Akt oskarżenia przeciw Jej Carskiej Wysokości Aleksandrze
#1
Wysoki Sądzie!

[font=georgia][size=12pt]O S K A R Ż A M

Jej Carską Wysokość Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską o złamanie ustępu 14. artykułu 12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

W związku z powyższym, wnoszę o ukaranie oskarżonej karą śmierci.


U Z A S A D N I A M

swoje oskarżenie następująco:

Oskarżona, Jej Carska Wysokość Aleksandra, wielokrotnie na forum Republiki Bialeńskiej znieważyła nasz majestat Króla Imperium Skarlandu. Następujące po sobie próby zniesławienia koronowanej głowy opisane są w załączniku do aktu oskarżenia. Fakt porównania mojej osoby do rynsztoku społeczeństwa jest bardzo obraźliwe, szczególnie, że jak wiadomo często łączy się osobę biskupa Facibeniego z moją (to prawda, jestem zmarłym biskupem Facibenim). Czując się urażony niektórymi sformułowaniami oskarżonej żądam, Wysoki Sądzie, najwyższego wymiaru kary, kary śmierci.


W N O S Z Ę

o wymierzenie oskarżonej Aleksandrze Dostojewskiej-Swarzewskiej, Carycy-Matki najsurowszego wymiaru kary opisanego w Kodeksie Cywilno-Karnym Republiki Bialeńskiej - kary śmierci.

(-) Jego Arcychrześcijańska i Najwierniejsza Mość Karol II,
z Bożej łaski Król Imperium Skarlandu, etc., etc., etc.

[Obrazek: carlos-sl.png]

Z A Ł Ą C Z N I K:

[Obrazek: Q6gg9qa.png]
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#2
Wysoki Sądzie!
Pragnę nadmienić, iż to Pan Carlos Lorenzo de Medici używał wobec mnie obraźliwych sformułowań.
Trudo również mieć zarzut, że nazywam słowa: ''Srały muchy..'' zaczerpniętymi z rynsztoku społeczeństwa.
#3
(01.07.2015, 17:08:59)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a): Wysoki Sądzie!
Pragnę nadmienić, iż to Pan Carlos Lorenzo de Medici używał wobec mnie obraźliwych sformułowań.
Trudo również mieć zarzut, że nazywam słowa: ''Srały muchy..'' zaczerpniętymi z rynsztoku społeczeństwa.

Jego Arcychrześcijańska i Najwierniejsza Mość*
skoro ja z szacunkiem odnoszę się o Waszej Carskiej Wysokości to żądam tego samego.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#4
Proszę zachować powagę miejsca i udzielać się tylko za pozwoleniem Wysokiego Sądu. Otwieram przewód sądowy, proszę oskarżoną o ustosunkowanie się do aktu oskarżenia.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
Proszę o czas do jutra. Byłam o 15:00 zgodnie z zaleceniem Sądu, teraz muszę odbyć na prawdę kilka ważnych spotkań.
#6
Sąd niczego nie zalecał, przynajmniej w tej rozprawie. Mimo wszystko przychylam się do prośby.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#7
Wysoki Sądzie!
Uważam, że pan Karol II korzysta z chwili, gdy jestem zewsząd atakowana.
W mojej ocenie słowa pana Karola II były nieodpowiednie w danym wątku, ponadto wyjątkowo ordynarne.
Nie potrafię inaczej określić słów ''srały muchy, będzie wiosna'' niż jako tych, używanych przez ludzi z tak zwanego rynsztoku społeczeństwa.
Ponadto chcę nadmienić, iż Karol II, sam będąc monarchą wielokrotnie wypowiadał się o mnie z pogardą, co godziło nie tylko w moją osobę, ale i w Państwo.
Proszę o uniewinnienie.
#8
Dziękuję, proszę oskarżyciela o zabranie głosu i ustosunkowanie się do słów oskarżonej.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#9
Wysoki Sądzie,

w odróżnieniu od innych person obecnych przy rozmawianiu z Carską Wysokością nie używałem obraźliwych słów o tej kobiecie. Owszem, porównałem politykę Carskiej Wysokości do polityki USA, bo taka jest prawda. Prosto w twarz Jej Carskiej Wysokości nie obraziłem, za to ona mnie tak - zrównując mnie z rynsztokiem społeczeństwa.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#10
Dziękuję. Czy Strony mają coś jeszcze do dodania?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#11
Nie, Wysoki Sądzie.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#12
Za pozwoleniem Sądu, mam pytanie do pana Karola II: czy stwierdzenie ''srały muchy'' należy do języka elit, czy rynsztoku społeczeństwa?
#13
Cytat:Za pozwoleniem Sądu, mam pytanie do pana Karola II: czy stwierdzenie ''srały muchy'' należy do języka elit, czy rynsztoku społeczeństwa?
Proszę oskarżyciela o odpowiedź.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Jest to słowo neutralne, szczególnie wobec zbioru wyrazów wulgarnych, których używa margines społeczeństwa, a których Wasza Carska Wysokość używała.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#15
Czy strony składają jeszcze jakieś wnioski?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#16
Nie, Wysoki Sądzie.
Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#17
Wysoki Sądzie!
Pragnę powołać się na Słownik SJP : http://sjp.pl/sra%C4%87, a także każdy inny słownik języka polskiego.
Oskarżyciel użył słowa ''srały'', które jest odmianą bezokolicznika ''srać'', o którym czytamy:
Cytat:srać - wulgarnie: oddawać kał, wypróżniać się
Jest to zatem wyraz wulgarny, wbrew temu co twierdzi oskarżyciel.
Zaś metaforyczny ''rynsztok społeczeństwa'', tj. najniższa, najgorsza w sensie obycia warstwa społeczna, posługuje się wulgaryzmami.

Poza tym pragnę zwrócić uwagę, iż do rynsztoku społeczeństwa nie zaklasyfikowałam pana Karola II a jedynie jego słownictwa, które co powyżej udowodniłam do tak owego należy.
#18
Dziękuję, wobec tego daję Stronom prawo do wygłoszenia mów końcowych.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#19
Wysoki Sądzie,
oskarżona Jej Carska Wysokość za słowo wulgarne (nota bene jest to słowo brzydkie, wulgarnych używa Carska Wysokość na IRCu, jak ta pod adresem Ivana) sklasyfikowała mnie z rynsztokiem - jak jest napisane na forum: ślubu udzieliła osoba, której słownictwo klasyfikuje ją w rynsztoku społeczeństwa. A więc Jej Carska Wysokość klasyfikuje moją osobę w rynsztoku, który jest uwłaczający dla monarchy. Co więcej stwierdziłem fakt niezgodny z rzeczywistością - Jej Carska Wysokość nazywa się Carycą, ma władze absolutną i robi co chce - odpowiedziałem na to "tak, tak, tak sobie mów" wyrażeniem o muchach. Jako monarcha sojuszniczego kraju czuję się urażony wypowiedzią Jej Carskiej Wysokości i wnoszę o tą samą karę, o którą wnosiłem na początku.

Jego Wielkoksiążeca i Arcykatolicka Mość,
Karol II Wawrzyniec kardynał de Medici i Zep 
Prymas Bialeński, Cysorz Kościelny,
Pan na włościach rotryjskich w Bialenii
[Obrazek: 2w3GR.png]

#20
Wysoki Sądzie!
Proszę o to, aby Sąd miał na względzie moją wcześniejszą wypowiedz, gdzie użyłam stosownej do miejsca argumentacji.

Co do tego, co mówi pan Karol II, Król Skarlandu....  <3

Uważam, że Karol II nie powinien twierdzić, że odniosłam się do niego ad persona, gdyż jak sam twierdzi stanowczo odciął się od postaci, nieżywego już kardynała.
Ja mówiłam, zaś o osobie, która udzieliła ślubu, zaś słowa pana Karola podtrzymuję, pochodzą ze słownictwa nizin społecznych.

Proszę o uniewinnienie.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości