Rozporządzenia Ministra
#1
Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
1/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 02.04.2015 r.
ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego


Art. 1.
Tworzy się na terenie miasta stołecznego Wolnograd Bialeński Związek Sportowy.

Art. 2.
Powołuje się na stanowisko prezesa Bialeńskiego Związku Sportowego Markusa Wettina.

Art. 3.
Bialeński Związek Sportowy działa w granicach prawa Republiki Bialeńskiej, a jego funkcjonowanie określa statut.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Markus Wettin
Minister Kultury i Sportu
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
Odpowiedz
#2
Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
2/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 19.04.2015 r.
ws. utworzenia Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego


Art. 1.
Powołuje się do życia Bialeńskie Towarzystwo Kolonialne.

Art. 2.
Powołuje się na stanowisko prezesa Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego Markusa Wettina.

Art. 3.
Bialeńskie Towarzystwo Kolonialne działa w granicach prawa Republiki Bialeńskiej, a jego funkcjonowanie określa statut.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Markus Wettin
Minister Kultury i Sportu
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
Odpowiedz
#3
Tak sobie przypomnę, że rozporządzenia do BU musisz dawać. Smile
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#4
Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
3/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 3.07.2015 r.
ws. utworzenia Wolnogradzkiego Domu Kultury


Art. 1.
Powołuje się do życia Wolnogradzki Dom Kulury.

Art. 2.
Wolnogradzki Dom Kultury służy do publikowania w nim twórczości i dzieł sztuki.

Art. 3.
Nadzór nad Wolnogradzkim Domem Kultury sprawuje Minister Kultury i Sportu.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
Komisarz ds. Kultury i Sportu
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
#5
Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
4/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 08.12.2015 r.
ws. powołania nowego prezesa Bialeńskiego Związku Sportowego


Art. 1.
Na podstawie art. 6 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego postanawia się:
a) odwołać Marię von Primisz ze stanowiska Prezesa BZS
b) powołać Freytona Camirr na stanowisko Prezesa BZS

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
Minister Kultury i Sportu
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości