Postulatów trochę
#41
(25.06.2015, 18:26:33)Dan Mark link napisał(a): Właściwie...dlaczego tutaj rozmawia się o ustawach, zgłasza poprawki itp. a nie w gamchu parlamentu?

Ale one są zgłaszane przez Maćka. Ja nie jestem parlamentarzystą, więc nie mogę się w nim wypowiadać.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#42
(25.06.2015, 18:26:33)Dan Mark link napisał(a): Właściwie...dlaczego tutaj rozmawia się o ustawach, zgłasza poprawki itp. a nie w gamchu parlamentu?
Bo Kristian nie ma inicjatywy ustawodawczej.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#43
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

PROJEKT POPRAWKI DO USTAWY O SĄDOWNICTWIE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 r.

xx czerwca 2014 r.

Artykuł 1.

Wykreśla się z ustawy o sądownictwie z dnia 17 września 2014 r.:

1. Ustęp 3. artykułu 1.

2. Ustęp 4. artykułu 1. wraz z jego wszystkimi podpunktami

3. Artykuł 3. wraz z jego wszystkimi ustępami.

Artykuł 2.

Zmienia się:

1. Brzmienie ustępu 5. artykułu 1. ww. ustawy na:
Cytat:Od wyroku Sądu Ludowego można się odwołać do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w przypadku uznania zasadności odwołania kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, powołując przy tym innego sędziego do tej rozprawy.

2. Brzmienie ustępu 1. artykułu 2. ww. ustawy na:
Cytat:Sędzią może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, nieposiadający obywatelstwa innej mikronacji.

3. Brzmienie ustępu 5. artykułu 4. ww. ustawy na:
Cytat:Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.

4. Brzmienie ustępu 4. artykułu 6. ww. ustawy na:
Cytat:Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma sędzia oraz strony procesu.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie wraz z opublikowaniem jej w Biuletynie Ustaw.

(–)

Nie wiem tylko, czy powinienem użyć słowa „państwo”, czy „mikronacja” to jednak dobry pomysł.
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#44
Po długim myśleniu stwierdzam, że tą poprawkę należy połączyć z likwidacją ustawy o NT, czym się jutro zajmę.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#45
W sumie skoro likwidujemy NT, to raczej nie ma sensu powoływać osób na to stanowisko?
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
Odpowiedz
#46
(29.06.2015, 21:01:25)Markus Wettin link napisał(a): W sumie skoro likwidujemy NT, to raczej nie ma sensu powoływać osób na to stanowisko?
Tak, dokładnie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#47
Chyba że ktoś chce sobie wpisać do opisu "Były członek Trybunału Najwyższego", to niech mi napisze na PW.
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
Odpowiedz
#48
Moja propozycja modyfikacji projektu tak, by od razu załatwił wszystkie nieścisłości, sprzeczności i problemy związane z sądownictwem:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

PROJEKT POPRAWKI DO USTAWY O SĄDOWNICTWIE I KODEKSU CYWILNO-KARNEGO ORAZ LIKWIDACJI USTAWY O TRYBUNALE NAJWYŻSZYM

xx lipca 2014 r.

Artykuł 1.

Wykreśla się z ustawy o sądownictwie z dnia 17 września 2014 r.:

1. Ustęp 3. artykułu 1.

2. Ustęp 4. artykułu 1. wraz z jego wszystkimi podpunktami.

3. Ustęp 6. artykułu 1.

3. Artykuł 3. wraz z jego wszystkimi ustępami.

Artykuł 2.

Zmienia się:

1. Brzmienie ustępu 5. artykułu 1. ww. ustawy na:
Cytat:Od wyroku Sądu Ludowego można się odwołać do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w przypadku uznania zasadności odwołania kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, powołując przy tym innego sędziego do tej rozprawy.

2. Brzmienie ustępu 1. artykułu 2. ww. ustawy na:
Cytat:Sędzią może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, nieposiadający obywatelstwa innej mikronacji.

3. Brzmienie ustępu 5. artykułu 4. ww. ustawy na:
Cytat:Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.

4. Brzmienie ustępu 4. artykułu 5. na:
Cytat:Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana naganą lub pozbawieniem wolności do dwóch dni (w przypadku recydywy) przez sędziego prowadzącego proces - dotyczy to również terminowości stawiennictwa.

5. Brzmienie ustępu 4. artykułu 6. ww. ustawy na:
Cytat:Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma sędzia oraz strony procesu.

Artykuł 3.

Wykreśla się z Kodeksu Cywilno-Karnego z dnia 31 grudnia 2013 r.:

1. Punkt a artykułu 5.

2. Artykuł 6.

Artykuł 4.

Zmienia się brzmienie ustępu 1. artykułu 8. ww. kodeksu na:
Cytat:Sąd może pozbawić wolności na okres nie dłuższy od trzech miesięcy.

Artykuł 5.

1. Likwiduje się działanie ustawy o Trybunale Najwyższym z dnia 27 grudnia 2014 r.

2. Wszystkie kompetencje Trybunału Najwyższego zostają przekazane Sądowi Ludowemu.

3. Wszystkie rozprawy prowadzone przez Trybunał Najwyższy zostaną dokończone przez Sąd Ludowy.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwila ogłoszenia.

(–)
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#49
Konstytucja i tak NT przewiduje… a wątpię, że ta poprawka przejdzie głosami 2/3 parlamentu. Warto w ten sposób pogrążać likwidację OC? Wink
(–) Kristian Arped
Odpowiedz
#50
No to najpierw zgłosimy zmianę Konstytucji.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#51
Zobaczmy zatem, w imię złotej łopaty imienia Hostka 80, jak wygląda realizacja tych wiekowych haseł na dzień dzisiejszy.

1. Zrealizowane, dość konsekwentnie się tego trzymamy.
2. Zrealizowane.
3. Niezrealizowane.
4. Zrealizowane w Parlamencie. W przypadku Prezydenta rozwiązane zostało poprawką o przysięgach.
5. Niezrealizowane, acz zdarzały się, jeżeli pamięć mnie nie myli, wybory robione wprzód.
6. Kombinowano nad tym faktem (seniorat dziedziczył wszak przez dłuższy czas marszałek poprzedniej kadencji), ale ostatecznie pomysł zarzucono.
7. Do pewnego stopnia zrealizowane (ale tylko na kanale IRC).
8. Na papierze zrealizowane.
9. Niezrealizowane, acz z ideą kombinowano, zwłaszcza w kwestiach stowarzyszenia.
10. Per se niezrealizowane, ale idea poszła w kierunku innych urzędów i trwa tam sobie do dziś.
11. Zrealizowane.
12. Niezrealizowane, a nawet wyklęte.
13. Podjęto próbę realizacji, ale nieudaną.
14. Definitywnie niezrealizowane.
15. Zrealizowane.
16. Per se niezrealizowane, ale poruszana kwestia została uregulowana.
17. Było realizowane w mniejszym czy większym stopniu, jednakże, na chwilę obecną przycichło, jak i cała polityka zagraniczna zresztą.
18. Zrealizowane. Acz nieco na papierze.
19. Zrealizowane, acz nie zawsze przestrzegane.
20. Zrealizowane.
21. Niezrealizowane, acz idea trwa.
22. Niezrealizowane, a wręcz poszło w odwrotną stronę.
23. Zrealizowane.
24. Niezrealizowane... a szkoda.
25. Zrealizowane, acz ostatnimi czasy praktycznie zapomniane.
26. Zrealizowane.
27. Zrealizowane... per se, bo odwrotna idea nadal się ciągnie.
28. Było realizowane, a potem zrobił się z tego kryzys... A z kryzysu następnie wynikł tragiczny błąd.
29. Było zrealizowane, powiedzmy, po czym rzeczony samorząd rozwiązano (ale trwa w naszych sercach i na paru papierkach w kieszeniach osób prywatnych).
30. Zrealizowane w stopniu niepełnym. Acz się chwieje.
31. Tylko szczątkowo zrealizowane - konduktor może odsyłać akty prawne do Sądu, ale jest to fakultatywne.

Czyli, ogólnie rzecz ujmując, całkiem przewidujący był Kryśka swego czasu. Większość tematów została załatwiona przynajmniej w jakimś stopniu, a jedynie 5 propozycji z 31 okazało się chybionymi strzałami.

Temat wypłynął ponownie na powierzchnię dla młodzieży i dla ludzi.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości