Ustawa o Policji Krajowej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ

27 grudnia 2013 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli.

2. Policja Krajowa jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Parlamentu, który może odrzucić w uzasadnionych przypadkach (jednak musi to uzasadnienie przedstawić w miejscu publicznym).

2. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policja może ukarać obywatela karą do 5 dni więzienia.

2. Ukarany może odwołać się od decyzji Policji do Prezydenta w terminie do 7 dni od wymierzenia kary.

Artykuł 4.

1. Policja Krajowa ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu Policja wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

Artykuł 5.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

a) Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

b) Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

c) Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

d) Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6.

Policja może dokonać zamrożenia majątku osoby, która dopuściła się przestępstw gospodarczych.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ

27 grudnia 2013 r.
[i]ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Policja Krajowa jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Parlamentu, który może odrzucić w uzasadnionych przypadkach (jednak musi to uzasadnienie przedstawić w miejscu publicznym).

2. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policja może ukarać obywatela karą do 5 dni więzienia.

2. Ukarany może odwołać się od decyzji Policji do Prezydenta w terminie do 7 dni od wymierzenia kary.

Artykuł 4.

1. Policja Krajowa ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu Policja wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

Artykuł 5.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

a) Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

b) Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

c) Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

d) Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6.

Policja może dokonać zamrożenia majątku osoby, która dopuściła się przestępstw gospodarczych.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ

27 grudnia 2013 r.

[i]ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r. i zmianą z dnia 7 maja 2016 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Parlamentu, który to wniosek może odrzucić w uzasadnionych przypadkach (jednak musi to uzasadnienie przedstawić w miejscu publicznym).

2. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policja może ukarać obywatela karą do 5 dni więzienia.

2. Ukarany może odwołać się od decyzji Policji do Prezydenta w terminie do 7 dni od wymierzenia kary.

Artykuł 6.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

Artykuł 7.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 8.

Uprawnienia policjantów w zakresie wymierzania kar określają ustawy 'kodeksy'.

Artykuł 9.

Policja może dokonać zamrożenia majątku osoby, która dopuściła się przestępstw gospodarczych.

Artykuł 10.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski


ZAŁĄCZNIK:
Cytat:[Obrazek: 56_07_05_16_11_40_12.png]
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ

27 grudnia 2013 r.

ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r. i zmianą z dnia 7 maja 2016 r.
zmianą z dnia 25 lipca 2016 r.


Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Parlamentu, który to wniosek może odrzucić w uzasadnionych przypadkach (jednak musi to uzasadnienie przedstawić w miejscu publicznym).

2. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[i][SKREŚLONY]


Artykuł 10.

[SKREŚLONY]

[/i]
(-) Andrzej SwarzewskiZAŁĄCZNIK:

[Obrazek: 56_07_05_16_11_40_12.png]


[/spoiler]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ

27 grudnia 2013 r.

ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r.
zmianą z dnia 7 maja 2016 r.
zmianą z dnia 25 lipca 2016 r.
zmianą z dnia 29 listopada 2016 r.


Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.

2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.

3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[i][SKREŚLONY]


Artykuł 10.

[SKREŚLONY]

[/i]
(-) Andrzej Swarzewski

ZAŁĄCZNIK:

[ATTACHMENT NOT FOUND][/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#6
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
z poprawką z dnia 2 września 2014 r.
z poprawką z dnia 23 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 25 lutego 2015 r.
z poprawką z dnia 3 lipca 2015 r.
z poprawką z dnia 13 grudnia 2015 r.
z poprawką z dnia 7 maja 2016 r.
z poprawką z dnia 25 lipca 2016 r.
z poprawką z dnia 29 listopada 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

3. Prezes Policji Krajowej ustala listy płac policjantów Policji Krajowej, z zatrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 150 bialenów.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.

2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.

3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[SKREŚLONY]

Artykuł 10.

[SKREŚLONY]

(-) Andrzej Swarzewski
Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1.

[Obrazek: attachment.php?aid=5871]
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#7
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
z poprawką z dnia 2 września 2014 r.
z poprawką z dnia 23 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 25 lutego 2015 r.
z poprawką z dnia 3 lipca 2015 r.
z poprawką z dnia 13 grudnia 2015 r.
z poprawką z dnia 7 maja 2016 r.
z poprawką z dnia 25 lipca 2016 r.
z poprawką z dnia 29 listopada 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r. (2)

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

3. Prezes Policji Krajowej ustala listy płac policjantów Policji Krajowej, z zatrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 150 bialenów.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.

2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.

3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6a.

1. Policjant ma prawo ukarać grzywną każdą osobę, której zachowanie ma negatywny wpływ na porządek publiczny, lecz nie stanowi ono przestępstwa.

2. Grzywna to określona część majątku sprawcy, która zostaje mu odebrana na rzecz Skarbu Państwa.

3. Jednorazowo nałożona grzywna nie może być niższa niż 1% majątku sprawcy ani wyższa niż 15% majątku sprawcy.

4. Osobie ukaranej grzywną przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni odwołania od decyzji o ukaraniu do Sądu Ludowego.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku, a w razie uporczywego niestosowania się do zasad poprawnej pisowni - ma prawo ukarać daną osobę grzywną.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[SKREŚLONY]

Artykuł 10.

[SKREŚLONY]

(-) Andrzej Swarzewski
Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1.

[Obrazek: attachment.php?aid=5871]
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#8
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
z poprawką z dnia 2 września 2014 r.
z poprawką z dnia 23 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 25 lutego 2015 r.
z poprawką z dnia 3 lipca 2015 r.
z poprawką z dnia 13 grudnia 2015 r.
z poprawką z dnia 7 maja 2016 r.
z poprawką z dnia 25 lipca 2016 r.
z poprawką z dnia 29 listopada 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r. (2)
z poprawką z dnia 21 listopada 2017 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

3. Prezes Policji Krajowej w drodze zarządzenia ustala listy płac policjantów, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 3000 bialenów.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.

2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.

3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać obywatel Republiki Bialeńskiej, który nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

4. Policjant może pozostawać w służbie czynnej lub stanie spoczynku.

4a. Policjant służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

4b. Policjant w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Policji Krajowej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn nie pozostaje już w dyspozycji Policji Krajowej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia na służbę procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego policjanta z zachowaniem jego dawnego stopnia.

4c. Policjant w stanie spoczynku traci uprawnienia na forum przysługujące z racji służby w Policji Krajowej, za wyjątkiem tych wynikających z innych niż służba przesłanek.

Artykuł 4.

1. W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1) Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2) Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3) Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4) Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2. Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

2a. Stopnie w Policji Krajowej są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6a.

1. Policjant ma prawo ukarać grzywną każdą osobę, której zachowanie ma negatywny wpływ na porządek publiczny, lecz nie stanowi ono przestępstwa.

2. Grzywna to określona część majątku sprawcy, która zostaje mu odebrana na rzecz Skarbu Państwa.

3. Jednorazowo nałożona grzywna nie może być niższa niż 1% majątku sprawcy ani wyższa niż 15% majątku sprawcy.

4. Osobie ukaranej grzywną przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni odwołania od decyzji o ukaraniu do Sądu Ludowego.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku, a w razie uporczywego niestosowania się do zasad poprawnej pisowni - ma prawo ukarać daną osobę grzywną.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[SKREŚLONY]

Artykuł 10.

[SKREŚLONY]

(-) Andrzej Swarzewski
Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1.

[Obrazek: attachment.php?aid=5871]
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#9
[official]
USTAWA O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
z poprawką z dnia 2 września 2014 r.
z poprawką z dnia 23 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 25 lutego 2015 r.
z poprawką z dnia 3 lipca 2015 r.
z poprawką z dnia 13 grudnia 2015 r.
z poprawką z dnia 7 maja 2016 r.
z poprawką z dnia 25 lipca 2016 r.
z poprawką z dnia 29 listopada 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r. (2)
z poprawką z dnia 21 listopada 2017 r.
z poprawką z dnia 16 grudnia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

3. [Uchylony.]

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje Prezydent na trzymiesięczną kadencję.

2. Prezydent może odwołać Prezesa Policji Krajowej przed upływem kadencji.

3. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać obywatel Republiki Bialeńskiej, który nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

4. Policjant może pozostawać w służbie czynnej lub stanie spoczynku.

4a. Policjant służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

4b. Policjant w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Policji Krajowej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn nie pozostaje już w dyspozycji Policji Krajowej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia na służbę procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego policjanta z zachowaniem jego dawnego stopnia.

4c. Policjant w stanie spoczynku traci uprawnienia na forum przysługujące z racji służby w Policji Krajowej, za wyjątkiem tych wynikających z innych niż służba przesłanek.

Artykuł 4.

1. W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1) Korpus dyrektorów:
a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),
b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),
c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2) Korpus komisarzy:
a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),
b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),
c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),
d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),
e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3) Korpus inspektorów:
a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),
b) Inspektor (numer 4 na załączniku),
c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4) Korpus policjantów:
a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),
b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2. Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

2a. Stopnie w Policji Krajowej są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 6a.

1. Policjant ma prawo ukarać grzywną każdą osobę, której zachowanie ma negatywny wpływ na porządek publiczny, lecz nie stanowi ono przestępstwa.

2. Grzywna to określona część majątku sprawcy, która zostaje mu odebrana na rzecz Skarbu Państwa.

3. Jednorazowo nałożona grzywna nie może być niższa niż 1% majątku sprawcy ani wyższa niż 15% majątku sprawcy.

4. Osobie ukaranej grzywną przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni odwołania od decyzji o ukaraniu do Sądu Ludowego.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnieć autora posta w przypadku naruszenia tego obowiązku, a w razie uporczywego niestosowania się do zasad poprawnej pisowni - ma prawo ukarać daną osobę grzywną.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 9.

[Uchylony.]

Artykuł 10.

[Uchylony.]

[podpis]Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

Załącznik nr 1 napisał(a):[Obrazek: attachment.php?aid=5871]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości