Akt oskarżenia przeciwko Marii von Primisz
#1
Wysoki Sądzie!
Oskarżam Marię von Primisz o przestępstwo opisane w ustępie piątym artykułu trzynastego KC-K ("5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności"). W uzasadnieniu wyroku Sądu z dnia 4 lipca 2015 r. Oskarżony usiłował znieważyć mnie oraz wyprowadzić z równowagi pisząc "Sąd przy tym pozwoli sobie na refleksję że świat byłby lepszym miejscem gdyby ludzie nie przenosili na sale posiedzeń swoich niespełnionych ambicji politycznych (w tym przypadku do zażądania jednym z regionów Republiki)".
Dodatkowo proszę o wyznaczenie sędziego zastępczego zgodnie z ustępem trzecim artykułu drugiego ustawy o sądownictwie.

Z wyrazami estymy,
N.N
#2
Sąd przyjmuje sprawę do rozpatrzenia, z oczywistych względów Prezydent wyznaczy alternatywnego Sędziego na tę rozprawę.
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości