7. Dywizja Zmechanizowana Szybka
#1
7. Dywizja Zmechanizowana Szybka

7. Dywizja Zmechanizowana Szybkiej zostaje z dniem 9.12.2014 sformowana (w ramach modernizacji i rozbudowy sił na Anatolii) na podstawie nowego etatu nr DZS141209.

Jednostka powstała na bazie dawnej 7. Dywizji Zmechanizowanej Szybkiej, sprzętu z dawnej 2. Brygady Lotnictwa Armijnego, 12 Pułku obrony przeciwlotniczej oraz sprzętu uzyskanego podczas modernizacji Dywizji Zmechanizowanych Lekkich.

Struktura 7 DZS

[attachimg=6]

- Dowództwo
- Batalion dowodzenia
- Batalion rozpoznawczy
- 2  Brygady Zmechanizowane Szybkie (71, 72 BZ)
- Brygada Powietrzno-Szturmowa (73 BPSz)
- Dywizjon artylerii rakietowej
- Bateria rakiet przeciwlotniczych
- Pułk Logistyczny


Brygada Zmechanizowana Szybka składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 3 Batalionów Zmechanizowanych
- 2 Dywizjonów Artylerii Samobieżnej
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów


Brygada Powietrzno-Szturmowa składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 2 Batalionów Powietrzno-Szturmowych
- Dywizjonu Śmigłowców Transportowych
- Dywizjonu Śmigłowców Szturmowych
- Batalionu Logistycznego


______________________________________________

Szczegółowa organizacja pododdziałów Brygady Zmechanizowanej Szybkiej.

Brygada Zmechanizowana Szybka

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 120mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachimg=1]
Drużyna dowódcy liczy 8 żołnierzy i posiada dwa opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

[attachimg=2]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada trzy opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV (każdy uzbrojony w wkm i automatyczny granatnik).

W plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się m.in.:

- Drużyna sztabowa

[attachimg=7]
Drużyna ma dwa transportery opancerzone CVW-5-APC jako wozy dowodzenia oraz trzy samochody terenowe, samochód sztabowy i samochód ciężarowy z wyposażeniem sztabowym - łącznie liczy 18 żołnierzy (na fotce 20 - bo jest tam jeszcze dowódca i zastępca dowódcy batalionu)

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachimg=3]
Drużyna składa się 16 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone CVW-5A-APC - każdej z dwóch sekcji poza dowódcą (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny), obserwatorem i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachimg=4]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki CVW-5B-AM na bazie kołowych transporterów opancerzonych.

Natomiast pluton logistyczny (kompanii dowodzenia) ma w swoim składzie m.in.

- Drużynę techniczną

[attachimg=5]
Drużyna techniczna składa się 12 żołnierzy i ma trzy ciężkie kołowe transportery opancerzone AVW-4-SPC wyposażone jako wozy techniczne.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
kołowy bojowy wóz piechoty CVW-5-IFV

[attachimg=1]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Drużyna moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- kierowca KTO
kołowy transporter opancerzony CVW-5A-APC
2 moździerze 60mm

[attachimg=2]
Drużyna moździerzy 60mm przed transporterem opancerzonym.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy z km
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachimg=3]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami

3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy działa bezodrzutowego
- 2 pomocników celowniczego działa bo.
- sanitariusz
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
kołowy bojowy wóz piechoty CVW-5-IFV

[attachimg=5]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)
- dowódca BWP
- działonowy BWP
- kierowca BWP
kołowy bojowy wóz piechoty CVW-5-IFV

[attachimg=4]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.

Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 120mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia na bazie CVW-5A-APC (5 ludzi) oraz trzy drużyny moździerzy (po 15 żołnierzy) - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone CVW-5A-APC wraz z obsługami moździerzy 120mm (transportery są holownikami moździerzy - moździerze prowadza ogień bez konieczności odłączania podwozia). Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych CVW-5A-APC i 6 moździerzy 120mm.

[attachimg=6]
Drużyna moździerzy przed pojazdami - moździerze w położeniu bojowym.

Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia na bazie CVW-5A-APC (5 ludzi) oraz trzy drużyny PPK (po 13 żołnierzy) - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone CVW-5A-APC wraz z obsługami PPK  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych CVW-5A-APC i 6 ciężkich wyrzutni PPK.[/i]

[attachimg=7]
Drużyna PPK przed pojazdami - wyrzutnie PPK w położeniu bojowym.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Dywizjon Artylerii

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii samobieżnych armato-haubic 155mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- baterii samobieżnych rakietowych zestawów przeciwlotniczych (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)

[attachimg=1]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia AVW-4-SPC oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 155mm SGH-5-155 (na podwoziu kołowym) oraz opancerzony transporter amunicyjny AVW-4-SPC.

[attachimg=2]
Pluton ogniowy ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 30 żołnierzy

[attachimg=3]
Pluton ogniowy rakietowych zestawów przeciwlotniczych składa się z samochodu terenowego UVL-5, samochodu amunicyjnego oraz trzech samobieżnych wyrzutni przeciwlotniczych kierowanych pocisków rakietowych na samochodzie UVL-5-AA. Pluton ogniowy liczy łącznie 5 pojazdów i 15 żołnierzy

Kompania saperów

Kompania saperów składa się z 3 plutonów saperów.

[attachimg=4]
Plutony liczą po 25 żołnierzy i mają po 4 ciężkie opancerzone transportery kołowe AVW-4-SPC
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Szczegółowa organizacja pododdziałów Brygady Powietrzno-Szturmowej.

Brygada Powietrzno-Szturmowa

Batalion Powietrzno-Szturmowy

Batalion Powietrzno-Szturmowy składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton moździerzy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii piechoty śmigłowcowej (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii logistycznej
- kompanii transportowej

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z sekcji dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

Sekcja dowódcy liczy 4 żołnierzy i posiada lekki pojazdy desantowy UVL-4L-HMG (uzbrojony w wkm). Natomiast drużyna rozpoznawcza liczy 8 żołnierzy i posiada dwa lekkie pojazdy desantowe UVL-4SL-HMG i UVL-4SL-AGL (każdy uzbrojony w wkm lub automatyczny granatnik oraz km na stanowisku przednim, który można demontować używać poza pojazdem). Pojazdy mogą być transportowane w ładowniach śmigłowców HC-5 lub na podwieszeniach zewnętrznych śmigłowców.

[attachimg=1]
Sekcja dowódcy (po lewej) i drużyna rozpoznawcza (po prawej) plutonu rozpoznawczego (kompanii dowodzenia) przed pojazdami.


Pluton moździerzy (kompanii dowodzenia)

Pluton moździerzy składa się z sekcji dowodzenia oraz 4 działonów moździerzy 81mm

Sekcja dowódcy liczy 4 żołnierzy i posiada lekki pojazdy desantowy UVL-4L-HMG (uzbrojony w wkm). Natomiast działon moździerza liczy 5 żołnierzy i posiada lekki pojazdy desantowy UVL-4L-HMG oraz moździerz 81mm.[/i]

[attachimg=2]
Sekcja dowódcy (po lewej) i działon moździerza 81mm (po prawej) plutonu moździerzy przed pojazdami.

Kompania piechoty śmigłowcowej

Dowództwo:

- dowódca kompanii
- pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- zespół snajperski (2 żołnierzy)
- saper
- podoficer sanitarny
- szef kompanii
- 2 pomocników szefa kompanii

[attachimg=3]
Dowództwo kompanii.

Sekcja moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (4 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (4 żołnierzy)
2 moździerze 60mm

[attachimg=4]
Sekcja moździerzy 60mm.

3 plutony piechoty śmigłowcowej

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu
- sanitariusz
- dowódca obsługi ukm
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- dowódca obsługi działa b.o.
- celowniczy działa bezodrzutowego
- pomocnik celowniczego działa b.o.

[attachimg=5]
Drużyna dowódcy plutonu piechoty śmigłowcowej.

3 drużyny piechoty śmigłowcowej w składzie:

- dowódca drużyny
- dowódca 1 sekcji
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)
- dowódca 2 sekcji
- celowniczy kbkm
- strzelec  (kbk z z granatnikiem podwieszanym)
- strzelec  (granatnik ppanc.)

[attachimg=6]
Drużyna piechoty śmigłowcowej.

Pluton wsparcia

Drużyna dowódcy plutonu

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu
- sanitariusz
- obsługa wkm (5 żołnierzy)

[attachimg=7]
Drużyna dowódcy plutonu.

2 Drużyny przeciwpancerne

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny
- 4 obsługi lekkich wyżutni PPK (po 2 żołnierzy)

[attachimg=8]
Drużyna przeciwpancerna.

Drużyna przeciwlotnicza

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny
- 4 obsługi lekkich wyrzutni plot (po 2 żołnierzy)

[attachimg=9]
Drużyna przeciwlotnicza.

Kompania transportowa

Ponieważ pododdziały piechoty śmigłowcowej są przeznaczone do transportu powietrznego - to nie posiadają etatowego sprzętu transportowego. W celu zabezpieczenia codziennego funkcjonowania elementów batalionów desantowo-szturmowych oraz dla możliwości i przerzucania drogą lądową każdy batalion posiada kompanię transportową, z której w miarę potrzeb są przydzielane pojazdy wraz z kierowcami, które na czas zadania podlegają odpowiednim dowódcom pododdziałów.

[attachimg=10]
Sprzęt kompanii transportowej to głownie samochody ciężarowo-terenowe typoszeregu UVM-6 w różnych odmianach.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Dywizjon śmigłowców transportowych

Dywizjon śmigłowców transportowych składa się z:

- Eskadry dowodzenia
- Eskadry logistyczno-technicznej
- 2 Eskadr śmigłowców wielozadaniowych
- Eskadry śmigłowców transportowych

[attachimg=1]
Eskadry śmigłowców wielozadaniowych mają po 18 śmigłowców HU-4

[attachimg=2]
W każdej z dwóch eskadr śmigłowców wielozadaniowych dwa śmigłowce HU-4 są w wersji sanitarnej.

[attachimg=3]
Eskadra śmigłowców transportowych ma 16 śmigłowców HC-5


Dywizjon śmigłowców szturmowych

Dywizjon śmigłowców szturmowych składa się z:

- Eskadry dowodzenia
- Eskadry logistyczno-technicznej
- 2 Eskadr śmigłowców szturmowych
- Eskadry śmigłowców obserwacyjnych

[attachimg=4]
Eskadry śmigłowców szturmowych mają po 16 śmigłowców HA-8

[attachimg=5]
Eskadra śmigłowców obserwacyjnych ma 16 śmigłowców HO-2
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Szczegółowa organizacja pododdziałów dywizyjnych.

Jednostki dywizyjne

Batalion rozpoznawczy

Dywizyjny batalion rozpoznawczy składa się z dwóch kompanii rozpoznawczych, które wykorzystują bojowe wozy piechoty CVW-5-IFV (jako pojazdy rozpoznawcze z dodatkowym wyposażeniem radiowym i rozpoznawczym) oraz opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV. Każda kompania ma pluton dowodzenia oraz 3 plutony rozpoznawcze.

[attachimg=1]
Pluton rozpoznawczy ma dwa bojowe wozy rozpoznawcze CVW-5-IFV oraz trzy opancerzone pojazdy rozpoznawcze AVW-5-RFV i liczy 28 żołnierzy - 12 to obsługi wozów bojowych i czołgów oraz 16 zwiadowców.

Dywizjon artylerii rakietowej

Dywizjon artylerii rakietowej składa się z baterii dowodzenia, baterii logistycznej oraz trzech baterii artyleryjskich wyrzutni rakietowych. Każda bateria ma dwa plutony wyrzutni SWRL-1-122 - po trzy wyrzutnie w każdym.

Pluton ogniowy baterii artyleryjskich wyrzutni rakietowych składa się z 4 pojazdów - pojazdu dowodzenia (samochód terenowy) oraz trzech wyrzutni SWRL-1-122 oraz liczy 14 żołnierzy ich obsługi. Zapasowe pociski rakietowe są przewożone samochodami ciężarowo-terenowymi - łącznie pluton ma 3 takie samochody załadowcze i wraz z ich kierowcami i obsługą amunicyjną liczy 23 żołnierzy i ma 7 pojazdów.

[attachimg=2]
Komponent bojowy plutonu -  samochód terenowy dowództwa plutonu i oraz 3 wyrzutnie SWRL-1-122


Bateria rakiet przeciwlotniczych

Bateria rakiet przeciwlotniczych składa się z plutonu dowodzenia, plutonu logistycznego oraz trzech plutonów ogniowych. Każda bateria ma dwa plutony wyrzutni  - po trzy wyrzutnie w każdym.

Pluton ogniowy przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych składa się z 4 pojazdów - pojazdu dowodzenia  oraz trzech zestawów wyrzutni przeciwlotniczych (w własną stacją radarową) oraz liczy 14 żołnierzy ich obsługi. Zapasowe pociski rakietowe są przewożone pojazdami załadowczymi na takich samych podwoziach jak wyrzutnie  -  łącznie pluton ma 3 takie pojazdy załadowcze i wraz z ich załogami liczy 20 żołnierzy i ma 7 pojazdów.

[attachimg=3]
Komponent bojowy plutonu -  wóz dowodzenia plutonu i oraz 3 zestawy wyrzutni rakiet przeciwlotniczych o zasięgu 10km
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Ilości sprzętu w dywizji oraz poszczególnych jej elementach.

[attachimg=4]

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

Niektóre ilości nie sumują się w poziomie - ponieważ część pojazdów czy sprzętu znajduje się w elementach dywizji niewyszczególnionych w tabeli (np. dowództwa różnego szczebla) i są ujęte tylko w sumarycznych stanach brygad i dywizji.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości