Akt Oskarżenia przeciwko Pseudocarycy Pseudoimperium A. Dostojewskiej
#41

Wysoki Sądzie,
jak już było to wielokrotnie podkreślane nie uznawałam tej umowy, gdyż twierdziłam, iż nie weszła ona w życie bo nie była ratyfikowana i umieszczona w Monitorze Brodryjskim, czemu ja nie jestem winna, bo objęłam oficjalnie władzę w bardzo długi okres czasu od jej zawarcia.

Postów Pana KJM nie usuwałam, a jeśli usunęłam to proszę o dowody.

Granie tutaj logami z irc, jeszcze wtedy nie państwowego, jest wysoce nieuczciwe, gdyż gdybym miała do nich dostęp to również mogłabym pokazać dowody obarczające winą oskarżyciela, jego pełnomocnika oraz Konstantego Jerzego Michalskiego.
A jak wiadomo pan Iversen nie chce ich udostępnić.
Cytat: Wysoki Sądzie,

potwierdza również iż przekraczała uprawnienia, zasadniczo nadawała sobie te uprawnienia, bo w tamtym momencie nie sprawowała nawet funkcji regentki, a wyprawiała się na misje dyplomatyczne, o których ja, jako prezydent kiedy te rzekome misje miały miejsce, nic nie wiedziałem, nie podjęta była nawet próba poinformowania mnie. 

Co do tej wypowiedzi...
Sprawy wewnętrzne Brodrii i to czy byłam regentką, czy nie to sprawa moja i ówczesnego Cara Mikołaja, jeżeli on nie wyrażał zastrzeżeń to nie widzę powodów aby wyrażała je pan KJM.
Pragnę dodać, że ciężko było o czymkolwiek informować pana Michalskiego, który w trakcie swej prezydentury był praktycznie rzecz ujmując w ogóle nieaktywny i czynił rażące zaniedbania.
#42
Wysoki Sądzie,

jeszcze z z tematu interpretacji tego zdania: dopełnienie bliższe, w językach indoeuropejskich, a przynajmniej na pewno w języku polskim, tudzież angielskim, powinno zawsze znajdować się jak najbliżej słowa które określa. Innymi słowy mówiąc – być w sąsiadującej pozycji. Nie wiem jak mogę bliżej wyjaśnić coś, co powinno być oczywiste.

Sz. p. Oskarżona,

podpunkt d) art. 2. KCK. Smile Nikt oskarżonej posiadania logów nie zabraniał.
(–) Kristian Arped
#43
Wysoki Sądzie,

Pozwolę się odnieść do wypowiedzi oskarżonej.

Cytat:Pragnę dodać, że ciężko było o czymkolwiek informować pana Michalskiego, który w trakcie swej prezydentury był praktycznie rzecz ujmując w ogóle nieaktywny i czynił rażące zaniedbania.

Jest to prawdą iż byłem nieaktywny, aczkolwiek gdyby pani napisała na pw lub na gg, czyli we wszystkich drogach kontaktu niejawnego jakie posiadałem, to z pewnością odpisałbym, więc takie tłumaczenie nic nie daje.

Mam prośbę, nie wiem czy Wysoki Sąd ją zaakceptuje, aczkolwiek niech oskarżona rozwinie temat tychże misji dyplomatycznych.

z wyrazami estymy,


PS Szanowna regentko, nie pana, a lorda, jeśli można prosić.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#44
Wysoki Sądzie!

Proszę o upomnienie wobec pana Michalskiego, gdyż nie jest ani Oskarżycielem ani pełnomocnikiem.

Gwoli ''akcji dyplomatycznych'' pragnę przypomnieć, że w czasie w którym o nich wspominałam trwał mój eksperyment czarnego PR'u.
#45
(04.07.2015, 18:24:19)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a): Wysoki Sądzie!

Proszę o upomnienie wobec pana Michalskiego, gdyż nie jest ani Oskarżycielem ani pełnomocnikiem.

Gwoli ''akcji dyplomatycznych'' pragnę przypomnieć, że w czasie w którym o nich wspominałam trwał mój eksperyment czarnego PR'u.

Wysoki Sądzie!

Będzie to moja ostatnia wypowiedź. Czarny PR nie zwalnia panią z odpowiedzialności karnej.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#46
Lordzie Michalski - proszę się miarkować. Udzielam Lordowi srogiego upomnienia i nakładam baaardzo dużą grzywnę.  >Big Grin
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#47
Zapraszam strony do przedstawienia stanowisk końcowych.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#48
Wysoki Sądzie,

[justify]niniejsza rozprawa dowodzi tego, jakim szacunkiem darzy oskarżona Republikę, jej obywateli oraz sojuszników – żadnym. Brak również skruchy w działaniu oskarżonej, nawet zabrakło przeprosin za cenzurowanie postów. Powoływanie się na klauzulę niewiedzenia jest pozbawione sensu wg prawodawstwa bialeńskiego, a przedstawione przeze mnie dowody jednoznacznie wskazują na słuszność oskarżeń mojego klienta. Dlatego też wnoszę o ukaranie oskarżonej maksymalnym wymiarem kary – karą śmierci.[/justify]
(–) Kristian Arped
#49
Wysoki Sądzie!

W moim imieniu głos zabierze mój Pełnomocnik.
#50
Wysoki Sądzie!

Obrona utrzymuje, iż Oskarżona popełniła czyny zabronione w dobrej wierze oraz dla dobra Carstwa Brodryjskiego, za które odpowiada. Wszelkie błędy wynikały z niedostatecznej znajomości prawa.
Proponuję, aby Wysoki Sąd nadzwyczajnie złagodził wymiar kary, uznając Oskarżoną za więźnia politycznego, a w zamian wymierzył dodatkową karę w postaci prac społecznych polegających na dokształceniu się z zakresu prawa bialeńskiego.

Z wyrazami estymy.
N.N
#51
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 5 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maria von Primisz

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca br.
sprawy przeciw:Aleksandrze Izabelli Dostojewskiej-Swarzewskiej
oskarżonej przez: Zdzisława Marlenę Pytkiewicz
o Podejmowanie działań mających na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej. (ust.2.art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego)
Publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiego lub Republiki Bialeńskiej (ust.11.art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego)
Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego (ust.12.art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego)
Przekroczenie uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji w Republice (ust.18.art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego)
Niewykonywanie obowiązków określonych prawem (ust.17.art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego)

Art. 1

Uznaje się oskarżoną winną złamania u.2., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2

Uznaje się oskarżoną winną złamania u.11., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.3

Uznaje się oskarżoną winną złamania u. 12, art. 12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 4

Uznaje się oskarżoną winną złamania u. 18, art. 12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 5

Uznaje się oskarżoną winną złamania u. 17, art. 12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 6

W związku z ww. winami oskarżonej wymierza się karę łączną w postaci pozbawienia życia w dowolny wskazany przez Prezesa Policji Krajowej sposób.

Art. 7

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art. 8

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]W opinii sądu słowa oskarżonej w przytoczonych przez oskarżyciela tematach, nie pozwalają mieć wątpliwości co do intencji oskarżonej aby oderwać Cesarstwo Brodyjskie od Republiki. Wypowiedzi takie jak: Kończy to dyskusję o podległości Carstwa względem Republiki. Umowa jest nie ważna. ; to nasza droga do wyzwolenia  są w opinii sądu jednoznaczne.  Sąd przy tym nie zgadza się z argumentacją obrony jakoby oskarżona miała działać w dobrej wierze, trudno tak traktować jakiekolwiek próby zachwiania integralności terenów Republiki. Pragnę tu wspomnieć że ogólnie przyjętym sposobem rozwiązywania wątpliwości natury prawnej jest konsultacja z bardziej doświadczonymi w tej materii osobami, oraz rozmowy mające na celu rozwiązanie problemu, a nie publiczne ataki i poddawanie pod wątpliwość przyjętej sytuacji międzypaństwowej, bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

Również co do 2 zarzutu oskarżyciela sąd przychylił się pozytywnie, określania Bialenii jako bagno (http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...0#msg34160.) Te słowa w opinii sądu ewidentnie odnosiły się do stanu poddaństwa Republice oraz do elit tejże Republiki (Marszałek Sejmu i Prezydent), a nie do obecnej sytuacji. Rzeczą która świadczy w opinii Sądu o słuszności tej interpretacji jest forma gramatyczna zastosowana przez Oskarżoną, bagno zostało użyte z całą pewnością jako rzecz w której się kisi w opinii oskarżonej Brodia, a trudno żeby państwo kisiło się w jakiejś sytuacji (notabene obecna sytuacja została spowodowana działaniami oskarżonej, ale to nie jest przedmiotem tej rozprawy).

Dalsza lektura wypowiedzi oskarżonej na terenie Carstwa Brodyjskiego w podanych przez oskarżyciela wątkach pokazała sądowi również przerażający stosunek oskarżonej do sojuszniczego narodu Azymuckiego jakim były niewątpliwie plany podbicia tego urokliwego kraju w ramach wprowadzonej przez oskarżoną polityki Imperialnej w Brodii. Sąd postanowił nie przychylić się do argumentacji obrony jakoby oskarżona nie zdawała sobie sprawy iż Azymutia jest krajem sojuszniczym Republiki. Sama oskarżona w tej rozprawie powiedziała że w czasach świetności Azymutii ceniła sobie ten kraj i odwiedzała go, zatem musiała sobie zdawać sprawę z jego sytuacji i związków z Republiką.

Nie ulega wątpliwości że oskarżona przeoczyła obowiązki wynikające z urzędu sprawowanego w Carstwie (jakikolwiek by on nie był, gdyż to powinno być w opinii Sądu przedmiotem innej rozprawy) poprzez próbę aneksji terenów należących do Uhrainy które to dokonało się nie tylko z pogwałceniem wszelkich praw międzynarodowych, lecz także wbrew ustaleniom traktatu akcesyjnego z dnia 1 maja 2015 roku. Sąd przy tym ma trudności ze zrozumieniem linii obrony oskarżonej wg której miała by ona nie zdawać sobie sprawy z sytuacji międzynarodowej kraju którym rządzi. Byłaby to sytuacje wielce patologiczna i tak mało prawdopodobna (zakładając ze oskarżona jest w pełni sprawna na umyśle) że powinniśmy ją odrzucić tak samo jak wpływ faz księżyca i Leblandzkich służb specjalnych. Jednocześnie sąd negatywnie odnosi się co do argumentów przytoczonych przez Konstantego Jerzego Michalskiego, w opinii sądu kwestia legalności sprawowania władzy w Brodii przez oskarżoną powinna być przedmiotem osobnego postępowania i ewentualnie po tamtym wyroku można się przyjrzeć legalności innych działań oskarżonej w Brodii oraz tytułu carskiego którym posługuje się tamteż.

Ostatni zarzut stawiany przez oskarżyciela jest najbardziej jednoznaczny i trudny do zaprzeczenia, nie ulega wątpliwości że dnia 4 marca 2015 roku poseł Kristian Iversen złożył na ręce ówczesnej Pani Prezydent Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej interpelację nt. Raportów Rządowych na ustosunkowanie się do której p. Prezydent miała ,zgodnie z Konstytucją z dnia 10 sierpnia 2014 roku, 10 dni. Niezaprzeczalnym faktem jest to że poseł Kristian Iversen w tym terminie (ani w żadnym innym) nie otrzymał odpowiedzi na nurtujące go kwestie. Nie możemy wysnuć założenia że urzędujący prezydent nie zna swoich obowiązków, a szczególnie tych konstytucyjnych gdyż to sprowadziło by nasze rozważania do skrajnych otchłani absurdu i patologii prawnych.

Kara wyznaczona przez Sąd może niektórym wydawać się skrajnie ostra i nieludzka, trudno jednak przejść obojętnie obok czynów jakich dopuściła się oskarżona, niewątpliwa próba oderwania Carstwa od Republiki i naruszenia integralności jej granic, a także pozostałe przewinienia za które KC-K przewiduje karę łączną do 7 miesięcy pozbawiania wolności nie pozwalają w opinii sądu na wydanie innego wyroku, jak tylko natychmiastowe skrócenie życia oskarżonej.

Sąd przy tym uważa że sprawa ta może stać się w przyszłości ostrzeżeniem dla innych działaczy politycznych w Republice, że porywanie się z motyką na słońce i nieprzemyślane działania na arenie międzynarodowej, wbrew prawu i szargające dobre imię Republiki będą przez Republikę surowo karane. Każdy kto podniesie rękę na Republikę będzie miał przez tą Republikę odrąbaną głowę.
[/justify]
/-/ Maria von Primisz
Sędzia Ludowy
 
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#52
Wysoki Sądzie,

w imieniu mojego klienta informuję, że nie będziemy odwoływać się od wyroku.
(–) Kristian Arped
#53
Wysoki Sądzie,
Informuję, że Obrona będzie odwoływać się od wyroku.
N.N
#54
Tym wyrokiem organy republiki udowodniły, że nie jest to państwo godne zaangażowania.
Chyba wszyscy się zgodzą, że klika którą ja próbowałam odsunąć od władzy poprzez kandydaturę dokonała zemsty.
#55
W związku z odrzuceniem odwołania przez Prezydenta wyrok się uprawomocnia.
Macieju czyń swą powinność.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#56
Jesli ktoś wątpi:
http://prntscr.com/7p47m5
http://prntscr.com/7p4ehy

Logi nie moje.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości