Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu
#1
Wysoki Sędzio!

Oskarżam Andrzeja Swarzewskiego o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem trzynastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Publiczne znieważenie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności) oraz ustępem dziewiątym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej, mającej na celu bezprawną zmianę ustroju Republiki Bialeńskiej lub bezprawne usunięcie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary śmierci). Obywatel Swarzewski zastraszył moją osobę i groził mi, że będę zmuszony uciekać z kraju i prosić o azyl na Micrze. Moja osoba poczuła się niezmiernie zagrożona i śmiem to traktować, jako groźbę wszczęcia rewolucji i obalenia demokratycznie wybranego prezydenta.

Wnoszę o zastosowanie pouczenia bądź minimalnego wymiaru kary oraz dodatkowo wnoszę o odebranie pozwanemu praw obywatelskich.

Z wyrazami estymy,
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#2
Wiecie co? Sprawa Brodii mi nie przeszkadzała bo to były wojenki w (niespecjalnie istotnej) prowincji, które centala może wyplenić z siebie przy odrobinie zaangażowania Macieja i jakiejś szybkiej ustawie. Ale to co się dzieje obecnie w sądzie przekracze WSZELKIE granice zdrowego rozsądku i zaraz komuś walnę przy następnej rozprawie (Andrew patrzę na ciebie)...
Proszę o łagodny wymiar kary za naruszenie porządku, ale musiałam....
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
#3
Wysoki Sądzie,

Proszę o pouczenie Oskarżyciela o znaczeniu słów "sarkazm", "ironia" oraz "metafora".
Na potwierdzenie faktu, iż moja wypowiedź była sarkastyczna oraz metaforyczna, świadczą wyrażenia takie jak "plutony egzekucyjne Katechona" oraz "uciekać na Micrę".

Z wyrazami estymy,
N.N
#4
Otwieram przewód sądowy. Pouczam o tym, że podczas procesu można wypowiadać się tylko i wyłącznie za zgodą Sądu.

(03.07.2015, 21:58:10)AndrzejSwarzewski link napisał(a): Wysoki Sądzie,

Proszę o pouczenie Oskarżyciela o znaczeniu słów "sarkazm", "ironia" oraz "metafora".
Na potwierdzenie faktu, iż moja wypowiedź była sarkastyczna oraz metaforyczna, świadczą wyrażenia takie jak "plutony egzekucyjne Katechona" oraz "uciekać na Micrę".

Z wyrazami estymy,

Rozumiem, że w ten sposób oskarżony ustosunkował się do aktu oskarżenia. Czy oskarżony ma coś jeszcze do dodania?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
Wysoki Sądzie,

Nie. Uważam tylko, iż Oskarżyciel usiłuje zażartować z wymiaru sprawiedliwości oraz mojego dążenia do przestrzegania prawa.

Z wyrazami estymy,
N.N
#6
Rozumiem. Czy Strony mają coś jeszcze do dodania?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#7
Wysoki Sądzie,

I tym razem, nie mam nic do dodania. Smile
N.N
#8
Wysoki Sądzie,

Ja również nie mam nic do dodania.
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#9
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander hrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca br.
sprawy Jaśnie Oświeconego Andrzeja Swarzewskiego
oskarżonej przez: Jego Ekscelencję Markusa Felixa Spirkina von Wettina
o publiczne znieważenie konstytucyjnych organów oraz prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej
to jest czyn z u.13., art.12 oraz u.9., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u. 13., art.12. oraz u.9., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Sąd przychyla się w pełni do stanowiska obrony. Wypowiedź oskarżonego miała charakter ewidentnie ironiczny i prześmiewczy. Oskarżony znany jest ze swego uwielbienia do pojęcia "katechon". Jednakże niejednokrotnie stosuje to pojęcie w charakterze prześmiewczym, czego wyraz dał chociażby w propozycji nazwy Komitetu, który zamieszkuje. Wobec tego wysuwanie wniosków jakoby wypowiedź oskarżonego miała charakter "kontrrewolucyjny" jest niesłuszne, a nawet graniczy z "żartowaniem" z wymiaru sprawiedliwości. Tożsamo ma się sprawa obrazy organów konstytucyjnych.

/-/ Adam Aleksander hrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#10
Wysoki Sądzie!

W pełni satysfakcjonuje mnie ten wyrok. Nie będę się odwoływał.

Z wyrazami estymy,
N.N
#11
Wysoki Sądzie!

W mojej ocenie niedopuszczalne jest strojnie sobie żartów z władzy najwyższej, więc muszę przemyśleć opcję apelacji.

Z wyrazami szacunku,
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#12
Po głębszym namyślę stwierdzam, że nie będę pisał odwołania. Tak więc gratuluję oskarżonemu linii obrony i lekkomyślności Wysokiego Sądu.

Z wyrazami estymy,
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
#13
Serdecznie dziękuję. Smile
Chociaż tę sprawę mamy dziś z głowy...
N.N
#14
Nie mam pojęcia o co panu chodzi, przeto zamykam wątek.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości