Akt oskarżenia przeciwko Markusowi Wettinowi
#1
Wysoki Sądzie!

Oskarżam prezydenta Markusa Wettina o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem siedemnastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Niewykonywanie obowiązków określonych prawem, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności). Nie przysiągł on na wierność postanowieniom Traktatu trójstronnego, co powinien zrobić na podstawie ust. 3 art. 8 tego Traktatu, a także nie ma zamiaru tego zrobić, co powiedział wprost w odpowiedzi na moją interpelację poselską.
W tej samej sprawie, niewykonywania obowiązków określonych prawem, Markus Wettin nie ma zamiaru sprawować władzy w Kraju Anatolijskim, ani wyznaczyć do tego odpowiedniego urzędnika, co powinien zrobić zgodnie z ust. 1 art. 2 ustawy o utworzeniu Kraju Anatolijskiego.

Wnoszę o zastosowanie minimalnego wymiaru kary (czyli 1/3 maksymalnego wymiaru, w tym przypadku miesiąca więzienia), czyli 10 dni więzienia. Dodatkowo wnoszę o odebranie pozwanemu praw obywatelskich (a zwłaszcza prawa określonego w punkcie "c" ustępu drugiego artykułu 7 Kodeksu Cywilno-Karnego, czyli zajmowania stanowisk i funkcji państwowych), w związku z tym, iż Oskarżony pełni funkcję Prezydenta, a do prezydenckich obowiązków podchodzi w sposób wybiórczy, wręcz pogardliwy.

Z wyrazami estymy,
N.N
#2
<haha>
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#3
Otwieram przewód sądowy, proszę oskarżonego o ustosunkowanie się do aktu oskarżenia. Przypominam także, że wypowiadać się można tylko za zgodą Sadu, wszystkie wykroczenia contrae tej regule będą z całą surowością karane.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#4
Wysoki Sędzio!

Nie wstydzę się moich przekonań i podtrzymuję moje słowa powiedzione w interpelacji. Nie mam zamiaru przysięgać na coś związanego z Federacją, co było czarną kartą w historii Brodrii. Proszę o wymierzenie najniższej kary, od której się i tak ułaskawię, co zaowocuje kolejną rozprawą dot. przekroczenia uprawnień i od przyszłego wyroku też się ułaskawię. Taki status będzie trwał do momentu, aż Prezydent nie będzie posiadał immunitetu.

Z wyrazami estymy,
Markus Wettin
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#5
Dziękuję, proszę oskarżyciela o zabranie głosu i ustosunkowanie się do słów oskarżonego.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#6
Wysoki Sądzie!

W związku z tym, iż Oskarżony nie wyraża skruchy, wnoszę o najwyższy wymiar kary.

Z wyrazami estymy,
N.N
#7
Czy strony mają coś jeszcze do dodania?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#8
Wysoki Sądzie,

Nie mam nic więcej do dodania.
N.N
#9
Wysoki Sądzie,
Czy mogę coś powiedzieć?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#10
(03.07.2015, 21:48:42)Willem Passepartout-Wettin link napisał(a): Wysoki Sądzie,
Czy mogę coś powiedzieć?

Proszę na przyszłość, by podobne prośby były wysyłane do Sądu drogą prywatną. Na mocy u.3., art.5. KCK, powołuję pana w charakterze świadka.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#11
Wysoki Sądzie!

Zechciałbym jednak coś dodać. Proszę o potraktowanie mnie jako więźnia sumienia, na podstawie artykułu 4 Kodeksu Cywilno-Karnego Republiki Bialeńskiej.

Z wyrazami estymy,
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#12
Wysoki Sądzie,
ostatecznie nie jestem w posiadaniu informacji mających znaczenie w tej rozprawie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#13
(04.07.2015, 12:03:52)Willem Passepartout-Wettin link napisał(a): Wysoki Sądzie,
ostatecznie nie jestem w posiadaniu informacji mających znaczenie w tej rozprawie.

Dobrze, dziękuję.

Proszę Strony o wygłoszenie swobodnych mów końcowych bądź napisanie oświadczenia o rezygnacji z tegoż przywileju.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Wysoki Sędzio!

Proszę o jak najmniejszy wymiar kary, aby nie sparaliżować funkcjonowania państwa. Tylko tyle zechcę dodać do koniec.
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#15
Wysoki Sądzie!
Proszę o możliwie wysoką karę ze względu na brak skruchy.
N.N
#16
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 4 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maria von Primisz

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca br.
sprawy przeciw: Jego Wysokości Prezydentowi Republiki Bialeńskiej Markusowi Feliksowi Spirkin Wettinowi
oskarżonemu przez: byłego prezydenta Andrzeja Swarzewskiego
o niedopełnienie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej poprzez
-odstąpienie od przysięgi wierności postanowieniem Traktatu Trójstronnego (ust. 3 art. 8 Traktatu Trójstronnego z dnia 1 stycznia 2015)
oraz
-odstąpienie od sprawowania władzy w Kraju Anatolijskim (ust. 1 art. 2 Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego)
to jest działania z u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym niedotrzymania obowiązków wynikających z u. 3., art.8. Traktatu o Regulacji Stosunków Trójstronnych z Brodią z dnia 1 stycznia 2015 roku, a tym samym złamania u. 17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.2.

Uznaje się oskarżonego niewinnym niedotrzymania obowiązków wynikających z u. 1., art.2. Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku, a tym samym złamania u. 17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.3.
Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.4.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]W opinii Sądu oskarżony, Jaśnie Oświecony Prezydent Republiki Bialeńskiej niewątpliwie złamał ustalenia Traktatu Trójstronnego, trudno przy tym jednak nie widzieć szerszej perspektywy tych wydarzeń. Traktat w obecnej sytuacji w opinii sądu nie powinien już obowiązywać w związku z wypełnieniem warunków przewidzianych w ust. 5 art. 8 niniejszego Traktatu, dodatkowo nie sposób przejść obojętnie wobec argumentacji oskarżonego jakoby jego działania wynikały z chęci nie oddawania szacunku symbolowi ciemnych kart historii Brodii. Sąd przy tym przychylił się do wniosku oskarżonego by uznać go zgodnie z ust. 2 art. 4 KC-K więźniem sumienia z powodów politycznych.
Jeśli chodzi o drugi zarzut, tj. odstąpienie od sprawowania władzy w Kraju Anatolijskim (ust. 1 art. 2 Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego to sąd nie widzi najmniejszych podstaw ku temu by winić oskarżonego. Ustawa o Kraju Anatolijskim mówi jedynie że Władzę nad Krajem Anatolijskim sprawuje Prezydent Republiki Bialeńskiej osobiście lub przez wyznaczonych urzędników. i w żaden sposób nie określa jak Prezydent ma sprawować tę władzę. W wzmiankowanej przez oskarżyciela odpowiedzi na interpelację Prezydent mówi nie będę poczynać żadnych kroków związanych z mianowaniem zarządcy Anatolii i w opinii sądu słowa te znaczą ni mniej ni więcej niż to że oskarżony nie ma zamiaru powoływać żadnego urzędnika do sprawowania władzy na terenie Kraju Anatolijskiego, do czego wyżej wzmiankowaną ustawa Prezydenta nie zmusza. Prezydent również w żadnej ze swoich wypowiedzi (a na pewno w żadnej wzmiankowanej przez oskarżyciela) nie powiedział że zamierza traktować Anatolię gorzej od innych regionów, albo wręcz w ogóle  nią nie administrować.
Sąd przy tym pozwoli sobie na refleksję że świat byłby lepszym miejscem gdyby ludzie nie przenosili na sale posiedzeń swoich niespełnionych ambicji politycznych (w tym przypadku do zażądania jednym z regionów Republiki).[/justify]


/-/ Maria von Primisz
Sędzia Ludowy
 
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#17
Wysoka Sędzino!

Dziękuję bardzo za wydanie sprawiedliwego wyroku.
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#18
Wysoki Sądzie!
Zgodnie z ust. 6 art. 7 ustawy o sądownictwie, składam formalne odwołanie od wyroku Wysokiego Sądu, a konkretnie artykułowi pierwszemu tego wyroku.
O ile akceptuję zdanie Sądu w kwestii Kraju Anatolijskiego (co nie zmienia faktu, iż ostatnie zdanie wyroku spełnia znamiona wszczynania sporów i być może po powrocie z urlopu, sprawa ta stanie się przedmiotem kolejnej rozprawy sądowej), o tyle uznanie Oskarżonego Markusa Wettina niewinnym niedotrzymania obowiązków wynikających z u. 3., art.8. Traktatu o Regulacji Stosunków Trójstronnych z Brodią z dnia 1 stycznia 2015 roku, uważam za wielki błąd.
Sąd nie jest właściwym organem do tego, by stwierdzać, czy Traktat ten powinien obowiązywać wciąż, czy nie. Obowiązuje. Dodatkowo dziwnym jest uznanie kogoś równocześnie za niewinnego, jak i za więźnia sumienia. Więzień sumienia jest winny, a jedynie wymierza się mu mniejszy wymiar kary (a nie odstępuje od niej całkowicie).
W związku z tym uważam, że moje odwołanie od wyroku jest jak najbardziej słuszne.
N.N
#19
Tak więc proszę złożyć wniosek o odwołanie się od wyroku Wysokiego Sądu w Pałacu Prezydenckim, a ja go rozpatrzę czy warto się nim ponownie zająć. :*
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#20
Panie!
Proszę podać podstawę prawną.
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości