III Raport Rządu
#1
Cytat:
[align=center][Obrazek: vdUQ0qe.png]

3 RAPORT RZĄDU

[align=center]23 marca 2015 r.

Drodzy Bialeńczycy!

W dniu wczorajszym Prezydent RB Aleksandra Izabella Dostojewska-Swarzewska podała się do dymisji. W związku z tym, zgodnie z listą sukcesji prezydenckiej, do chwili wyboru nowej głowy państwa, funkcję tą będzie pełnił niżej podpisany wiceprezydent Andrzej Swarzewski.

1) 21 marca na IRC-u odbyły się uroczystości Święta Powstania Marcowego. Oficjalna część uroczystości trwała półtora godziny. Wzięło w niej udział ponad 20 osób w tym Wszechcar Angstrem wraz z siostrą i współpracownikami, Premier Haselandu, profesor Montini, Sarmaci z diuczessą Lichtenstein na czele oraz inne Ekscelencje.
Uaktualniłem już aktualną listę nadań lennych.

Logi z uroczystości: http://pastebin.com/UYEw6LRG

18 marca (z okazji II Zrywu Powstańczego) Minister Spraw Wewnętrznych Maciej Kamiński zorganizował konkurs wiedzy o Republice. Główna nagroda (2 folwarki) trafiła do Markusa Wettina (znany też jako Feliks Spirkin).

2) Tymczasowe obywatelstwo bialeńskie otrzymał Fiodor Swirydiuk, a obywatelstwo stałe odzyskał Ali ibn Abi Talib. W związku z nieaktywnością utracili je natomiast Jan de Kaniewski oraz Tomasz Rabotowicz.

Stwierdzenie utrat: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2956.0
Nadanie ob. tymczasowego: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2955.0
Przywrócenie obywatelstwa: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2975.0

3) W związku z utratą obywatelstwa bialeńskiego Jan de Kaniewski przestał być członkiem Trybunału Najwyższego. Jego miejsce zajął Konstanty Jerzy Michalski

http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2958.0

4) Trwają konsultacje społeczne w sprawie powołania organu kontrolnego, który mógłby przyjąć formę Senatu, Urzędu Kontroli lub Najwyższego Konsula. Zachęcam do wzięcia udziału.

http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2957.0

5) Prezydent Republiki Bialeńskiej na Sali Konferencyjnej w Pałacu Prezydenckim wydała oświadczenie pożegnalne:
http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...8#msg29498
W tym samym dniu ogłosiła rezygnację z urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, co ma związek z przedłużającą się realiozą.
http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2987.0


6) Wiceprezydent w zastępstwie chorej na realiozę Prezydent podpisał szereg przyjętych przez Parlament ustaw: ustawę o zmianie Kodeksu Porządkowego, ustawę o zawieszeniu ustaw gospodarczych, projekt zmiany Konstytucji oraz traktat z Wszechcaratem Angstrem. Trzy czwarte projektów zostało napisanych przez wiceprezydenta.

Dział Parlamentu w którym można zapoznać się z jego pracami: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...oard=334.0

7) Rząd zainteresował się sytuacją, która ma miejsce na Anatolii. Planowane jest wysłanie rządowego zespołu, który miałby zbadać sytuację rabotowiczogórską oraz inne sensacyjne doniesienia z tego obszaru.
Zachęcamy obywateli do śledzenia na bieżąco dynamicznych wydarzeń w Protektoracie: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index.php?board=82.0

8 ) Obowiązki głowy państwa będę pełnił do wyboru nowego prezydenta, czyli przez tydzień. Zapewne ograniczę się do bieżącej działalności, jednakże zapewniam, że wszystkie konstytucyjne zadania będę starał się wypełniać jak najlepiej. Nowy prezydent otrzyma Republikę w dobrym stanie, bez zaległych spraw i wniosków do rozpatrzenia.

To wszystko co mamy dziś do przekazania. Być może opublikuję jeszcze jeden raport przed oddaniem obowiązków, w którym podsumuję swoje działania.

(-) p.o. prezydenta Andrzej Swarzewski wraz z zespołem
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości