Postulatów trochę
#21
(17.06.2015, 21:52:44)AndrzejSwarzewski link napisał(a): Nie, nie jest. Prawo musi odstraszać od popełniania przestępstw.

Owszem, jest. A zsumowawszy wszystkie obelgi pewnej osoby na kanale IRC w stosunku do innych czatujących, to by chyba ta osoba nigdy z więzienia nie wyszła. Maciej, nacjonalizujta IRC-a. Sad
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#22
Myślę, że w związku  z pozbyciem się z IRC "pewnej osoby" postulat dot. naclonalizacji kanału nie jest już aż tak potrzebny.
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
Odpowiedz
#23
No to dobra, zanim zgłosimy się do Parlamentu z poprawką do ustawy o incompatiblitas (sprawa do załatwienia w pierwszej kolejności, IRC ma czas, on będzie drugi w kolejce), to ustalmy, co należy w niej zmienić.Po połączeniu moich i Kristiana pomysłów wyjdzie coś takiego:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png][/img]

USTAWA O INCOMPATIBILITAS

[align=center]29 styczeń 2014 r.

Artykuł 1.

Zasadę niepołączalności stanowisk, dalej zwaną "incompatibilitas", rozumie się jako ochronę przed zajmowaniem innego stanowiska w szczeblach władz centralnych przez obywatela który piastuje już jedno stanowisko we władzach centralnych lub przez obywatela, który piastuje już stanowisko we władzach centralnych państwa obcego.

Artykuł 2.

1. Nie można łączyć funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej ze stanowiskiem ministerskim.

2. Nie można łączyć funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej z funkcją ambasadora Republiki Bialeńskiej w państwie obcym, ani z funkcją ambasadora państwa obcego w Republice Bialeńskiej.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej nie może być Prezesem Sądu Krajowego, ani Prezesem Policji Krajowej.

4. Nie można łączyć funkcji Prezydenta, Wiceprezydenta, szefa rządu lub Ministra Spraw Zagranicznych z funkcją głowy państwa, zastępcy głowy państwa, szefa rządu lub ministra ds. zagranicznych oraz ich odpowiedników w państwie obcym.

5. Nie można łączyć funkcji Sędziego z żadną funkcją publiczną w państwie obcym, ani też Sędzia nie może posiadać obywatelstwa żadnego państwa obcego.

6. Prezes Policji Krajowej nie może łączyć swojej funkcji z żadną funkcja publiczną w państwie obcym.

Artykuł 3.

W przypadku złamania przez osobę piastującą któreś z wyżej wymienionych stanowisk którejś z zasad, Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej stwierdza stosownym rozporządzeniem jej dymisję.

1. Przez: "stosowne rozporządzenie" rozumie się prawnie ważne rozporządzenie zawierające nastepujące (poza wymienionymi w ustawie o Biuletynie Ustaw z dnia 14 sierpnia 2014 r.) elementy:

a) Wskazanie złamanego punktu niniejszej ustawy,

b) Dowód/dowody złamania w załączniku, w formie zrzutu ekranu oraz linku,

c) Pisemne uzasadnienie.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.(-) Andrzej Swarzewski

I dopowiadając: w tym uzasadnieniu z p. c art. 3 chodzi np. o przepis prawny z danego państwa obcego stwierdzający, że dana osoba posiada obywatelstwo tegoż państwa w momencie pełnienia w RB funkcji objętej ustawą. Zrzut ekranu i link wymagane są równocześnie po to, by uniknąć kontrowersji. Bandicama chyba każdy umie ściągnąć. Wink Zrzut ekranu z telefonu też nie jest wielką filozofią.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#24
(18.06.2015, 19:54:14)Zdzisław Marlena Pytkiewicz link napisał(a): Myślę, że w związku  z pozbyciem się z IRC "pewnej osoby" postulat dot. naclonalizacji kanału nie jest już aż tak potrzebny.

Parogodzinny ban powinien wystarczyć. Tę osobę odbanowałem. Smile

Macieju, mnie ona w pełni odpowiada. Smile Co do nacjonalizacji IRC-a, dzisiaj powinienem przygotować ustawę.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#25
Trzecia rzecz do zrobienia to zrobienie czegoś z ustawami gospodarczymi. Bo dziś właśnie zakończyło się ich trzymiesięczne zawieszenie. Pomysły Janka się nie sprawdziły... Przedłużamy to dalej?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#26
(20.06.2015, 13:56:12)Maciej Kamiński link napisał(a): Trzecia rzecz do zrobienia to zrobienie czegoś z ustawami gospodarczymi. Bo dziś właśnie zakończyło się ich trzymiesięczne zawieszenie. Pomysły Janka się nie sprawdziły... Przedłużamy to dalej?
Naturalnie. Tongue A tutaj moja propozycja ws. IRC-a:

Cytat:Artykul 1.

Bialeński Kanał IRC, dalej zwany kanałem IRC, jest kanałem IRC dostępnym pod adresem „#bialenia” w sieci MizureNET, dostępnej pod adresen irc.mizure.net.

Artykuł 2.

Uprawnienia operatora na kanale IRC przysługują Prezesowi Policji Krajowej pod warunkiem, że korzysta on z konta zarejestrowanego w sieci MizureNET.

Artykuł 3.

Owner kanału IRC może przeprowadzić wybory na półoperatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaznaczając, że:
1. Wybory przeprowadzone zostają na kanale IRC.
2. W wyobrach bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie obywatele Republiki Bialeńskiej.
3. Dodatkowym wymogiem koniecznym do posiadania biernego prawa wyborczego jest korzystanie z zarejestrowanego konta w sieci MizureNET.
3. Owner kanału IRC zobowiązany jest to powiadomienia o wyborach na jednym z miejsc Publicznych Republiki Bialeńskiej, z zastrzeżeniem, że nie może być to kanał IRC.
4. Wyborca oddaje tylko jeden głos.
5. Wybory odbywają się na zasadzie turowej, czyli co turę odpada kandydat o najmniejszym poparciu.
6. Remis rozstrzyga się na korzyść kandydata, dłużej nieprzerwanie posiadającego obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 4.

Owner, operator jak i półoperatorzy mogą:
1. „Wykopać” z kanału IRC osobę, której zachowanie na kanale IRC jest nieporządane ze względu na interes publiczny.
2. Uciszyć osobę, która „spamuje”.
3. Zbanować osobę, która zgodnie z Kodeksem Cywlino-Karnym nie może wypowiadać się w miejscach publicznych Republiki bialeńskiej.

Artykuł 5.

Za niegzekwowanie postanowień artykułu 4. operator jak i półoperatorzy mogą zostać pozbawieni swoich uprawnień na kanale IRC. Ponadto, owner może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:
1. Skończyla się jego dwumiesięczna kadencja.
2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.
3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 6.

1. Do artykułu 2. Kodeksu Cywilno-Karnego dodaje się podpunkt f) o brzmieniu:
Cytat:na bialeńskim kanale IRC
2. Po przeprowadzeniu pierwszych wyborów, osoby posiadające uprawnienia tracą je.
3. Ustawa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.
4. Wraz z jej opublikowaniem, wygasają wszystkie dotychczasowo dane bany.
Resztę szabloniku dorobicie sobie sami, jeżeli propozycja wam odpowiada.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#27
Ostatecznie będzie wyglądało jakoś tak:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O NACJONALIZACJI BIALEŃSKIEGO KANAŁU IRC

xx czerwca 2015 r.

Artykuł 1.

Bialeński Kanał IRC, dalej zwany kanałem IRC, jest kanałem IRC dostępnym pod adresem „#bialenia” w sieci MizureNET, dostępnej pod adresen irc.mizure.net.

Artykuł 2.

Uprawnienia operatora na kanale IRC przysługują Prezesowi Policji Krajowej pod warunkiem, że korzysta on z konta zarejestrowanego w sieci MizureNET.

Artykuł 3.

Owner kanału IRC może przeprowadzić wybory na półoperatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaznaczając, że:
1. Wybory przeprowadzone zostają na kanale IRC.
2. W wyobrach bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie obywatele Republiki Bialeńskiej.
3. Dodatkowym wymogiem koniecznym do posiadania biernego prawa wyborczego jest korzystanie z zarejestrowanego konta w sieci MizureNET.
3. Owner kanału IRC zobowiązany jest to powiadomienia o wyborach na jednym z miejsc Publicznych Republiki Bialeńskiej, z zastrzeżeniem, że nie może być to kanał IRC.
4. Wyborca oddaje tylko jeden głos.
5. Wybory odbywają się na zasadzie turowej, czyli co turę odpada kandydat o najmniejszym poparciu.
6. Remis rozstrzyga się na korzyść kandydata, dłużej nieprzerwanie posiadającego obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 4.

Owner, operator jak i półoperatorzy mogą:
1. „Wykopać” z kanału IRC osobę, której zachowanie na kanale IRC jest nieporządane ze względu na interes publiczny.
2. Uciszyć osobę, która „spamuje”.
3. Zbanować osobę, która zgodnie z Kodeksem Cywlino-Karnym nie może wypowiadać się w miejscach publicznych Republiki bialeńskiej.

Artykuł 5.

Za niegzekwowanie postanowień artykułu 4. operator jak i półoperatorzy mogą zostać pozbawieni swoich uprawnień na kanale IRC. Ponadto, owner może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:
1. Skończyla się jego dwumiesięczna kadencja.
2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.
3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 6.

1. Do artykułu 2. Kodeksu Cywilno-Karnego dodaje się podpunkt f) o brzmieniu:
Cytat:na bialeńskim kanale IRC
2. Po przeprowadzeniu pierwszych wyborów, osoby posiadające uprawnienia tracą je.
3. Ustawa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.
4. Wraz z jej opublikowaniem, wygasają wszystkie dotychczasowo dane bany.

(-)
Aczkolwiek zmieniłbym jakoś pierwsze zdanie artykułu 5, bo jest zwyczajnie nielogiczne.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#28
(22.06.2015, 14:30:20)Maciej Kamiński link napisał(a): Aczkolwiek zmieniłbym jakoś pierwsze zdanie artykułu 5, bo jest zwyczajnie nielogiczne.

Jak tak czytam, to sam nie wiem, co myślałem podczas jego pisania. Poprawiam art. 5. na:
Cytat:Owner może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:
1. Skończyla się jego dwumiesięczna kadencja.
2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.
3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#29
Podbijam. W artykule 4. zamiast uciszyć dać "wykopać". Zgłosi ktoś do parlamentu? Tongue
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#30
(23.06.2015, 15:40:58)Kristian Iversen link napisał(a): Podbijam. W artykule 4. zamiast uciszyć dać "wykopać". Zgłosi ktoś do parlamentu? Tongue
To już wersja ostateczna? Jeżeli tak, to zgłoszę jutro rano (dajmy innym szansę skomentować poprawki, chociaż pewnie i tak nie skorzystają).
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#31
Zgodnie z z Art. 5 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej proponuję zmienić w tejże ustawie słowo "owner" na "właściciel".
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
Odpowiedz
#32
(23.06.2015, 16:16:37)Zdzisław Marlena Pytkiewicz link napisał(a): Zgodnie z z Art. 5 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej proponuję zmienić w tejże ustawie słowo "owner" na "właściciel".

W zasadzie można by.  Użyłem słowa "owner" tylko i wyłącznie dlatego, iż w żargonie IRC-owskim tak właśnie się nazywa właścicieli kanałów. Niemniej jednak – zgadzam się w pełni.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#33
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POPRAWKA DO REGULAMINU PARLAMENTU

xx czerwca 2015 r.

Artykuł 1.

Wykreśla się artykuły 1. oraz 2. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 2.

Ustęp 1. artykułu 4. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku  przyjmuje brzmienie:
Cytat:Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Parlamentu.

Artykuł 3.

Dodaje się do artykułu 4. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku ustęp 7. w brzmieniu:
Cytat:Terminy o których mowa w 2. oraz 5. mogą zostać wydłużone, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Artykuł 4.

Wykreśla się podpunkt a) ustępu 2. artykułu 5. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 5.

Wykreśla się ustęp 3. artykułu 7. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 6.

Dodaje się do artykułu artykułu 7. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku ustęp 4. w brzmieniu:
Cytat:W przypadku nieobecności parlamentarzysty na pięciu głosowaniach z rzędu, Marszałek Parlamentu ma prawdo do pozbawienia niewypełniającego swoich obowiązków parlamentarzysty mandatu stosownym rozporządzeniem.

Artykuł 7.

Podpunkt a) ustępu 1. artykułu 8. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjmuje brzmienie:
Cytat:parlamentarzyści

Artykuł 8.

Ustęp 3. artykułu 8. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjmuje brzmienie:
Cytat:W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, Marszałek Parlamentu ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie Republiki Bialeńskiej. W przypadku recydywy – ma prawo do uniemożliwienia wstępu tej osobie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej

Artykuł 9.

Ustawa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(–)

Liczę na Twoją recenzję, Macieju. :3
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#34
A ja wprowadziłbym w tej chwili prawo dyskusji dla każdego.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#35
(24.06.2015, 15:46:54)Hugon Hewret link napisał(a): A ja wprowadziłbym w tej chwili prawo dyskusji dla każdego.

Przy tylu obywatelach? Tongue Burdelik mały by nam się zrobił.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#36
I tak legislatywą interesuje się max. 5-6 osób.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#37
(24.06.2015, 16:46:04)Hugon Hewret link napisał(a): I tak legislatywą interesuje się max. 5-6 osób.

Co nie zmienia faktu, że ktoś nam złorzeczący mógłby narobić trochę zamieszania w gmachu Parlamentu, który jednak poważną instytucją powinien być. Dlatego tez nie możemy dopuścić nawet możliwości takiej kompromitacji, przynajmniej w moim mniemaniu. Przypomniało mi się jedno - zapomniałem dodać marszałka seniora. Już poprawiam:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POPRAWKA DO REGULAMINU PARLAMENTU

xx czerwca 2015 r.

Artykuł 1.

Wykreśla się artykuły 1. oraz 2. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 2.

Ustęp 1. artykułu 4. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku  przyjmuje brzmienie:
Cytat:Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Parlamentu.

Artykuł 3.

Dodaje się do artykułu 4. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku ustęp 7. w brzmieniu:
Cytat:Terminy o których mowa w 2. oraz 5. mogą zostać wydłużone, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Artykuł 4.

Wykreśla się podpunkt a) ustępu 2. artykułu 5. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 5.

Wykreśla się ustęp 3. artykułu 7. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Artykuł 6.

Dodaje się do artykułu artykułu 7. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku ustęp 4. w brzmieniu:
Cytat:W przypadku nieobecności parlamentarzysty na pięciu głosowaniach z rzędu, Marszałek Parlamentu ma prawdo do pozbawienia niewypełniającego swoich obowiązków parlamentarzysty mandatu stosownym rozporządzeniem.

Artykuł 7.

Podpunkt a) ustępu 1. artykułu 8. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjmuje brzmienie:
Cytat:parlamentarzyści

Artykuł 8.

Ustęp 3. artykułu 8. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjmuje brzmienie:
Cytat:W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, Marszałek Parlamentu ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie Republiki Bialeńskiej. W przypadku recydywy – ma prawo do uniemożliwienia wstępu tej osobie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej

Artykuł 9.

Dodaje się ustęp 1a do artykułu 3. Regulaminu Parlamentu z dnia 27 grudnia 2013 roku w brzmieniu:
Cytat:Do czasu wyboru Marszałka Parlamentu, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, mianowany na to stanowisko przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej spośród grona parlamentarnego.

Artykuł 10.

Ustawa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(–)

Się rozpędziłem z tymi ustawami.  ^^ W takim tempie to chyba będę kandydował w następnych wyborach parlamentarnych.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#38
Po co chcesz wykreślać artykuł 2?
Dodałbym, że ta potrzeba winna być uzasadniona.
Reszta to albo dobre pomysły, albo nadanie formalności dotychczasowym praktykom.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#39
(24.06.2015, 22:52:08)Maciej Kamiński link napisał(a): Po co chcesz wykreślać artykuł 2?

Ustawa nie powinna mówić, że coś robi. Powinna to po prostu robić. Tongue
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#40
Właściwie...dlaczego tutaj rozmawia się o ustawach, zgłasza poprawki itp. a nie w gamchu parlamentu?
(-) Dan Mark
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości