznawczy
- Eskadra śmigłowców
- 3  Brygady Zmechanizowane Ciężkie (11, 12 i 13 BZ)
- Dywizjon artylerii rakietowej
- Bateria rakiet przeciwlotniczych
- Pułk Logistyczny


Brygada Zmechanizowana Ciężka

Brygada Zmechanizowana Ciężka składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 2 Batalionów Pancernych
- 2 Batalionów Zmechanizowanych
- Dywizjonu Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów


Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady zmechanizowanej.

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 120mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachimg=2]
Drużyna dowódcy liczy 8 żołnierzy i posiada dwa opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

[attachimg=3]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada trzy opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

W plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się m.in.:

- Drużyna sztabowa

[attachimg=7]
Drużyna ma dwa transportery opancerzone dowodzenia AVT-2-HQ oraz trzy samochody terenowe, samochód sztabowy i samochód ciężarowy z wyposażeniem sztabowym - łącznie liczy 18 żołnierzy (na fotce 20 - bo jest tam jeszcze dowódca i zastępca dowódcy batalionu)

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachimg=4]
Drużyna składa się 16 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone CVW-5A-APC - każdej z dwóch sekcji poza dowódcą (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny), obserwatorem i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachimg=5]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki CVW-5B-AM na bazie kołowych transporterów opancerzonych.

Natomiast pluton logistyczny (kompanii dowodzenia) ma w swoim składzie m.in.

- Drużynę techniczną

[attachimg=6]
Drużyna techniczna składa się 12 żołnierzy i ma trzy gąsienicowe transportery opancerzone: jeden uniwersalny AVT-2-UR oraz dwa techniczno-ewakuacyjne AVT-2-RV
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
bojowy wóz piechoty CVT-5-30

[attachimg=1]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Drużyna moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
bojowy wóz piechoty CVT-5-30
2 moździerze 60mm

[attachimg=2]
Drużyna moździerzy 60mm przed transporterem opancerzonym.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy z km
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachimg=3]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami

3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- sanitariusz
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
bojowy wóz piechoty CVT-5-120

[attachimg=4]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP (z działem 120mm).

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
bojowy wóz piechoty CVT-5-30

[attachimg=5]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.

Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 120mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia na bazie CVT-5A-APC (5 ludzi) oraz trzy drużyny moździerzy (po 15 żołnierzy) - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone CVT-5A-APC wraz z obsługami moździerzy 120mm (transportery są holownikami moździerzy - moździerze prowadza ogień bez konieczności odłączania podwozia). Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych CVT-5A-APC i 6 moździerzy 105mm.

[attachimg=6]
Drużyna moździerzy przed pojazdami - moździerze w położeniu bojowym.

Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia na bazie CVT-5A-APC (5 ludzi) oraz trzy drużyny PPK (po 13 żołnierzy) - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone CVT-5A-APC wraz z obsługami PPK  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych CVT-5A-APC i 6 ciężkich wyrzutni PPK.[/i]

[attachimg=7]
Drużyna PPK przed pojazdami - wyrzutnie PPK w położeniu bojowym.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Batalion Czołgów

Batalion Czołgów składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii czołgów (drużyna dowodzenia i 3 plutony czołgów)

Pluton rozpoznawczy kompanii dowodzenia ma skład identyczny jak w kompanii zmechanizowanej.

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych.

[attachimg=1]
Drużyna dowódcy liczy 8 żołnierzy i posiada dwa opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

[attachimg=2]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada trzy opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

W plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się m.in.:

- Drużyna sztabowa

[attachimg=9]
Drużyna ma dwa transportery opancerzone dowodzenia AVT-2-HQ oraz trzy samochody terenowe, samochód sztabowy i samochód ciężarowy z wyposażeniem sztabowym - łącznie liczy 18 żołnierzy (na fotce 20 - bo jest tam jeszcze dowódca i zastępca dowódcy batalionu)

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachimg=4]
Drużyna składa się 16 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone CVW-5A-APC - każdej z dwóch sekcji poza dowódcą (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny), obserwatorem i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachimg=3]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki CVW-5B-AM na bazie kołowych transporterów opancerzonych.

Pluton logistyczny (kompanii dowodzenia) ma w swoim składzie m.in.

- Drużynę techniczną

[attachimg=5]
Drużyna techniczna składa się 14 żołnierzy i ma dwa wozy techniczno-ewakuacyjne RVT-2B na podwoziach czołgowych oraz dwa techniczno-ewakuacyjne AVT-2-RV

Kompania czołgów

Dowództwo:

Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowodzenia oraz sekcji szefa kompanii.

[attachimg=6]
Sekcja dowódcy liczy 8 żołnierzy i ma dwa czołgi.

[attachimg=7]
Sekcja szefa kompanii podobnie jak w przypadku kompanii zmechanizowanej liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy z km oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe.

3 plutony czołgów

[attachimg=8]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe Czołg T-4B o masie 60 ton, uzbrojone w armatę 120mm i 2 km-y (jeden sprzężony, a drugi zamontowany na wieży również do ognia plot). Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Dywizjon Artylerii

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii samobieżnych armato-haubic 155mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- 2 baterii samobieżnych zestawów plot. 35mm (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachimg=2]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia AVT-2-HQ oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 155mm (na podwoziu czołgowym) oraz opancerzony transporter amunicyjny AVT-2-AR.

[attachimg=3]
Pluton ogniowy ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 30 żołnierzy

[attachimg=1]
Pluton ogniowy samobieżnych zestawów przeciwlotniczych składa się z transportera dowodzenia AVT-2-HQ , transportera amunicyjnego AVT-2-AR oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się samobieżny zestaw przeciwlotniczy SAAG-3-35 ze dwoma działkami przeciwlotniczymi 35mm i stacją naprowadzania. Pluton ogniowy liczy łącznie 5 pojazdów i 17 żołnierzy

Kompania saperów

Kompania saperów składa się z 4 plutonów - z czego dwa to plutonu inżynieryjne, a dwa minerskie.

[attachimg=4]
Plutony minerskie liczą po 25 żołnierzy i mają po 4 ciężkie opancerzone transportery kołowe AVW-4-SPC

[attachimg=5]
Plutony inżynieryjne liczą po 19 żołnierzy i mają po jednym transporterze CVW-3B-HQ i po 3 ciężkie opancerzone maszyny inżynieryjne na podwoziach czołgowych
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Jednostki dywizyjne

Pancerny batalion rozpoznawczy

Dywizyjny batalion rozpoznawczy składa się z dwóch kompanii rozpoznawczych, które wykorzystują ciężkie bojowe wozy piechoty CVT-5-30R (jako pojazdy rozpoznawcze z dodatkowym wyposażeniem radiowym i rozpoznawczym) oraz czołgi T-2B. Każda kompania ma pluton dowodzenia oraz 3 plutony rozpoznawcze.

[attachimg=1]
Pluton rozpoznawczy ma dwa bojowe wozy rozpoznawcze CVT-5-30R oraz dwa czołgi T-4B i liczy 24 żołnierzy - 14 to obsługi wozów bojowych oraz 8 zwiadowców.

Dywizjon artylerii rakietowej

Dywizjon artylerii rakietowej składa się z baterii dowodzenia, baterii logistycznej oraz trzech baterii artyleryjskich wyrzutni rakietowych. Każda bateria ma trzy plutony wyrzutni STRL-2-227 - po trzy wyrzutnie w każdym.

Pluton ogniowy baterii artyleryjskich wyrzutni rakietowych składa się z 4 pojazdów - pojazdu dowodzenia AVT-2M-HQ oraz trzech wyrzutni STRL-2-227 oraz liczy 14 żołnierzy ich obsługi. Zapasowe pociski rakietowe są przewożone samochodami ciężarowo-terenowymi - łącznie pluton ma 3 takie samochody załadowcze i wraz z ich kierowcami i obsługą amunicyjną liczy 23 żołnierzy i ma 7 pojazdów.

[attachimg=2]
Komponent bojowy plutonu -  dowodzenia plutonu AVT-2M-HQ i oraz 3 wyrzutnie STRL-2-227

Bateria rakiet przeciwlotniczych

Bateria rakiet przeciwlotniczych składa się z plutonu dowodzenia, plutonu logistycznego oraz trzech plutonów ogniowych. Każda bateria ma dwa plutony wyrzutni  - po trzy wyrzutnie w każdym.

Pluton ogniowy przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych składa się z 4 pojazdów - pojazdu dowodzenia  oraz trzech zestawów wyrzutni przeciwlotniczych (w własną stacją radarową) oraz liczy 14 żołnierzy ich obsługi. Zapasowe pociski rakietowe są przewożone pojazdami załadowczymi na takich samych podwoziach jak wyrzutnie  -  łącznie pluton ma 3 takie pojazdy załadowcze i wraz z ich załogami liczy 20 żołnierzy i ma 7 pojazdów.

[attachimg=3]
Komponent bojowy plutonu -  wóz dowodzenia plutonu i oraz 3 zestawy wyrzutni rakiet przeciwlotniczych o zasięgu 10km

Eskadra śmigłowców

Służy do zapewnienia rozpoznania i bezpośredniego wsparcia lotniczego dywizji zmechanizowanej i składa się z 18 maszyn:

[attachimg=4]
- 8 śmigłowców szturmowych HA-8

[attachimg=5]
- 6 śmigłowców rozpoznawczo-obserwacyjnych - HO-2

[attachimg=6]
- 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-4 (dwa w wersji dowódczej i dwa w wersji sanitarnej)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Miejsca stacjonowania dowództwa 1 DZC

[attachimg=1]

Kwadrat C06 (Republika Bialeńska - mapa podstawowa).
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Ilości sprzętu w dywizji oraz poszczególnych jej elementach.

[attachimg=4]

[attachimg=3]

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Niektóre ilości nie sumują się w poziomie - ponieważ część pojazdów czy sprzętu znajduje się w elementach dywizji niewyszczególnionych w tabeli (np. dowództwa różnego szczebla) i są ujęte tylko w sumarycznych stanach brygad i dywizji.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości