Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O KRYTERIACH UZNAWANIA INNYCH MIKRONACJI

[align=center]30 czerwiec 2014 r.

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje państwowość mikronacji, która:

a) Posiada stałą liczbę aktywnych obywateli, nie mniejszą niż 3,

b) Posiada aktywne miejsce publiczne,

c) Istnieje od co najmniej 30 dni,

d) Posiada suwerenną władzę,

e) Nie zagraża terytorium Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Republika Bialeńska wycofuje uznanie, gdy mikronacja przestaje spełniać warunki uznania. Nie wycofuje się uznania, gdy zostało ono zawarte w oddzielnym traktacie.

Artykuł 3.

Listę państw uznawanych regularnie prowadzi minister właściwy ds. zagranicznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
N.N
#2
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O KRYTERIACH UZNAWANIA INNYCH MIKRONACJI

30 czerwiec 2014 r.
[i]z poprawką z 15 października 2015 r.

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje państwowość mikronacji, która:

a) Posiada stałą liczbę aktywnych obywateli (przez takowych rozumie się osoby o statusie obywatela w danej mikronacji, które wyczerpują bialeńskie kryteria zachowania uzyskanego obywatelstwa stałego), nie mniejszą niż 3,

b) Posiada aktywne miejsce publiczne,

c) Istnieje od co najmniej 30 dni,

d) Posiada suwerenną władzę,

e) Nie zagraża terytorium Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Republika Bialeńska wycofuje uznanie, gdy mikronacja przestaje spełniać warunki uznania. Nie wycofuje się uznania, gdy zostało ono zawarte w oddzielnym traktacie.

Artykuł 3.

Listę państw uznawanych regularnie prowadzi minister właściwy ds. zagranicznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O KRYTERIACH UZNAWANIA INNYCH MIKRONACJI

30 czerwiec 2014 r.
ze zmianą z dn. 15 października 2015 r. i z dn. 27 sierpnia 2017 r.

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje państwowość mikronacji, która:

a) Posiada stałą liczbę aktywnych obywateli (przez takowych rozumie się osoby o statusie obywatela w danej mikronacji, które wyczerpują bialeńskie kryteria zachowania uzyskanego obywatelstwa stałego), nie mniejszą niż 3,

b) Posiada aktywne miejsce publiczne,

c) Istnieje od co najmniej 30 dni,

d) Posiada suwerenną władzę,

e) Nie zagraża terytorium, bytowi oraz państwowości Republiki Bialeńskiej. 

Artykuł 2.

Republika Bialeńska wycofuje uznanie, gdy mikronacja przestaje spełniać warunki uznania. Nie wycofuje się uznania, gdy zostało ono zawarte w oddzielnym traktacie.

Artykuł 3.

Listę państw uznawanych regularnie prowadzi minister właściwy ds. zagranicznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#4
[official]
USTAWA O KRYTERIACH UZNAWANIA INNYCH MIKRONACJI
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z poprawką z dnia 9 września 2014 r.
z poprawką z dnia 28 września 2014 r.
ze poprawką z dnia 15 października 2015 r.
z poprawką z dnia 27 sierpnia 2017 r.
z poprawką z dnia 8 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje państwowość mikronacji, która:
a) Posiada stałą liczbę aktywnych obywateli (przez takowych rozumie się osoby o statusie obywatela w danej mikronacji, które wyczerpują bialeńskie kryteria zachowania uzyskanego obywatelstwa), nie mniejszą niż 3,
b) Posiada aktywne miejsce publiczne,
c) Istnieje od co najmniej 30 dni,
d) Posiada suwerenną władzę,
e) Nie zagraża terytorium, bytowi oraz państwowości Republiki Bialeńskiej,
f) Nie budzi zastrzeżeń ani żadnych podejrzeń co do posiadania więcej, niż jednej tożsamości przez mieszkańca, bądź mieszkańców.

Artykuł 2.

Republika Bialeńska wycofuje uznanie, gdy mikronacja przestaje spełniać warunki uznania. Nie wycofuje się uznania, gdy zostało ono zawarte w oddzielnym traktacie.

Artykuł 2a.

Organ Republiki Bialeńskiej uprawiony przez ustawę do ratyfikacji umów międzynarodowych, nie może dokonać ratyfikacji umowy, jeśli mikronacja, która jest stroną tej umowy, nie spełnia wymagań określonych w lit. b) i f) w art. 1 tej ustawy.

Artykuł 3.

Listę państw uznawanych regularnie prowadzi osoba wskazana ogłoszeniem przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[podpis]Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości