Ustawa o systemie emerytalnym
#1
Cytat:Ustawa o
Systemie emerytalnym
Art. 1
1. Tworzy się Narodowy Fundusz Emerytalny.
2. Narodowy fundusz emerytalny podlega Radzie Ministrów republiki Bialeńskiej.
Art. 2
Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do dobrowolnego składania 10% lub 20% swoich miesięcznych dochodów w Narodowym Funduszu Emerytalnym.
Art. 3
1. Emerytury są wypłacane w razie braku innych dochodów obywatela w danym miesiącu.
2. Emerytury są wypłacane pierwszego dnia miesiąca.
Art. 4
1. Emerytura wynosi 15% łącznej kwoty składek złożonych w Narodowym Funduszu Emerytalnym. W przypadku pobierania składek przez okres dłuższy niż miesiąc jaką łączną kwotę składek za każdym razem uznaje się kwotę znajdującą się na koncie przed pierwszym wypłaceniem.
2. W przypadku składki dziesięcioprocentowej emerytura nie może wynosić mniej niż 15 środków wymiany.
3. W przypadku składki dwudziestoprocentowej emerytura nie może wynosić mniej niż 25 środków wymiany.
4. Kwotę brakującą do emerytury minimalnej wypłaca się z konta obywatela w Narodowym Funduszu Emerytalnym, a jeśli to niemożliwe z budżetu państwa.
Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości