Akt Oskarżenia przeciwko Pseudocarycy Pseudoimperium A. Dostojewskiej
#1
Wysoki Sądzie!

OSKARŻAM

Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską o:
Złamanie ustępu drugiego artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego.
Złamanie ustępu jedenastego artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego.
Złamanie ustępu dwunastego artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego.
Złamanie ustępu osiemnastego artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego.
W związku z powyższym, wnoszę o ukaranie oskarżonej karą śmierci.

UZASADNIAM
swoje oskarżenie następująco:
1. Oskarżona wielokrotnie podważała Republikę Bialeńską jako suwerena Carstwa Brodryjskiego, zakłamując tym samym rzeczywistość. Umowa Akcesyna z dnia 1 maja 2015 r. jasno przewiduje zasady współpracy bialeńsko-brodryjskiej, które oskarżona, jako głowa autonomicznego Carstwa Brodryjskiego, notorycznie neguje. Dodatkowo, wspomniana wyżej przeze mnie umowa nie znalazła się w Monitorze Brodryjskim – miejscu właściwym do publikowania aktów prawa miejscowego.

2. Punkt drugi tego oskarżenia jest niczym więcej jak uzupełnieniem jego punktu pierwszego. Oskarżona, cytując za nią, ma „w poważaniu” wspomniany już przeze mnie traktat, zniesławiając w ten sposób prawo bialeńskie – a co za tym idzie – Republikę Bialeńską.

3. Oskarżona dopuściła się również zniesławienia sojuszniczej Republiki Azymutii, grożąc im „podbiciem”.

4. Punkt czwarty, podobnie jak drugi, również jest uzupełnieniem, tym razem punktu trzeciego. Samowolka oskarżonej w prowadzeniu polityki zagranicznej, do której Brodria jako region nie ma żadnych praw jest godne potępienia.

Reasumując, oskarżona dopuściła się: działalności separatystycznej, obrażania sojuszników Republiki Bialeńskiej jak też jej samej oraz przekroczenia uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji, dlatego też

WNOSZĘ

o wymierzenie oskarżonej najsurowszego wymiaru kary, jaki za wyżej wymienione przestępstwa przysługuje – kary śmierci.

Skończmy ten cyrk...


Z pozdrowieniami dla Kochanej Carycy,
(-) Twój Sukces  <3
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#2
Ctrl+C
Ctrl+V

Czyli kopiuj wklej
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#3
(01.07.2015, 09:05:44)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): Ctrl+C
Ctrl+V

Czyli kopiuj wklej

Zapewniam towarzysza, iż jestem zaznajomiony z większością skrótów klawiaturowych.
Wniosek skopiowałem, ponieważ zależy mi na jak najszybszym permanentnym usunięciu tej osoby z terenu Republiki, a wniosek tow. Iversena jest dobry i wyczerpuje temat, więc nie widziałem potrzeby pisania nowego.
Abstrahując już od tego, że tow. Iversen sam wczoraj namawiał na IRC-u do posłużenia się jego wnioskiem.
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#4
Wyznaczam termin rozprawy przeciwko Jej Carskiej Wysokości Aleksandrze Dostojewskiej Swarzewskiej na dzień dzisiejszy na godzinę 15, proszę także oskarżyciela o przedstawienie aktu oskarżenia wraz z namacalnymi dowodami (link, zrzut ekranu).

Z uwagi na niezmiernie ważny dla opini publicznej charakter postępowania, pouczam, że podczas rozprawy mogą wypowiadać się tylko strony postępowania oraz powołani przez Sąd biegli i świadkowie.
Cytat:7. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

Wszelkie odstępstwa będą surowo karane.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
Ukochany Sądzie,
Proszę o włączenie poniższych linków do materiału dowodowego sprawy.  Daj buziaka!

http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=3409.0
http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index.php?topic=3425.0
http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=3453.0

Jako oskarżyciel uznałem, iż cytowanie pojedynczych wypowiedzi Towarzyszki Oskarżonej jest pozbawione sensu, gdyż w całych wątkach Sąd może znaleźć liczne dowody na łamanie prawa.

Z czułym pozdrowieniem dla Sądu i Aleksandry,
(-) Wasz Sukces  <3
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#6
Pouczam oskarżyciela, że do Sądu należy zwracać się per "Wysoki Sądzie". Jeśli to cały materiał dowodowy, to proszę oskarżoną, by ustosunkowała się do aktu oskarżenia.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#7
Wnioskuję do Wysokiego Sądu o dwa dni przerwy, z przyczyn realnych nie jestem w stanie brać udziału w procesie.
#8
Ogłaszam 24 - godzinna przerwę.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#9
Wysoki Sądzie!
Jest mi się na prawdę ciężko ustosunkować do całych wątków, dlatego proszę o doprecyzowanie dowodów przez Oskarżyciela.
#10
Towarzyszu Pytkiewicz,

proszę o sprecyzowanie dowodów, oczywiście po przerwie, o którą prosiła oskarżona...
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#11
Wysoki i Dostojny Sądzie!
Czynię swoim pełnomocnikiem Andrzeja Swarzewskiego.
#12
Wysoki Sądzie!
W związku z tym myślę, że przerwa może dobiec końca.
Z wyrazami estymy,
Mecenas Andrzej Swarzewski.
N.N
#13
Tak oczywiście panie mecenasie. Ponawiam prośbę do Towarzysza Oskarżyciela o doprecyzowanie materiału dowodowego.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Kochany Sądzie!
Powołuję Kristiana Iversena na mojego pełnomocnika. Oddaję się w jego ręce!
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#15
Wysoki Sądzie,

przedstawiam następujące dowody:
1. Do punktu 1. a/o: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...3#msg34113
2. Do punktu 2. (nazywanie Bialenii bagnem) a/o: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...0#msg34160
3. Do punktu 3. a/o (mapka sugerująca podbój Azymutii): http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...2#msg33422
4. Powyższe również jest dowodem do punktu 4. a/o.
Została wystosowana prośba o sprecyzowanie dowodów… jak sprecyzować dowody z wymienionych przez mojego Klienta wątków, skoro praktycznie wszystkie wypowiedzi Oskarżonej w nich łamią prawo? Przytaczanie każdej z osobna jest działaniem pozbawionym sensu oraz pozbawiającym równie ważnego kontekstu. Dołączę jeszcze poniższe:
[Obrazek: N3LzOoF.png]

PS odnośniki linkują do wiadomości, nie zaś do wątków, gdyby ktoś miał pytanie.
(–) Kristian Arped
#16
Dziękuję panie Iversen. Panie mecenasie proszę się ustosunkować do materiału dowodowego.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#17
Wysoki Sądzie!

1. Moja Klientka działała pod wpływem emocji oraz w dobrej wierze, pewna, iż ma rację i dobrze interpretuje prawo. Zgodnie z ust. 2 art. 1 Kodeksu Cywilno-Karnego "2.  Nie podlega odpowiedzialności osoba, która popełnia czyn zabroniony nieświadomie".

2. Bagnem nazwano obecną sytuację, a nie Republikę Bialeńską.

3. Tutaj konieczne jest przesłuchanie mojej Klientki w celu dowiedzenia się, czy miała Ona świadomość faktu, iż Azymutia jest sojusznikiem Republiki Bialeńskiej, pomimo praktycznej nieaktywności tego kraju.

4. Tutaj uzasadnienie podobne do tego z pkt. 1. Moja klientka była przekonana, iż zgodnie z prawem Brodria jest krajem suwerennym, i jako taki może prowadzić samodzielną politykę zagraniczną.

Z wyrazami estymy,
N.N
#18
Panie Iversen - proszę ustosunkować się do słów pana mecenasa.

(03.07.2015, 22:02:38)AndrzejSwarzewski link napisał(a): 3. Tutaj konieczne jest przesłuchanie mojej Klientki w celu dowiedzenia się, czy miała Ona świadomość faktu, iż Azymutia jest sojusznikiem Republiki Bialeńskiej, pomimo praktycznej nieaktywności tego kraju.

Zaraz po odpowiedzi pana Iversena, proszę o to, by oskarżona raczyła odpowiedzieć na pytania pana mecenasa.

(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#19
Wysoki Sądzie,

[justify]1. Nie można działać, wg bialeńskiego prawodawstwa, w dobrej wierze, jednocześnie próbując odłączyć od Republiki Bialeńskiej jej region, wpływ emocji niczego nie usprawiedliwia, a co do powoływania isę na u. 2. art. 1. KCK: ingorantia iuris nocet. Ponadto, samo jego sformułowanie jest niezbyt dla nas szczęśliwe, bowiem mówi on nie o tym, że popełnienie czynu zabronionego nieświadomie jest niekaralne, a o tym, że popełnianie takowego czynu nieświadomie zabronionego jest. Śmiem wątpić, czy na początku naszej państwowości zabroniono takich działań nieświadomie, czy też – by chronić nas oraz Republikę. Jeżeli sz. p. Mecenas chciałby się na ten artykuł powołać jak się powołał, musiałby on brzmieć następująco:
Cytat:Nie podlega odpowiedzialności osoba, która nieświadomie popełniła czyn zabroniony.
Zamiana miejsca jednego wyrazu, a różnica spora.[/justify]

[justify]2. Śmiem wątpić, czy Oskarżona wypowiadała się o obecnej sytuacji. Z jej słów jasno wynika, że chodzi o całokształt przebywania Federacji, a potem Carstwa Brodryjskiego w naszym systemie informatycznym. Śmiem wątpić, czy Oskarżona, znana ze swojej megalomanii, nazwałaby czas swojej prezydentury bagnem.[/justify]

3. Wyjaśniłem już w punkcie pierwszym, nie ma konieczności bycia świadomym.

4. Jw.
(–) Kristian Arped
#20
Wysoki Sądzie,

przepraszam za post pod postem, jednakże do aktu oskarżenia chciałbym dołączyć jeszcze niewykonanie obowiązku określonego prawem, tj. odpowiedzenia na interpelację: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...2#msg28792

Uznałem, że nie ma sensu tworzyć nowego a/o.
(–) Kristian Arped
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości