Akt oskarżenia przeciwko Guliano Montiniemu
#1
Wysoki Sądzie!
Oskarżam Guliano Montiniego o to, iż w dniu 29 czerwca znieważył on mnie oraz groził mi użyciem przemocy oraz zniszczeniem mnie. Miało to miejsce na GG, a według punktu "d" artykułu drugiego "[Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła czyn zabroniony:] d)  W kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi,". Nie ulega natomiast wątpliwości, iż obaj jesteśmy osobami fizycznymi. Przestępstwo to natomiast zostało opisane w ustępie piątym artykułu trzynastego KC-K ("5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności").

Wnoszę o najwyższy wymiar kary, w związku z tym, iż ataki takie mają miejsce nie pierwszy raz.
Dowód popełnienia przestępstwa załączam do Aktu oskarżenia.
N.N
#2
Otwieram przewód sądowy, proszę o zabranie głosu przez oskarżonego (czekamy 48 godzin).
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
To były zwyczajne wygłupy. Jednak nie wytłumaczyłem tego, ponieważ urwał mi się internet. Akt oskarżenia uważam za bezpodstawny.
Guliano margrabia Montini
Król Bialenii
Były rektor UB
Kochanek Saszy
Obrońca uciśnionych
Posiadacz 43 folwarków
Król kampanii wyborczych
Mason  "Pelikan   Orientyki" 
Ksiądz Kościoła Rotryjskiego
Pierwszy wśród sprawiedliwych
Najznamienitszy obywatel Bialenii
Przyjaciel Andrzeja Swarzewskiego
Wielokrotny  Marszałek  Parlamentu
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zadeklarowany działacz LGBTQ na terenie Bialenii
#4
Dziękuję. Pozwalam Stronom na swobodą dyskusję, która odbędzie się z poszanowaniem zasad kultury.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
A co to? Rynek, czy sąd?
Guliano margrabia Montini
Król Bialenii
Były rektor UB
Kochanek Saszy
Obrońca uciśnionych
Posiadacz 43 folwarków
Król kampanii wyborczych
Mason  "Pelikan   Orientyki" 
Ksiądz Kościoła Rotryjskiego
Pierwszy wśród sprawiedliwych
Najznamienitszy obywatel Bialenii
Przyjaciel Andrzeja Swarzewskiego
Wielokrotny  Marszałek  Parlamentu
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zadeklarowany działacz LGBTQ na terenie Bialenii
#6
Wysoki Sądzie,
Szanowny Panie Oskarżony!
Mam spore wątpliwości co do tego, czy były to jedynie wygłupy. Oskarżony już wcześniej sugerował mi, iż chciałby przejąć Uniwersytet. W związku z tym uważam, że chciał on wykorzystać sytuację zajęcia stanowiska rządowego oraz posiadania przyjaciela w fotelu prezydenckim do usunięcia mnie z funkcji Rektora.
Z wyrazami estymy,
N.N
#7
(03.07.2015, 21:19:32)Guliano Montini link napisał(a): A co to? Rynek, czy sąd?

Zalecam hamowanie się w swoich porównaniach. Domyślam się, że zarówno oskarżyciel, jak i oskarżony mają wiele do powiedzenia w tej sprawie, przeto pozwalam na wymianę zdań w tej materii. Potem zaś przejdziemy do pytań ze strony Sądu.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#8
To ja zagram prawem polskim. Udostępnianie prywatnej korespondencji jest karalne.
Guliano margrabia Montini
Król Bialenii
Były rektor UB
Kochanek Saszy
Obrońca uciśnionych
Posiadacz 43 folwarków
Król kampanii wyborczych
Mason  "Pelikan   Orientyki" 
Ksiądz Kościoła Rotryjskiego
Pierwszy wśród sprawiedliwych
Najznamienitszy obywatel Bialenii
Przyjaciel Andrzeja Swarzewskiego
Wielokrotny  Marszałek  Parlamentu
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zadeklarowany działacz LGBTQ na terenie Bialenii
#9
Wałkowaliśmy tę sprawę w Sarmacji milion razy. Tajemnicę korespondencji może naruszyć jedynie osoba trzecia, np. administrator forum udostępniający rozmowy na PW pomiędzy dwoma użytkownikami. Każdy z uczestników rozmowy ma prawo do jej upublicznienia, za wyjątkiem, gdy zawiera ona tajemnicę państwową, itp.
N.N
#10
Czy strony mają jeszcze coś do dodania?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#11
Wysoki Sądzie,
Nie mam już nic do dodania.
N.N
#12
Obrona? Czekamy do jutra do 22.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#13
Nie mam nic do dodania. Liczę na uniewinnienie.
Guliano margrabia Montini
Król Bialenii
Były rektor UB
Kochanek Saszy
Obrońca uciśnionych
Posiadacz 43 folwarków
Król kampanii wyborczych
Mason  "Pelikan   Orientyki" 
Ksiądz Kościoła Rotryjskiego
Pierwszy wśród sprawiedliwych
Najznamienitszy obywatel Bialenii
Przyjaciel Andrzeja Swarzewskiego
Wielokrotny  Marszałek  Parlamentu
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zadeklarowany działacz LGBTQ na terenie Bialenii
#14
No to mowy końcowe wygłaszajcie. Smile
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#15
Wysoki Sądzie! Obywatele!
Zostałem przez tego pana, tak piszę z małej litery, pana potraktowany grubiańsko. Okazałem się pionkiem w jego zawiłej grze przeciwko prezydentowi. To nie ma prawa mieć miejsca! Jak można tak nieuczciwie grać? Jak można wykorzystać moje wygłupy do wszczęcia postępowania? Czy Wysoki Sąd zwrócił uwagę na błędy ortograficzne tam popełnione? Popełnione, pomimo iż bardzo, ale to bardzo rzadko je popełniam! Liczę na uniewinnienie, bo tylko Bóg ma prawo wymierzyć mi stosowną karę, jeżeli było w tym coś złego.
Guliano margrabia Montini
Król Bialenii
Były rektor UB
Kochanek Saszy
Obrońca uciśnionych
Posiadacz 43 folwarków
Król kampanii wyborczych
Mason  "Pelikan   Orientyki" 
Ksiądz Kościoła Rotryjskiego
Pierwszy wśród sprawiedliwych
Najznamienitszy obywatel Bialenii
Przyjaciel Andrzeja Swarzewskiego
Wielokrotny  Marszałek  Parlamentu
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zadeklarowany działacz LGBTQ na terenie Bialenii
#16
Na Andrzeja czekam do jutra do 22.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#17
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 9 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maria von Primisz

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca br.
sprawy przeciw: Guliano Montiniemu
oskarżonemu przez: Byłego Prezydenta Andrzeja Swarzewskiego
o wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli
to jest czyn z u.5., art.13. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u.5., art.13. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]W opinii Sądu działania oskarżonego nie wyczerpują definicji aktywności mających na celu wszczęcie sporu ponieważ były czynione w prywatnych wiadomościach podczas rozmowy między dwoma znajomymi. Świadczy o tym też fakt, że powód w materiale dostarczonym Sądowi używa słów „znów piłeś?”  co świadczy o tym iż powód zdaje sobie sprawę z faktu problemów z alkoholem oskarżonego i kontrolowaniem zachowania po nim. Okolicznością łagodzącą jest fakt, że działania miały miejsce na serwerach programu Gadu-Gadu nie będącym w żaden sposób częścią informatyczną Republiki.
[/justify]
/-/ Maria von Primisz
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości