Statut Bialeńskiego Związku Sportowego
#1
Cytat:Statut Bialeńskiego Związku Sportowego

wraz ze zmianą z dnia 3 lutego 2016 r.

Art. 1

Bialeński Związek Sportowy, zwany dalej w skrócie "BZS" lub „Związkiem” - jest instytucją państwową podległą ministerstwu właściwemu ds. sportu.

Art. 2

Terenem działania BZS jest Republika Bialeńska, a siedzibą władz stolica państwa - Wolnograd.


Art. 3

1. BZS jest instytucją państwową działającą w granicach prawa Republiki Bialeńskiej,
2. BZS prowadzi działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. BZS zostaje powołany na czas nieokreślony.

Art. 4.

1. Związek posiada emblemat umieszczony w załączniku,
2. Barwami BSZ są kolory: zielony i czarny.

Art. 5

Do zadań Bialeńskiego Związku Sportowego należy:
a) Rozpowszechnianie idei sportu w Republice Bialeńskiej,
b) Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych w Republice Bialeńskiej,
c) Organizowanie różnych rozgrywek sportowych i ich nadzorowanie,
d) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami sportowymi poza terytorium Republiki Bialeńskiej.

Art. 6

Na czele Bialeńskiego Związku Sportowego minister właściwy ds. sportu, który:
a) Dyryguje agitacją BZS,
b) Nawiązuje współprace z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
c) Podejmuje decyzje dotyczącą przyjęcia nowego członka w struktury Związku lub jego wydalenia..

Art. 7

1. Członkiem BZS może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej,
2. Dołączenie do BZS odbywa się poprzez złożenie wniosku i jego akceptacji przez ministra właściwego ds. sportu
3. Członek jest zobowiązany dostosować się do założeń statusu oraz wykonywać polecenia zlecone przez ministra właściwego ds. sportu.
4. Minister właściwy ds. sportu ma prawo wykreślić daną osobę z członkostwa BZS, jeśli godzi on w interesy i dobre imię Związku.

Art. 8

Decyzję w sprawach, które nie są umieszczone w niniejszym Statucie podejmuje minister właściwy ds. sportu.

Art. 9

1. Zmianę statutu Związku może dokonać tylko minister właściwy ds. sportu.
2. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#2
Cytat:
Statut Bialeńskiego Związku Sportowego

z dnia 1 kwietnia 2016 roku


Art. 1

Bialeński Związek Sportowy, zwany dalej w skrócie "BZS" lub „Związkiem” - jest instytucją państwową podległą ministerstwu właściwemu ds. sportu.

Art. 2

Terenem działania BZS jest Republika Bialeńska, a siedzibą władz stolica państwa - Wolnograd.


Art. 3

1. BZS jest instytucją państwową działającą w granicach prawa Republiki Bialeńskiej,
2. BZS prowadzi działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. BZS zostaje powołany na czas nieokreślony.

Art. 4.

1. Związek posiada emblemat umieszczony w załączniku,
2. Barwami BSZ są kolory: zielony i czarny.

Art. 5

Do zadań Bialeńskiego Związku Sportowego należy:
a) Rozpowszechnianie idei sportu w Republice Bialeńskiej,
b) Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych w Republice Bialeńskiej,
c) Organizowanie różnych rozgrywek sportowych i ich nadzorowanie,
d) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami sportowymi poza terytorium Republiki Bialeńskiej.

Art. 6

Na czele Bialeńskiego Związku Sportowego stoi Prezes który:
a) Dyryguje agitacją BZS,
b) Nawiązuje współprace z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
c) Podejmuje decyzje dotyczącą przyjęcia nowego członka w struktury Związku lub jego wydalenia.
d) Prezes BZS jest wybierany z członków Rady Menedżerów BZS w wyborach jawnych na okres 3 miesięcy.
e) Prezesa można odwołać ze stanowiska przewagą głosów w Radzie menedżerów przy frekwencji minimum 75 %.

Art. 7

1. Członkiem BZS może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej,
2. Dołączenie do BZS odbywa się poprzez złożenie wniosku i jego akceptacji przez ministra właściwego ds. sportu
3. Członek jest zobowiązany dostosować się do założeń statusu oraz wykonywać polecenia zlecone przez Prezesa Związku.
4. Prezes ma prawo wykreślić daną osobę z członkostwa BZS, jeśli godzi on w interesy i dobre imię Związku.

Art. 8

Decyzję w sprawach, które nie są umieszczone w niniejszym Statucie podejmuje Prezes BZS.

Art. 9

1. Zmianę statutu Związku może dokonać tylko Prezes BZS.
2. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości