Ustawa o rozwiązaniu samorządu Atamanatu Jahołdajewszczyzny
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
USTAWA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 23 grudnia 2015 r.

o rozwiązaniu samorządu Atamanatu Jahodałewszczyzny

Art. 1 [Uchylenie Aktu odnowy Atamanatu Jahołdajewszczyzny]
1. Zgodnie z wolą ostatniego dyktatora Atamanatu Jahołdajewszczyzny oraz na podstawie dekretu Atamana Jahołdajewszczyzny z dnia 9 listopada 2015 r. ws. rozwiązania samorządu Atamanatu Jahołdajewszczyzny, niniejsza ustawa uchyla Akt odnowy Atamanatu Jahołdajewszczyzny z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz jest potwierdzeniem zakończenia działalności tego samorządu.
2. Obszary terytorialne Atamanatu Jahołdajewszczyzny włącza się w struktury Pryncypatu Lahazydii.
3. Majątek Atamanatu Jahołdajewszczyzny przechodzi na własność Pryncypatu Lahazydii.

Art. 2 [Mieszkańcy Atamanatu Jahołdajewszczyzny]
1. Mieszkańcy, którzy do czasu wejścia w życia tej ustawy nie dokonali przemeldowania, zostają automatycznie przemeldowani do Pryncypatu Lahazydii przez ministra właściwego ds. regionów i samorządów wciągu 7 dni od chwili wejścia w życie tej ustawy.
2. Dotychczasowi obywatele Atamanatu Jahołdajewszczyzny zachowują obywatelstwo, lecz tracą wszelkie przywileje z jego posiadania.

Art. 3 [Pamięć Atamanatu Jahołdajewszczyzny]
1. Wciągu 7 dni od wejścia w życie tej ustawy, zobowiązuje się ministra ds. regionów i samorządów do powołania pełnomocnika ds. tradycji Atamanatu Jahołdajewszczyzny.
2. Zadaniem pełnomocnik ds. tradycji Atamanatu Jahołdajewszczyzny będzie segregacja i uporządkowanie pozostałości po samorządzie oraz archiwizacja dzieł naukowych, kulturalnych oraz innych niewymienionych dokonań Atamanatu Jahołdajewszczyzny.

Art. 4 [Uchylenie ustawy]
Traci moc Akt odnowy Atamanatu Jahołdajewszczyzny z dnia 9 czerwca 2015 r.

Art. 5 [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Eddard Noqtern
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości