Ustawa o komitetach obywatelskich
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O KOMITETACH OBYWATELSKICH

xx kwietnia/maja 2015 r.

Artykuł 1. Komitety Obywatelskie, dalej zwane Komitetami są podstawową jednostką terytorialną Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.
Komitety są tworzone poprzez rozlosowanie obywateli ogłaszane w dziale publicznym.

1. Komitety są powoływane poprzez rozporządzenie prezydenta.

2.
Nowopowstałe komitety w chwili rozlosowania mogą się różnić się w liczbie o jednego obywatela.

Artykuł 3. Wszyscy obywatele muszą dołączyć do maksymalnie jednego komitetu,

1. Nie ma żadnego obywatela który nie dołączył do żadnego komitetu.

2. Gdy nowy mieszkaniec uzyskuje obywatelstwo, odbywa się losowanie do którego komitetu zostanie przydzielony.

Artykuł 4. Komitety wnioskują u prezydenta o nadanie danego terytorium Republiki Bialeńskiej.

1. Komitety mogą ubiegać się o:

a) nadanie terytorium Wyspy Bialeńskiej, poza m. st. Wolnograd i majątkami lennymi,

b) nadaniem terytorium Wyspy Anatolijskiej,

c) otrzymują dzielnicę m. st. Wolnogradu.

d) nadanie własnego działu

2. Wszystkie komitety mają łącznie zająć:

a) całość Wyspy Bialeńskiej, poza m. st. Wolnograd i majątkami lennymi,

b) całość Wyspy Anatolijskiej,

c) właściciele majątków lennych mają prawo przyłączyć i odłączyć swój majątek lenny od komitetu graniczącym z majątkiem lennym,

3. Gdy powstaje nowy komitet, zawiera on umowę z innym komitetem o oddaniu nowopowstałemu komitetowi ziem.

Artykuł 5.

1. Komitety mają całkowitą swobodę ustrojową,

a) do określenia ustroju komitety ogłaszają uchwały,

b) uchwały muszą zostać przegłosowane ponad 1/2 głosów,

c) uchwały nie mogą kolidować z kompetencjami innych instytucji publicznych,

2. Komitety mają całkowitą swobodę w sferze nazwy swojego komitetu,

3. Komitety mają pełną dowolność opisywania swojego terytorium, jeśli nie godzi to z wcześniejszymi opisami i ustaleniami,

a) włącza się w to również wszelkie prace techniczne, tj. budownictwo, inżynieria etc.

4. Komitety mają prawo powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych,

a) jeśli nie ingerują one w funkcje powołanych już funkcjonariuszy państwowych,

5. Komitety mają prawo tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,

a) jeśli nie ingerują one w funkcje powołanych już instytucji państwowych,

6. Komitety mają prawo zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,

7. Komitety mają prawo gospodarowania własnym majątkiem,

8. Komitety mają prawo ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,

a) Komitety mają prawo do ustalania nazw geograficznych na Wyspie Anatolijskiej,

b) Zmiana nazw geograficznych na Wyspie Bialeńskiej zachodzi za zgodą prezydenta.

9. Komitety mają prawo ustanawiania własnych symboli i odznaczeń,

10. Komitety mają prawo kierowania zapytań do członków Rady Ministrów.

11. Komitety mają prawo do reprezentacji w Bialeńskiej Izbie Wymiany.

Artykuł 6. Możliwa jest likwidacja komitetu poprzez wydanie rozporządzenia prezydenckiego, przy poparciu większości parlamentarnej.

Artykuł 7.
Anuluje się działanie Ustawy o podziale administracyjnym z dnia pierwszego czerwca 2014 r.

Artykuł 8. Ustawa wchodzi dziesięć dni po jej ogłoszeniu. Zobowiązuje się w tym czasie rząd i prezydenta do przygotowania Republiki Bialeńskiej na wejście tej ustawy.

...

Ustawa jest znacząco inspirowana pomysłem o fylach. Komitety mają mieć bardzo duże (jak dotąd) możliwości samostanowienia, przez co będziemy mieli dość ciekawą sytuację. W dalszej kolejności proponowałbym ponowne zaimplementowanie rankingu regionów i przywileje dla najaktywniejszej fyli. Jestem otwarty na wszelką krytykę i propozycje poprawek.

/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#2
Sama idea dobra, ale projekt ma wiele nieścisłości.
Cytat:2. Komitety mogą się różnić się w liczbie o jednego obywatela.
A jeśli jakiś będzie za duży, to przymusowo będzie się z niego "wyjmować" ludzi?
Cytat:2. Gdy nowy mieszkaniec uzyskuje obywatelstwo, ma prawo wybrać komitet.
Moim zdaniem pomysł z losowaniami był lepszy. Zwłaszcza, że ta fyla ma pełnić także funkcję mentorską w stosunku do nowego obywatela.
Cytat:3. Gdy powstaje nowy komitet, zawiera on umowę z innym komitetem o oddaniu nowpowstałemu komitetowi ziem.
A kto ustala brzmienie tej umowy?
Moim zdaniem lepiej byłoby nie dzielić od razu całego terytorium, tylko każdej fyli dać jakąś krainę geograficzną/historyczną i potem ewentualnie rozszerzać. Nie byłoby problemu z tymi kontrowersyjnymi umowami.
Cytat:c) właściciele majątków lennych mają prawo przyłączyć majątek do komitetu,
I odłączyć też?
Cytat:8. Komitety mają prawo ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
Z tymi nazwami geograficznymi byłbym ostrożny. Zwłaszcza na terenie samej Wyspy Bialenii, bo Anatolia to już inna bajka, tam jeszcze wiele jest do opisania.
N.N
#3
Cytat:A jeśli jakiś będzie za duży, to przymusowo będzie się z niego "wyjmować" ludzi?

Sens tego zapisu odnosi się do losowania. Nie chcemy aby połowa obywateli trafiła do jednego komitetu, no nie? Doprecyzuję.

Cytat:A kto ustala brzmienie tej umowy?
Moim zdaniem lepiej byłoby nie dzielić od razu całego terytorium, tylko każdej fyli dać jakąś krainę geograficzną/historyczną i potem ewentualnie rozszerzać. Nie byłoby problemu z tymi kontrowersyjnymi umowami.

Czyli reszta kraju nie miałaby zarządu terytorialnego? Jeśli utworzony byłby nowy komitet, to po prostu przejmowałby nieopisane jeszcze ziemie, podpisywał umowę z komitetem który tą ziemię ma i tyle. Nie rozumiem tutaj nieścisłości.

Cytat:I odłączyć też?

Oczywiście, do doprecyzowania.

Cytat:Z tymi nazwami geograficznymi byłbym ostrożny. Zwłaszcza na terenie samej Wyspy Bialenii, bo Anatolia to już inna bajka, tam jeszcze wiele jest do opisania.

Rzeczywiście, wystarczy zaznaczać, że dotyczy to jedynie Anatolii.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#4
Cytat:Sens tego zapisu odnosi się do losowania. Nie chcemy aby połowa obywateli trafiła do jednego komitetu, no nie? Doprecyzuję.
przepisu*
Jeśli tak, to dobrze, ale może powinna się to uściślić?
Cytat:Czyli reszta kraju nie miałaby zarządu terytorialnego? Jeśli utworzony byłby nowy komitet, to po prostu przejmowałby nieopisane jeszcze ziemie, podpisywał umowę z komitetem który tą ziemię ma i tyle. Nie rozumiem tutaj nieścisłości.
Obecnie cały kraj nie ma zarządu terytorialnego (włącznie z Krajem Anatolijskim, do którego także jeszcze nie powołałeś zarządu), więc w czym problem. Wink Myślę, że odbieranie jakimś fylom części terytorium prowadziłoby do spięć. Wink
N.N
#5
Zrobione. Co do zarządu terytorialnego, zaproponuj poprawkę. Smile
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#6
Cytat:1. Ustęp 2. artykułu 4. przyjmuje brzmienie:

"2. Każdemu komitetowi przysługuje:

a) kraina geograficzna na Wyspie Bialenii, poza m. st. Wolnograd i majątkami lennymi,

b) kraina geograficzna w Kraju Anatolijskim,

c) właściciele majątków lennych mają prawo przyłączyć i odłączyć swój majątek lenny od komitetu graniczącym z majątkiem lennym,

2. Wykreśla się ustęp 3. artykułu 4.
N.N
#7
Według mnie to absurd, nie da się nikogo zmusić do działania w regionie a już na pewno nie poprzez zakazanie mu wyboru tego regionu (pomysł z losowaniem). Mamy trzy regiony, w każdej chwili można utworzyć 4 (Jahołdę) i po Dreamland nam więcej?
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#8
(25.04.2015, 23:44:22)MvP link napisał(a): Według mnie to absurd, nie da się nikogo zmusić do działania w regionie a już na pewno nie poprzez zakazanie mu wyboru tego regionu (pomysł z losowaniem). Mamy trzy regiony, w każdej chwili można utworzyć 4 (Jahołdę) i po Dreamland nam więcej?

Ustawa nie mówi że regiony będą rozlosowywane. Obywatel będzie a) decydował o klimacie komitetu, b) o umiejscowieniu komitetu. Nie rozumiem w czym jest problem.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#9
Zamykamy debatę, czy nie?
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#10
(26.04.2015, 20:28:58)Konstanty Jerzy Michalski link napisał(a): Zamykamy debatę, czy nie?
Jutro.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#11
Przepraszam że się wtrącę w sprawy Parlamentu ale mam pytanie:Ile komitetów będzie i jakie będą?
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#12
(26.04.2015, 22:44:13)Fiodor Swirydiuk link napisał(a): Przepraszam że się wtrącę w sprawy Parlamentu ale mam pytanie:Ile komitetów będzie i jakie będą?

Komitetów będzie zapewne 5, a ich członkowie zostaną rozlosowane do nich. A co do tego jakie będą? To już kwestia członków komitetów. Postaram się niedługo przedstawić projekt przywilejów dla najaktywniejszych fyli.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#13
No to, dum dum dum, przechodzimy do głosowania.

Zgodnie z zapowiedzią, iż nie będę w tej reformie przeszkadzać, WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#14
ZA
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#15
Za.
N.N
#16
Przypominam parlamentarzystom o poprawce...
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#17
(27.04.2015, 20:59:18)Konstanty Jerzy Michalski link napisał(a): Przypominam parlamentarzystom o poprawce...
Głosowanie regulaminowo odbywa się i tak za całością, chyba że Marszałek poda inaczej.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#18
PRZECIW
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#19
Zamykamy głosowanie. Przeszła wersja ostateczna.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#20
/-/ Lord Konstanty Jerzy Michalski
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości