Ustawa o odznaczeniach cywilnych i wojskowych
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH

[align=center]20 maj 2014 r.

Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Prezydentowi odznaczenia cywilne może nadać Parlament Republiki Bialeńskiej, a Prezydent może nadawać odznaczenia wojskowe Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 2.

Odznaczenia cywilne i wojskowe nadaje się zasłużonym obywatelem Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemcom za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustanawia się następujące odznaczenia cywilne:

1. Order Budowniczych Republiki.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Order dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Kawalerski

- Krzyż Oficerski

- Krzyż Komandorski

- Krzyż Wielki.

- Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym

2. Order Patrona Republiki Bialeńskiej.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.

b/ Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Oznakę Orderu

- Komandorię Orderu

- Zieloną Wstęgę Orderu.

3. Order Powstania Marcowego.

a/ Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

- Krzyż Wielki.

4. Bialeński Krzyż Zasługi

a/ Odznaczenie nadaje się osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Brązowy

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

5. Medal Zasłużony dla Policji

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

6. Medal Zasłużony dla Sportu

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju działalności sportowej w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

7. Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

8. Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla polityki zagranicznej RB.

b/
Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

9. Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

10. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załączniki nr 1  i  nr 2 do ustawy.

Artykuł 4.


Ustanawia się następujące odznaczenia wojskowe:

1. Order Niepodległości.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Order dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Kawalerski

- Krzyż Oficerski

- Krzyż Komandorski

- Krzyż Wielki

- Krzyż Wielki z Mieczami

2. Medal Sił Zbrojnych

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

3. Medal Lotniczy

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Medal Marynarki Wojennej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Krzyż Walecznych

a/ Odznaczenie nadaje się żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.

b/ Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie ma jedną klasę.

d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.

5. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 3 do ustawy.

Artykuł 5.

Nowe odznaczenia cywilne i wojskowe reguluje Parlament Republiki Bialeńskiej w formie ustaw.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski

Załącznik nr 1

ODZNACZENIA CYWILNE 1

[attachment id=1 msg=23669]

Załącznik nr 2

ODZNACZENIA CYWILNE 2

[attachment id=2 msg=23669]

Załącznik nr 3

ODZNACZENIA WOJSKOWE

[attachment id=3 msg=23669][/spoiler]
N.N
#2
USTAWA NIEAKTUALNA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH

[align=center]20 maj 2014 r.

Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Prezydentowi odznaczenia cywilne może nadać Parlament Republiki Bialeńskiej, a Prezydent może nadawać odznaczenia wojskowe Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 2.

Odznaczenia cywilne i wojskowe nadaje się zasłużonym obywatelem Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemcom za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustanawia się następujące odznaczenia cywilne:

1. Order Budowniczych Republiki.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/  Order dzieli się na 3 klasy:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu.

2. Order Patrona Republiki Bialeńskiej.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.

b/ Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Oznakę Orderu

- Komandorię Orderu

- Zieloną Wstęgę Orderu.

3. Order Powstania Marcowego.

a/ Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

- Krzyż Wielki.

4. Bialeński Krzyż Zasługi

a/ Odznaczenie nadaje się osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Brązowy

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

5. Medal Zasłużony dla Policji

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

6. Medal Zasłużony dla Sportu

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju działalności sportowej w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

7. Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

8. Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla polityki zagranicznej RB.

b/
Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

9. Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

10. Order Tytułu Bohatera.

a/ Order ten posiada cztery kategorie:

- Order Tytułu Bohatera Bialenii,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

b/ Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

c/ Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić krótkie uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.

d/ Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.

e/ Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w treści:

Cytat:"Tytuł Bohatera Dżahamirija nadaje się :
Powstańcom Marcowym :
Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu
Andrzejowi Swarzewskiemu
Akrypie Jasińskiemu
Piterowi Jasińskiemu
Bohaterom Narodu Teutońskiemu :
Cesarzowi Jakobowi
Królowi Michaelowi von Lichtenstein
Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi
Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu
Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon
Bohaterom Narodu Sarmackiego :
Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi
Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi
Diukowi Łukaszowi Nowickiemu"

(-) Jan de Kaniewski, Przewodniczący Powszechnego Zgromadzenia Dżamahiriji

11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załączniki nr 1, 2 i 4 do ustawy.

Artykuł 4.


Ustanawia się następujące odznaczenia wojskowe:

1. Order Niepodległości.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Order dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Kawalerski

- Krzyż Oficerski

- Krzyż Komandorski

- Krzyż Wielki

- Krzyż Wielki z Mieczami

2. Medal Sił Zbrojnych

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

3. Medal Lotniczy

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Medal Marynarki Wojennej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Krzyż Walecznych

a/ Odznaczenie nadaje się żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.

b/ Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie ma jedną klasę.

d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.

5. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 3 do ustawy.

Artykuł 5.

Nowe odznaczenia cywilne i wojskowe reguluje Parlament Republiki Bialeńskiej w formie ustaw.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski

Załącznik nr 1

ODZNACZENIA CYWILNE 1

[attachment id=1 msg=23669]

Załącznik nr 2

ODZNACZENIA CYWILNE 2

[attachment id=2 msg=23669]

Załącznik nr 3

ODZNACZENIA WOJSKOWE

[attachment id=3 msg=23669]

ODZNACZENIA CYWILNE 3

[attachment id=1 msg=38575]

[/spoiler]
N.N
#3
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH

z dnia 20 maja 2014 r. z poprawką z dnia 19 września 2016r.

Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Prezydentowi odznaczenia cywilne może nadać Parlament Republiki Bialeńskiej, a Prezydent może nadawać odznaczenia wojskowe Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 2.

Odznaczenia cywilne i wojskowe nadaje się zasłużonym obywatelem Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemcom za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustanawia się następujące odznaczenia cywilne:

1. Order Budowniczych Republiki.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/  Order dzieli się na 3 klasy:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu.

2. Order Patrona Republiki Bialeńskiej.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.

b/ Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Oznakę Orderu

- Komandorię Orderu

- Zieloną Wstęgę Orderu.

3. Order Powstania Marcowego.

a/ Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

- Krzyż Wielki.

4. Bialeński Krzyż Zasługi

a/ Odznaczenie nadaje się osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Brązowy

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

5. Medal Zasłużony dla Policji

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

6. Medal Zasłużony dla Sportu

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju działalności sportowej w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

7. Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

8. Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla polityki zagranicznej RB.

b/
Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

9. Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

10. Order Tytułu Bohatera.

a/ Order ten posiada cztery kategorie:

- Order Tytułu Bohatera Bialenii,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

b/ Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

c/ Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić krótkie uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.

d/ Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.

e/ Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w treści:

Cytat:"Tytuł Bohatera Dżahamirija nadaje się :
Powstańcom Marcowym :
Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu
Andrzejowi Swarzewskiemu
Akrypie Jasińskiemu
Piterowi Jasińskiemu
Bohaterom Narodu Teutońskiemu :
Cesarzowi Jakobowi
Królowi Michaelowi von Lichtenstein
Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi
Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu
Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon
Bohaterom Narodu Sarmackiego :
Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi
Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi
Diukowi Łukaszowi Nowickiemu"

(-) Jan de Kaniewski, Przewodniczący Powszechnego Zgromadzenia Dżamahiriji

10a. Medal Konkursowicza.

a/ Medal nadaje się osobom odnoszącym częste sukcesy w konkursach organizowanych przez ministerstwo właściwe ds. konkursów Republiki Bialeńskiej.

b/ Medal nadaje się w momencie osiągnięcia minimalnej liczby wygranych w konkursach.

c/ Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek ministra właściwego ds. konkursów.

d/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy - nadawany za co najmniej jedno zwycięstwo w konkursie

- Medal Srebrny - nadawany za co najmniej 3 zwycięstwa w konkursach

- Medal Złoty - nadawany za co najmniej 7 zwycięstw w konkursach

10b. Medal św. Izydora.

a/ Medal nadaje się osobom charakteryzującym się wyjątkową aktywnością oraz piszącym rzeczowe, wnoszące wiele do tematu posty na forum Republiki Bialeńskiej.

b/ Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Order Brązowy

- Order Srebrny

- Order Złoty

11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załączniki nr 1, 2 i 4 do ustawy.

Artykuł 4.

Ustanawia się następujące odznaczenia wojskowe:

1. Order Niepodległości.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Order dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Kawalerski

- Krzyż Oficerski

- Krzyż Komandorski

- Krzyż Wielki

- Krzyż Wielki z Mieczami

2. Medal Sił Zbrojnych

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

3. Medal Lotniczy

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Medal Marynarki Wojennej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Krzyż Walecznych

a/ Odznaczenie nadaje się żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.

b/ Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie ma jedną klasę.

d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.

5. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 3 do ustawy.

Artykuł 5.

Nowe odznaczenia cywilne i wojskowe reguluje Parlament Republiki Bialeńskiej w formie ustaw.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski

Załącznik nr 1

ODZNACZENIA CYWILNE 1

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 2

ODZNACZENIA CYWILNE 2

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 3

ODZNACZENIA WOJSKOWE

[ATTACHMENT NOT FOUND]

ODZNACZENIA CYWILNE 3

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 4

Medal Konkursowicza (Złoty - Srebrny - Brązowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal św. Izydora (Złoty - Srebrny - Brązowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND][/spoiler]
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#4
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH

z dnia 20 maja 2014 r. z poprawką z dnia 19 września 2016r.
wraz ze zmianą z dnia 29 listopada 2016 r.


Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Prezydentowi odznaczenia cywilne może nadać Parlament Republiki Bialeńskiej, a Prezydent może nadawać odznaczenia wojskowe Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 2.

Odznaczenia cywilne i wojskowe nadaje się zasłużonym obywatelem Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemcom za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustanawia się następujące odznaczenia cywilne:

1. Order Budowniczych Republiki.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/  Order dzieli się na 3 klasy:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu.

2. Order Patrona Republiki Bialeńskiej.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.

b/ Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Oznakę Orderu

- Komandorię Orderu

- Zieloną Wstęgę Orderu.

3. Order Powstania Marcowego.

a/ Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

- Krzyż Wielki.

4. Bialeński Krzyż Zasługi

a/ Odznaczenie nadaje się osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b/ Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Brązowy

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

5. Medal Zasłużony dla Policji

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

6. Medal Zasłużony dla Sportu

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju działalności sportowej w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

7. Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury w RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

8. Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla polityki zagranicznej RB.

b/
Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

9. Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego RB.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

10. Order Tytułu Bohatera.

a/ Order ten posiada cztery kategorie:

- Order Tytułu Bohatera Bialenii,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

b/ Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

c/ Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić krótkie uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.

d/ Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.

e/ Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w treści:

Cytat:"Tytuł Bohatera Dżahamirija nadaje się :
Powstańcom Marcowym :
Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu
Andrzejowi Swarzewskiemu
Akrypie Jasińskiemu
Piterowi Jasińskiemu
Bohaterom Narodu Teutońskiemu :
Cesarzowi Jakobowi
Królowi Michaelowi von Lichtenstein
Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi
Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu
Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon
Bohaterom Narodu Sarmackiego :
Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi
Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi
Diukowi Łukaszowi Nowickiemu"

(-) Jan de Kaniewski, Przewodniczący Powszechnego Zgromadzenia Dżamahiriji

10a. Medal Konkursowicza.

a/ Medal nadaje się osobom odnoszącym częste sukcesy w konkursach organizowanych przez ministerstwo właściwe ds. konkursów Republiki Bialeńskiej.

b/ Medal nadaje się w momencie osiągnięcia minimalnej liczby wygranych w konkursach.

c/ Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek ministra właściwego ds. konkursów.

d/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy - nadawany za co najmniej jedno zwycięstwo w konkursie

- Medal Srebrny - nadawany za co najmniej 3 zwycięstwa w konkursach

- Medal Złoty - nadawany za co najmniej 7 zwycięstw w konkursach

10b. Medal św. Izydora.

a/ Medal nadaje się osobom charakteryzującym się wyjątkową aktywnością oraz piszącym rzeczowe, wnoszące wiele do tematu posty na forum Republiki Bialeńskiej.

b/ Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu.

c/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Order Brązowy

- Order Srebrny

- Order Złoty

10c. Medal za Aktywność

a/ Medal nadaje się osobom, które posiadają na forum bialeńskim szczególnie wysoką liczbę napisanych postów.

b/ Medal nadaje się w momencie osiągnięcia określonej liczby napisanych postów.

c/ Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek ministra właściwego ds. wewnętrznych.

d/ Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy - nadawany za napisane pięciu tysięcy postów;

- Medal Srebrny - nadawany za napisanie dziesięciu tysięcy postów;

- Medal Złoty - nadawany za napisanie piętnastu tysięcy postów.

11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załączniki nr 1, 2 i 4 do ustawy.

Artykuł 4.

Ustanawia się następujące odznaczenia wojskowe:

1. Order Niepodległości.

a/ Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Order dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Kawalerski

- Krzyż Oficerski

- Krzyż Komandorski

- Krzyż Wielki

- Krzyż Wielki z Mieczami

2. Medal Sił Zbrojnych

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy

- Medal Srebrny

- Medal Złoty

3. Medal Lotniczy

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Medal Marynarki Wojennej

a/ Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b/ Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c/ Medal posiada jedną klasę.

4. Krzyż Walecznych

a/ Odznaczenie nadaje się żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.

b/ Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.

c/ Odznaczenie ma jedną klasę.

d/ Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.

5. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 3 do ustawy.

Artykuł 5.

Nowe odznaczenia cywilne i wojskowe reguluje Parlament Republiki Bialeńskiej w formie ustaw.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski

Załącznik nr 1

ODZNACZENIA CYWILNE 1

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 2

ODZNACZENIA CYWILNE 2

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 3

ODZNACZENIA WOJSKOWE

[ATTACHMENT NOT FOUND]

ODZNACZENIA CYWILNE 3

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Załącznik nr 4

Medal Konkursowicza (Złoty - Srebrny - Brązowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal św. Izydora (Złoty - Srebrny - Brązowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal za Aktywność (Złoty - Srebrny - Brązowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND]  [ATTACHMENT NOT FOUND][/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#5
[official]

USTAWA O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH
z dnia 27 stycznia 2014 r.
z poprawką z dnia 20 maja 2014 r.
z poprawką z dnia 30 października 2014 r.
z poprawką z dnia 24 lutego 2016 r.
z poprawką z dnia 18 września 2016 r.
z poprawką z dnia 29 listopada 2016 r.
z poprawką z dnia 27 grudnia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Prezesa Policji Krajowej lub z własnej inicjatywy.

4. Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje sobie odznaczenia cywilne i wojskowe wyłącznie na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

5. Prezydentowi przysługuje prawo odrzucenia każdego wniosku o nadanie odznaczenia.

Artykuł 2.

Odznaczenia cywilne i wojskowe nadaje się zasłużonym obywatelem Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemcom za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustanawia się następujące odznaczenia cywilne:

1. Order Budowniczych Republiki.

a) Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b) Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c)  Order dzieli się na 6 klas:

- Krzyż Kawalerski,

- Krzyż Oficerski,

- Krzyż Komandorski,

- Krzyż Wielki,

- Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym,

- Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym i Naszyjnikiem.

2. Order Patrona Republiki Bialeńskiej.

a) Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.

b) Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c) Order dzieli się na 5 klas:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu,

- Wielką Wstęgę Orderu,

- Wielką Wstęgę Orderu z Wieńcem Laurowym.

3. Order Powstania Marcowego.

a) Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.

b) Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.

c) Order dzieli się na 3 klasy:

- Krzyż Srebrny

- Krzyż Złoty

- Krzyż Wielki.

4. Bialeński Krzyż Zasługi

a) Odznaczenie nadaje się osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.

b) Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Brązowy,

- Krzyż Srebrny,

- Krzyż Złoty,

- Krzyż Platynowy,

- Krzyż Irydowy.

5. Medal Zasłużony dla Policji

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

6. Medal Zasłużony dla Sportu

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju działalności sportowej w RB.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

7. Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury w RB.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

8. Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla polityki zagranicznej RB.

b)
Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

9. Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego RB.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

10. Order Tytułu Bohatera.

a) Order ten posiada cztery kategorie:

- Order Tytułu Bohatera Bialenii,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

b) Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

c) Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić krótkie uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.

d) Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.

e) Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r., w treści zawartej w załączniku nr 3.

10a. Medal Konkursowicza.

a) Medal nadaje się osobom odnoszącym częste sukcesy w konkursach organizowanych przez ministerstwo właściwe ds. konkursów Republiki Bialeńskiej.

b) Medal nadaje się w momencie osiągnięcia minimalnej liczby wygranych w konkursach.

c) Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek ministra właściwego ds. konkursów.

d) Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy - nadawany za co najmniej jedno zwycięstwo w konkursie

- Medal Srebrny - nadawany za co najmniej 3 zwycięstwa w konkursach

- Medal Złoty - nadawany za co najmniej 7 zwycięstw w konkursach

10b. Medal św. Izydora.

a) Medal nadaje się osobom charakteryzującym się wyjątkową aktywnością oraz piszącym rzeczowe, wnoszące wiele do tematu posty na forum Republiki Bialeńskiej.

b) Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu.

c) Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Order Brązowy

- Order Srebrny

- Order Złoty

10c. Medal za Aktywność

a) Medal nadaje się osobom, które posiadają na forum bialeńskim szczególnie wysoką liczbę napisanych postów.

b) Medal nadaje się w momencie osiągnięcia określonej liczby napisanych postów.

c) Medal nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek ministra właściwego ds. wewnętrznych.

d) Odznaczenie dzieli się na 3 klasy:

- Medal Brązowy - nadawany za napisane pięciu tysięcy postów;

- Medal Srebrny - nadawany za napisanie dziesięciu tysięcy postów;

- Medal Złoty - nadawany za napisanie piętnastu tysięcy postów.

11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załącznik nr 1 do ustawy.

Artykuł 4.

Ustanawia się następujące odznaczenia wojskowe:

1. Order Niepodległości.

a) Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b) Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Order dzieli się na 6 klas:

- Krzyż Kawalerski,

- Krzyż Oficerski,

- Krzyż Komandorski,

- Krzyż Wielki,

- Krzyż Wielki z Mieczami,

- Krzyż Wielki z Mieczami i Naszyjnikiem.

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

3. Medal Lotniczy

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Medal posiada jedną klasę.

4. Medal Marynarki Wojennej

a) Medal nadaje się osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Medal posiada jedną klasę.

4a. Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej

a) Medal nadaje się w podzięce za służbę, trwającą co najmniej 1 rok, policjantom Policji Krajowej.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Medal posiada jedną klasę.

5. Krzyż Walecznych

a) Odznaczenie nadaje się żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.

b) Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.

c) Odznaczenie ma jedną klasę.

d) Odznaczenie może być nadawane wielokrotnie.

6. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 2 do ustawy.

Artykuł 5.

Nowe odznaczenia cywilne i wojskowe reguluje Parlament Republiki Bialeńskiej w formie ustaw.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


[podpis]Andrzej Swarzewski[/podpis]

[/official]
[official2]
Załącznik nr 1

Order Budowniczych Republiki

(Krzyż Kawalerski - Krzyż Oficerski - Krzyż Komandorski
Krzyż Wielki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym i Naszyjnikiem)

[Obrazek: 14.png] [Obrazek: 16.png] [Obrazek: 15.png]
[Obrazek: 17.png] [Obrazek: 18.png] [Obrazek: 18a.png]

Order Patrona Republiki Bialeńskiej

(Komandoria Orderu - Odznaka Orderu - Zielona Wstęga Orderu - Wielka Wstęga Orderu - Wielka Wstęga Orderu z Wieńcem Laurowym)

[Obrazek: 22.png] [Obrazek: 23.png] [Obrazek: 24.png] [Obrazek: 24a.png] [Obrazek: 24b.png]

Order Powstania Marcowego

(Krzyż Srebrny - Krzyż Złoty - Krzyż Wielki)

[Obrazek: 19.png] [Obrazek: 21.png] [Obrazek: 20.png]

Bialeński Krzyż Zasługi

(Krzyż Brązowy - Krzyż Srebrny - Krzyż Złoty - Krzyż Platynowy - Krzyż Irydowy)

[Obrazek: 2.png] [Obrazek: 3.png] [Obrazek: 4.png] [Obrazek: 4a.png] [Obrazek: 4b.png]

Medal Zasłużony dla Policji

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 25.png] [Obrazek: 26.png] [Obrazek: 27.png] [Obrazek: 27a.png] [Obrazek: 27b.png]

Medal Zasłużony dla Sportu

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 11.png] [Obrazek: 12.png] [Obrazek: 13.png] [Obrazek: 13a.png] [Obrazek: 13b.png]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 5.png] [Obrazek: 6.png] [Obrazek: 7.png] [Obrazek: 7a.png] [Obrazek: 7b.png]

Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 28.png] [Obrazek: 29.png] [Obrazek: 30.png] [Obrazek: 30a.png] [Obrazek: 30b.png]

Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 8.png] [Obrazek: 9.png] [Obrazek: 10.png] [Obrazek: 10a.png] [Obrazek: 10b.png]

Order Tytułu Bohatera

(Order Tytułu Bohatera Bialenii - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego)

[Obrazek: 61.png] [Obrazek: 62.png] [Obrazek: 63.png] [Obrazek: 64.png]

Medal Konkursowicza

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty)

[Obrazek: 172.png] [Obrazek: 171.png] [Obrazek: 170.png]

Medal św. Izydora

(Order Brązowy - Order Srebrny - Order Złoty)

[Obrazek: 175.png] [Obrazek: 174.png] [Obrazek: 173.png]

Medal za Aktywność

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty)

[Obrazek: 178.png] [Obrazek: 177.png] [Obrazek: 176.png]
[/official2]
[official2]
Załącznik nr 2

Order Niepodległości

(Krzyż Kawalerski - Krzyż Oficerski - Krzyż Komandorski
Krzyż Wielki - Krzyż Wielki z Mieczami - Krzyż Wielki z Mieczami i Naszyjnikiem)

[Obrazek: 34.png] [Obrazek: 36.png] [Obrazek: 35.png]
[Obrazek: 37.png] [Obrazek: 38.png] [Obrazek: 38a.png]

Medal Sił Zbrojnych

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[Obrazek: 39.png] [Obrazek: 40.png] [Obrazek: 41.png] [Obrazek: 41a.png] [Obrazek: 41b.png]

Medal Lotniczy

[Obrazek: 179.png]

Medal Marynarki Wojennej

[Obrazek: 180.png]

Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej

[Obrazek: 181.png]

Krzyż Walecznych

[Obrazek: 182.png]
[/official2]
[official2]
Załącznik nr 3

[Obrazek: eagle-40485_960_720.png]

UCHWAŁA NARODÓW O BOHATERACH ZJEDNOCZONEJ DŻAMAHIRIJI NARODÓW
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Tytuł Bohatera Dżahamiriji nadaje się:

1. Powstańcom Marcowym:

a) Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu,

b) Andrzejowi Swarzewskiemu,

c) Akrypie Jasińskiemu,

d) Piterowi Jasińskiemu.

2. Bohaterom Narodu Teutońskiego:

a) Cesarzowi Jakobowi,

b) Królowi Michaelowi von Lichtensteinowi,

c) Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi,

d) Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu,

e) Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon.

3. Bohaterom Narodu Sarmackiego:

a) Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi,

b) Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi,

c) Diukowi Łukaszowi Nowickiemu.

[podpis]Muammar Jan de Kaniewski[/podpis]

[/official2]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości