Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O OBYWATELACH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

27 grudnia 2014 r.

Artykuł 1.

1. Obywatelstwo to więź prawna między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

2. Obywatelstwo bialeńskie dzieli się na tymczasowe i stałe.

Artykuł 2.

1. Wnioskować o tymczasowe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Zarejestrowała się na forum Republiki Bialeńskiej,

b) Napisała co najmniej 10 postów,

c) Złożyła wniosek o obywatelstwo zawierający:

- imię (/imiona) i nazwisko używane w Republice Bialeńskiej,

- datę urodzeniu lub oświadczenie o ukończeniu 13 lub 18 lat,

- oświadczenie o obywatelstwach państw obcych lub ich braku,

- uzasadnienie wniosku,

- przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

2. Tymczasowe obywatelstwo bialeńskie nadać może Prezydent Republiki Bialeńskiej stosownym rozporządzeniem na okres 30 dni.

3. W przypadku złośliwego nierespektowania praw i zwyczajów obowiązujących w Republice Bialeńskiej lub nieaktywności, Prezydent ma prawo do odebrania obywatelstwa tymczasowego.

4. Obywatel tymczasowy jest w posiadaniu wszystkich prawa i obowiązków obywatelskich. Wyjątek stanowi bierne prawo wyborcze oraz prawo do piastowania stanowisk ministerialnych.

Artykuł 3.

1. Wnioskować o stałe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Spełnia warunki konieczne do uzyskania obywatelstwa tymczasowego,

b) Zamieszkuje Republikę Bialeńską od co najmniej 10 dni,

c) Napisała co najmniej 30 postów na forum,

d) Uzyskała poparcie co najmniej dwóch stałych obywateli bialeńskich,

e) Napisała wniosek o obywatelstwo zawierający elementy te same, co wniosek o obywatelstwo tymczasowe.

2. Stałe obywatelstwo bialeńskie nadaje stosownym rozporządzeniem Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma czas 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Po tym czasie wniosek zostaje automatycznie odrzucony.

4. Stałe obywatelstwo bialeńskie można utracić w wyniku:

a) Zrzeczenia się,

b) Odebrania przez sąd,

c) Nieaktywności systemowej przez okres 30 dni.

Artykuł 4.

Prezydent rozpatruje wniosek o stałe i tymczasowe obywatelstwo w ciągu 24 godzin. W przypadku niewykonania czynności przez Prezydenta owa czynność spada na wiceprezydenta.

Artykuł 5.

Ewidencję obywateli stałych i tymczasowych prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego urzędnik.

Artykuł 6.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o obywatelstwie z dnia 29 listopada 2014 r.

3. Wszystkie obywatelstwa nadane przed wejściem w życie ustawy zostają uznane za ważne oraz stałe.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O OBYWATELACH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 27 grudnia 2014 r.
wraz ze zmianą z dnia 27 lutego 2016 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa określa zasady i tryb uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatelstwo to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

3. Obywatelstwo dzieli się na stałe i tymczasowe:

a) Obywatelstwo tymczasowe uprawnia do praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej, z wyjątkiem kandydowania w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, sprawowania funkcji Ministra oraz pełnienia funkcji Sędziego Sądu Ludowego.

b) Obywatelstwo stałe uprawnia do wszelkich praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz jest obywatelstwem w pełnym znaczeniu w odniesieniu do rozdziału II Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Wnioskować o tymczasowe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Zarejestrowała się na forum Republiki Bialeńskiej,

b) Napisała co najmniej 10 postów,

c) Złożyła wniosek o obywatelstwo zawierający:

- imię (/imiona) i nazwisko używane w Republice Bialeńskiej,

- datę urodzeniu lub oświadczenie o ukończeniu 13 lub 18 lat,

- oświadczenie o obywatelstwach państw obcych lub ich braku,

- uzasadnienie wniosku,

- przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.


2. W przypadku złośliwego nierespektowania praw i zwyczajów obowiązujących w Republice Bialeńskiej lub nieaktywności, Prezydent ma prawo do odebrania obywatelstwa tymczasowego.

3. Obywatel tymczasowy jest w posiadaniu wszystkich prawa i obowiązków obywatelskich. Wyjątek stanowi bierne prawo wyborcze oraz prawo do piastowania stanowisk ministerialnych.

Artykuł 3.

1. Wnioskować o stałe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Spełnia warunki konieczne do uzyskania obywatelstwa tymczasowego,

b) Zamieszkuje Republikę Bialeńską od co najmniej 10 dni,

c) Napisała co najmniej 30 postów na forum,

d) Uzyskała poparcie co najmniej dwóch stałych obywateli bialeńskich,

e) Napisała wniosek o obywatelstwo zawierający elementy te same, co wniosek o obywatelstwo tymczasowe.

f) Posiada obywatelstwo tymczasowe od minimum 14 dni.

2. Stałe obywatelstwo bialeńskie można utracić w wyniku:

a) Zrzeczenia się,

b) Odebrania przez sąd,

c) Nieaktywności systemowej przez okres 30 dni.

Artykuł 4.

1. Prezydent rozpatruje wnioski o tymczasowe obywatelstwo w ciągu 48 godzin.

2. Prezydent rozpatruje wnioski o stałe obywatelstwo wciągu 48 godzin, od chwili spełnienia warunków na uzyskanie obywatelstwa stałego wymienionych w art. 3, ust. 1 tej ustawy.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej może odrzucić wniosek o obywatelstwo stałe, jeśli osoba ubiegająca się nie posiada obywatelstwa tymczasowego, jej zachowanie budzi zastrzeżenia lub istnieją wątpliwości co do tożsamości, lub wciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku o obywatelstwo stałe nie uzyskała poparcia określonego w art. 3, ust. 1, lit. d) tej ustawy, bądź nie spełniła w tym czasie innych warunków do uzyskania obywatelstwa stałego

4. Prezydent nadaje lub odbiera obywatelstwa tymczasowe oraz nadaje obywatelstwa stałe, bądź stwierdza utratę obywatelstwa stałego na podstawie art. 3, ust. 4 tej ustawy na drodze rozporządzenia.

5. Jeśli Prezydent nie rozpatrzy wniosków określonych w ust. 1 i 2 w przewidzianym przez ustawę czasie, obowiązek ten przechodzi na Sędziów Sądu Ludowego według stażu, a w razie braku ich powołania, wniosek rozpatruje Marszałek Parlamentu.

Artykuł 5.

Ewidencję obywateli stałych i tymczasowych prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego urzędnik.

Artykuł 6.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o obywatelstwie z dnia 29 listopada 2014 r.

3. Wszystkie obywatelstwa nadane przed wejściem w życie ustawy zostają uznane za ważne oraz stałe.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
N.N
#3
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O OBYWATELACH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa określa zasady i tryb uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatelstwo to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

3. Obywatelstwo dzieli się na stałe i tymczasowe:

a) Obywatelstwo tymczasowe uprawnia do praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej, z wyjątkiem kandydowania w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, sprawowania funkcji Ministra oraz pełnienia funkcji Sędziego Sądu Ludowego.

b) Obywatelstwo stałe uprawnia do wszelkich praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz jest obywatelstwem w pełnym znaczeniu w odniesieniu do rozdziału II Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Wnioskować o tymczasowe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Zarejestrowała się na forum Republiki Bialeńskiej,

b) Napisała co najmniej 10 postów,

c) Złożyła wniosek o obywatelstwo zawierający:

- imię (/imiona) i nazwisko używane w Republice Bialeńskiej,

- datę urodzeniu lub oświadczenie o ukończeniu 13 lub 18 lat,

- oświadczenie o obywatelstwach państw obcych lub ich braku,

- uzasadnienie wniosku,

- przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.


2. W przypadku złośliwego nierespektowania praw i zwyczajów obowiązujących w Republice Bialeńskiej lub nieaktywności, Prezydent ma prawo do odebrania obywatelstwa tymczasowego.

3. Obywatel tymczasowy jest w posiadaniu wszystkich prawa i obowiązków obywatelskich. Wyjątek stanowi bierne prawo wyborcze oraz prawo do piastowania stanowisk ministerialnych.

Artykuł 3.

1. Wnioskować o stałe obywatelstwo bialeńskie może osoba, która:

a) Spełnia warunki konieczne do uzyskania obywatelstwa tymczasowego,

b) Zamieszkuje Republikę Bialeńską od co najmniej 10 dni,

c) Napisała co najmniej 30 postów na forum,

d) Uzyskała poparcie co najmniej dwóch stałych obywateli bialeńskich,

e) Napisała wniosek o obywatelstwo zawierający elementy te same, co wniosek o obywatelstwo tymczasowe.

f) Posiada obywatelstwo tymczasowe od minimum 14 dni.

2. Stałe obywatelstwo bialeńskie można utracić w wyniku:

a) Zrzeczenia się,

b) Odebrania przez sąd,

c) Nieaktywności systemowej przez okres 30 dni,

d) Przez 'nieaktywność systemową' rozumie się brak logowania na forum Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem sytuacji, w której zapowiedziało się publicznie nieobecność do określonego terminu - w takim wypadku przez 'nieaktywność systemową' rozumie się brak logowania na forum Republiki Bialeńskiej od momentu upływu zapowiedzianej daty nieobecności.

Artykuł 4.

1. Prezydent rozpatruje wnioski o tymczasowe obywatelstwo w ciągu 48 godzin.

2. Prezydent rozpatruje wnioski o stałe obywatelstwo wciągu 48 godzin, od chwili spełnienia warunków na uzyskanie obywatelstwa stałego wymienionych w art. 3, ust. 1 tej ustawy.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej może odrzucić wniosek o obywatelstwo stałe, jeśli osoba ubiegająca się nie posiada obywatelstwa tymczasowego, jej zachowanie budzi zastrzeżenia lub istnieją wątpliwości co do tożsamości, lub wciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku o obywatelstwo stałe nie uzyskała poparcia określonego w art. 3, ust. 1, lit. d) tej ustawy, bądź nie spełniła w tym czasie innych warunków do uzyskania obywatelstwa stałego

4. Prezydent nadaje lub odbiera obywatelstwa tymczasowe oraz nadaje obywatelstwa stałe, bądź stwierdza utratę obywatelstwa stałego na podstawie art. 3, ust. 4 tej ustawy na drodze rozporządzenia.

5. Jeśli Prezydent nie rozpatrzy wniosków określonych w ust. 1 i 2 w przewidzianym przez ustawę czasie, obowiązek ten przechodzi na Sędziów Sądu Ludowego według stażu, a w razie braku ich powołania, wniosek rozpatruje Marszałek Parlamentu.

Artykuł 5.

Ewidencję obywateli stałych i tymczasowych prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego urzędnik.

Artykuł 6.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o obywatelstwie z dnia 29 listopada 2014 r.

3. Wszystkie obywatelstwa nadane przed wejściem w życie ustawy zostają uznane za ważne oraz stałe.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]


USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.
2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:
1) przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,
2) przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Rozdział II
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) numer NPE nadany przez ministerstwo ds. wewnętrznych,
3) uzasadnienie i krótka informacja o sobie o długości minimum 6 zdań,
4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem.
2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej.
3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.
4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział III
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,
2) długotrwałej nieobecności,
3) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom,
4) śmierci.

Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Rozdział IV
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem pkt. 3) ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.
4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.
5. W przypadku określonym w pkt. 3), art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.
6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.
7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]


Artykuł 12.

1. Jeśli Prezydent Republiki Bialeńskiej nie rozpatrzy wniosków w terminach określonych w ust. 1, art. 8 oraz ust. 3, art. 11 wnioski te rozpatrują osoby według sukcesji prezydenckiej z 48 godzinnym terminem.
2. Postanowienia w sprawach dotyczących kwestii obywatelstwa Republiki Bialeńskiej muszą zostać wydane w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku bądź zaistnienia sytuacji określonej w ustawie. W przypadku niedotrzymania tego terminu obowiązek ten przechodzi na osoby według sukcesji prezydenckiej z 48 godzinnym terminem.

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.
2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.

[ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:

1. Przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,

2. Przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

[ROZDZIAŁ II - NADANIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) numer NPE nadany przez ministerstwo ds. wewnętrznych,

3) uzasadnienie i krótka informacja o sobie o długości minimum 6 zdań,

4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

[ROZDZIAŁ III - UTRATA OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,

2. Długotrwałej nieobecności,

3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom,

4. Śmierci.

Artykuł 10.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.

2. Po 30 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

a) Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

b) O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum.

5a. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

[ROZDZIAŁ IV - PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem ust. 3. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.

5. W przypadku określonym w ust. 3., art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.

6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny.

[ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Artykuł 12.

[UCHYLONY.]

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#6
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.

[ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:

1. Przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,

2. Przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

[ROZDZIAŁ II - NADANIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) [UCHYLONY.]

3) uzasadnienie i krótka informacja o sobie o długości minimum 6 zdań,

4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

[ROZDZIAŁ III - UTRATA OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,

2. Długotrwałej nieobecności,

3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom,

4. Śmierci.

Artykuł 10.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.

2. Po 30 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

a) Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

b) O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum.

5a. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

[ROZDZIAŁ IV - PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem ust. 3. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.

5. W przypadku określonym w ust. 3., art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.

6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny.

[ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Artykuł 12.

[UCHYLONY.]

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#7
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 23 lipca 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:

1. Przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,

2. Przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Rozdział II
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) [UCHYLONY.]

3) uzasadnienie i krótką informacja o sobie,

4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział III
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,

2. Długotrwałej nieobecności,

3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom,

4. Śmierci.

Artykuł 10.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.

2. Po 30 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

a) Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

b) O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum.

5a. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Rozdział IV
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem ust. 3. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.

5. W przypadku określonym w ust. 3., art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.

6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 12.

[UCHYLONY.]

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#8
[official]
USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 23 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 5 września 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.

2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:

1. Przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,

2. Przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Rozdział II
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) [UCHYLONY.]
3) uzasadnienie i krótką informacja o sobie,
4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział III
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,

2. Długotrwałej nieobecności,

3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom,

4. Śmierci.

Artykuł 10.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.

2. Po 30 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum.

5a. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Rozdział IV
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem ust. 3. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.

5. W przypadku określonym w ust. 3., art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.

6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 12.

[UCHYLONY.]

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

[podpis]Hewret Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości