Rozporządzenie Komisarza ds. Kulury i Sportu 3/2015
#1
Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
3/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 3.07.2015 r.
ws. utworzenia Wolnogradzkiego Domu Kultury


Art. 1.
Powołuje się do życia Wolnogradzki Dom Kulury.

Art. 2.
Wolnogradzki Dom Kultury służy do publikowania w nim twórczości i dzieł sztuki.

Art. 3.
Nadzór nad Wolnogradzkim Domem Kultury sprawuje Minister Kultury i Sportu.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
Komisarz ds. Kultury i Sportu
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości