Wniosek o powołanie Komisji ds. Statystyk
#1
Art. 8.
Możliwe jest utworzenie komisji na wniosek 1/3 członków rady.


Republika Bialeńska składa wniosek o utworzenie Komisji ds. Statystyk. Aby wniosek został przyjęty, potrzebne jest dołączenie się do wniosku przez jedno z państw członkowskich (Hasseland, Brodria lub Azymutia).

Zgodnie z wymogiem, przedstawiam projekt regulaminu komisji.


Cytat:Regulamin Komisji ds. Statystyk
1.
Komisja ds. Statystyk tworzy statystyki dotyczące państw Sojuszu oraz dowolnych innych mikronacji.
2.
W skład komisji wchodzi 1-2 przedstawicieli zainteresowanych państw członkowskich, powołanych przez te państwa oraz inne osoby, przyjęte przez Komisję większością głosów.
3.
Przewodniczącego Komisji powołuje Rada Sojuszu na wniosek Komisji. Wiceprzewodniczącego wybiera Przewodniczący. W razie braku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, pełniącego obowiązki przewodniczącego powołuje tymczasowo przewodniczący obrad Rady Sojuszu.
4.
Komisja zbiera się co najmniej raz na miesiąc. Obrady zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, zapraszając przy tym członków Rady Sojuszu, który mają prawo udziału z głosem doradczym.
5.
Komisja przedstawia Radzie Sojuszu sprawozdania z prowadzonych działań, przynajmniej raz na 3 miesiące.
6.
Komisja może angażować do swych prac ekspertów i doradców.
7.
Ewentualne koszty prac komisji pokrywa Rada Sojuszu.
N.N
#2
Jako, że uczestniczyliśmy w rozmowach - Hasseland przyłącza się do wniosku.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#3
W takim razie stwierdzam, iż wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości